Hjälp via telefon 0771 - 13 13 10

Användarvillkor

Om Lendo

Lendo är en kreditförmedlare som tillhandahåller en jämförelsetjänst där du kan jämföra lån och villkor hos de banker och kreditgivare som Lendo samarbetar med (“Tjänsten ”). Genom en ansökan kan du få erbjudanden om lån från flera banker och andra långivare. På så sätt kan du jämföra räntevillkor från flera aktörer och välja det alternativ som passar dig bäst. Du kan använda dig av Tjänsten när du vill samla existerande lån och t.ex. kreditkortsskulder eller när du önskar ta ett nytt lån. Fördelen med att använda Lendos Tjänst istället för att jämföra direkt hos bankerna är att det då endast tas en kreditupplysning istället för flera och din kreditvärdighet bevaras.

Tjänsten tillhandahålls av Lendo AB (org.nr 556515-1627) med tillstånd att driva konsumentkreditinstitut av Finansinspektionen.

Kreditupplysning och informationsinhämtning

Genom att acceptera dessa villkor så godkänner du, samt din eventuella medsökande, att Lendo beställer en kreditupplysning på dig/er hos Upplysningscentralen AB (UC). Genom Lendos tjänst registreras bara en kreditupplysning som våra samarbetspartners får ta del av. Enligt lag så kommer UC skicka omfrågandekopior till dig så du vet vilken information som har lämnats ut och till vilka. Notera att du kan få flera omfrågandekopior hemskickade, men att det inte innebär att flera kreditupplysningar registreras på dig. I enstaka fall kan vissa av våra samarbetspartners utöver detta ta in ytterligare information som tillägg till informationen från UC för att förbättra kvaliteten i kreditbeslutet.

Du godkänner att våra samarbetspartners kreditprövar dig för ett kreditkort inom ramen för samma kreditupplysning som tas. Villkor och avtal ingås separat.

Du godkänner att vi inhämtar kreditbeslut och kompletterande uppgifter från de banker och långivare som vi samarbetar med.

Personuppgiftspolicy för Lendo

Denna personuppgiftspolicy gäller för den personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för Lendo, en tjänst som erbjuds påwww.lendo.se och i relaterade mobila applikationer (”Tjänsten”) av Lendo AB, organisationsnummer 556515-1627 (“vi” eller “oss”). Vi är en del av Schibsted Media Group, www.schibsted.com. Din integritet är viktig för oss. Denna personuppgiftspolicy beskriver den behandling av personuppgifter som sker inom ramen för Tjänsten, ändamålen med behandlingen, vilka vi kan komma att dela dina personuppgifter med och dina rättigheter i förhållande till dina personuppgifter. Vi uppmanar dig att läsa denna personuppgiftspolicy noggrant innan du använder Tjänsten.


Centrala begrepp

En personuppgift är en upplysning som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk levande person. Exempel på personuppgifter är namn, adress, telefonnummer och e-postadress men även uppgifter om IP-nummer och om ditt användarbeteende vid nyttjande av Tjänsten kan utgöra personuppgifter. Behandling av personuppgifter innefattar all hantering av personuppgifter, till exempel; insamling, analysering, registrering och lagring. Personuppgiftsansvarig är den som ensam eller tillsammans med annan bestämmer ändamål och medel för behandlingen av personuppgifterna och som ytterst ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning.

Uppgifter som behandlas

Vi samlar in och behandlar följande personuppgifter:
 • Namn
 • Adress
 • Epostadress
 • Telefonnummer
 • IP-adress
 • Personnummer
 • Kontonummer
och andra uppgifter som du själv lämnar inom ramen för Tjänsten.

När du använder Tjänsten kommer viss information att inhämtas automatiskt, inklusive:

 • Information om din användning av Tjänsten
och teknisk data, vilket kan inkludera det URL genom vilket du får åtkomst till Hemsidan, din IP-adress, unique device ID, information om nätverks- och datorprestanda, typ av webbläsare, språk och information om identifiering och operativsystem.

Ändamål med behandlingen

Vi kommer behandla informationen ovan för följande ändamål:
 • För att tillhandahålla Tjänsten
 • För att säkerställa kundkännedom
 • För att personifiera och förbättra din upplevelse av Tjänsten
 • För att skicka dig notifieringar och meddelanden via post, telefon, elektronisk kommunikation (så som sms eller e-post) eller på annat sätt, inklusive att skicka dig marknadsföring av våra produkter och tjänster
 • För att informera dig om våra uppdateringar av Tjänsten och användarvillkoren
 • För att förbättra och utveckla Tjänsten och nya tjänster och produkter, samt att analysera din användning av Tjänsten
 • För att säkerställa den tekniska funktionaliteten hos Tjänsten
 • För att förhindra användning av Tjänsten i strid med användarvillkoren för Tjänsten och för att förebygga och utreda missbruk av Tjänsten
och för att fullgöra förpliktelser enligt lag.

Samtycke

Genom att acceptera villkoren för Tjänsten samtycker du till att:
 • Behandling av dina personuppgifter sker i enlighet med denna personuppgiftspolicy
 • Vi eller bolag inom Schibsted Media Group kan skicka direktmarknadsföring till dig, t.ex. via post, telefon, elektronisk kommunikation (så som sms eller e-post) eller på annat sätt (du kan när som helst avsäga dig ytterligare erbjudanden)
 • Att vi samt vårt systerbolag Compricer AB, till den av dig angivna mailadressen, har rätt att kontinuerligt skicka ut nyhetsbrev med information om nya tjänster eller erbjudanden från [Lendo AB], andra bolag i Schibsted Media Group samt våra samarbetspartners. Om du inte längre önskar ta emot sådant nyhetsbrev kan du när som helst avsluta denna tjänst genom att klicka på den därför avsedda länk som tillhandahålls i varje nyhetsbrev

Överföring av personuppgifter

Överföring av personuppgifterna inom Schibsted Media Group
Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till andra bolag inom Schibsted Media Group i den mån det är relevant för att uppnå de ändamål uppgifterna ifråga har insamlats för i enlighet med denna personuppgiftspolicy. Dina personuppgifter kan dessutom lämnas ut till andra bolag inom Schibsted Media Group och bolag som ägs helt eller delvis, direkt eller indirekt, av Schibsted ASA som kan komma att självständigt behandla dina personuppgifter i syfte att personifiera och förbättra din användarupplevelse samt för information och marknadsföring avseende sådant bolags produkter och tjänster i enlighet med personuppgiftspolicyn som gäller för varje specifikt bolag. Detta innebär, som ett förtydligande, att du bland annat i marknadsföringssyfte kan komma att bli direkt kontaktad av andra bolag inom Schibsted Media Group. Uppgifterna kan dessutom komma att lämnas ut till våra samarbetspartners i den mån detta behövs för att kunna tillhandahålla Tjänsten. Överföring av personuppgifter till tredje man Vi kommer inte dela, sälja, överlåta eller på annat sätt lämna ut personuppgifter utöver vad som anges i denna personuppgiftspolicy, om vi inte är skyldiga att göra det till följd av ett domstolsbeslut eller om vi har fått ditt medgivande till sådant utlämnande. Om det finns misstanke om att du har begått ett brott i samband med användningen av Tjänsten kan uppgifter, på begäran, lämnas ut till myndigheter. Detta utesluter inte att vi kan använda personuppgiftsbiträden som behandlar personuppgifter för vår räkning i enlighet med skriftliga personuppgiftsbiträdesavtal och våra instruktioner. Personuppgiftsbiträden som får tillgång till dina personuppgifter (t.ex. när vi använder en tredje part för att utföra betalningstransaktioner eller lagra information på en server), ges inte någon rätt att använda dina personuppgifter för andra syften än de syften som anges i denna personuppgiftspolicy. Överföring av personuppgifter till tredje land Vi kan komma att överföra delar av dina personuppgifter till tredje land, dvs. land utanför EU/EES. T.ex. kan personuppgifter lagras på servrar placerade i tredje land.


Gallring av personuppgifter

Dina personuppgifter lagras inte längre än det är nödvändigt för att kunna uppfylla syftet med behandlingen. Dina personuppgifter gallras löpande när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för.

Rättelse

Du har rätt att, enligt tillämplig personuppgiftslagstiftning, efterfråga ett s.k. registerutdrag med information om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar. Du har rätt till denna information kostnadsfritt och utan angivande av skäl. Du har dessutom rätt att, när som helst, begära att vi antingen rättar, blockerar eller raderar personuppgifter som är felaktiga. För det fall vi är skyldiga enligt lag att lagra dina uppgifter, kan uppgifterna enbart blockeras.

Legala förfrågningar och förebyggande av skada

Vi kan använda, lagra och dela din information som svar på legala förfrågningar (som till exempel husrannsakan, domstolsbeslut, stämning eller liknande), eller när det är nödvändigt för att upptäcka och förhindra kriminell aktivitet. Detta gör vi för att vi ska kunna skydda oss själva, dig och andra användare. Det kan innebära att lagringen sker som en del i en undersökning om vi tror att så krävs enligt tillämplig lag. Information som vi erhåller om dig när du använder Tjänsten, kan användas och lagras under en längre tid än vad som krävs för övriga ändamål när informationen är föremål för legal förfrågan, skyldighet enligt lag, myndighetsutredning eller utredningar rörande möjliga brott mot våra användarvillkor eller policyer, eller annars för att förebygga skada.

Cookies och liknande teknik

Vi samlar in information med hjälp av cookies och andra tekniker som känner igen dig som användare. För information om hur vi använder dessa tekniker och hur du kan förhindra användandet av cookies, vänligen se vår cookiepolicy.

Ändringar i Personuppgiftspolicyn

Om vi gör ändringar i denna personuppgiftspolicy kommer vi att meddela dig genom att publicera den uppdaterade versionen här: https://www.lendo.se/personuppgiftspolicy. Om ändringarna är väsentliga, kommer vi även meddela dig på lämpligt sätt och, om det krävs, be om ditt samtycke.

Lagval och tvistlösningar

Behandling av dina personuppgifter enligt denna personuppgiftspolicy och din användning av Tjänsten regleras av svensk lag. Tvist ska lösas av svensk allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans, om inte annat följer av tvingande lag.

Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig

Lendo AB är personuppgiftsansvarig för den personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för Tjänsten. För att utöva rättigheterna enligt ovan eller om du har frågor om vår behandling, vänligen kontakta oss på kundtjanst@lendo.se.

Har du frågor som rör behandling av dina personuppgifter kan du även kontakta Schibsted Media Groups personuppgiftsombud på personuppgiftsombud@schibsted.se.

Ett urval av våra långivare:

Vad tycker våra kunder?

Rejta Stars

Betyg: 4.51 317 röster

Källa Eniro

Säkerhet i världsklass

Lendo använder samma säkerhetslösningar som världens ledande banker och vi är fullt certifierade av DigiCert.

Vanliga frågor och svar

Kontakta kundservice:

Ring eller e-posta oss:

Telefon: E-post:
0771 - 13 13 10 kundservice@lendo.se
Öppettider:
Måndag - Torsdag 08:00 - 20:00
Fredag 09:00 - 17:00
Lördag & Söndag 10:00 - 14:00
Lendo kundservice