1. Låneskola
  2. Låneskola med Sharon Lavie: Snabblån

Låneskola med Sharon Lavie: Snabblån

Snabblån och andra högkostnadskrediter - Sharon Lavie förklarar vad det är.

Låneskola med Sharon Lavie, sparekonom på Lendobloggen

2022-03-07

Snabblån har marknadsförts under främst under benämningen sms lån som anspelar på att det är lätt att ansöka om och få låna pengar genom att skicka ett sms, men en mer korrekt benämning är högkostnadskredit. Snabblån har som regel korta återbetalningstider, de ska ofta betalas tillbaka redan efter 30 dagar. Dessutom handlar det om ganska små belopp, som kan vara så låga som 1 000 kronor men oftast landar på mellan cirka 3 000 kronor och 10 000 kronor.

Till denna summa tillkommer båda avgifter och ränta. Den effektiva räntan, som alltid anges som årsränta i procent, blir extremt hög eftersom återbetalningstiden är så kort. Den totala kostnaden för lånet, med ränta och olika avgifter blir också högt i förhållande till de oftast lågt lånade beloppet.

Vad utmärker ett snabblån?

Förutom små belopp och korta återbetalningstider finns ett annat kännetecken för en högkostnadskredit - att lånet har en effektiv ränta som är minst 30 procentenheter högre än den så kallade referensräntan. Referensräntan är en ränta som Riksbanken fastställer en gång per halvår. I januari 2022 är den 0% och har varit på samma nivå sedan juli 2019. Har lånet en högre effektiv ränta än referensräntan + 30 procentenheter gäller särskilda regler om bland annat maxränta, kostnadstak och särskilda regler vid försenad inbetalning (dröjsmål).

Maxräntan är en gräns för hur hög nominell ränta en långivare får ta ut för en högkostnadskredit och den är på 40 procentenheter över referensräntan. Den nominella räntan är den avtalade räntan och ingår i den effektiva räntan tillsammans med olika avgifter (se exempel). Det finns ingen gräns för hur hög den effektiva räntan får vara för en högkostnadskredit vilket i princip kan vara hur hög som helst.

Exempel:

1. Du lånar 5 000 kronor under 30 dagar till en ränta på 24% och en avgift på 600 kronor.

Den nominella räntan är: 24%

Avgift: 600 kr

Den effektiva räntan blir 392.43 %

 2. Ibland marknadsförs snabblån som lån utan ränta. Du lånar 5000 kronor under 30 dagar med en avgift på 1000 kronor.

Den nominella räntan är 0%

Avgift: 1 000

Den effektiva räntan blir: 819.12 %

Dröjsmål - Skulle du blir sen med din återbetalning får långivaren inte ta ut några andra avgifter än dröjsmålsränta. Dröjsmålsräntan får högst vara 40 procentenheter över referensräntan. Inga så kallade dröjsmålsavgifter, förseningsavgifter eller andra fasta avgifter som tas ut vid försening, är tillåtna för en högkostnadskredit. Däremot får de ta ut avgifter för att påminna om en skuld - påminnelseavgifter - eller inkassokostnader.

Kostnadstaket innebär att du som mest kan bli skyldig att betala tillbaka ett belopp som är dubbelt så stort som det du lånar. Har du lånat 5 000 kronor kan du som mest bli skyldig 10 000 kronor. Skulle du däremot inte kunna betala din skuld kan du behöva betala extra avgifter för:

·       Kostnader hos Kronofogden

·       Rättegångskostnader i domstol

·       Kostnader för utmätning

Förlängning av krediten - Det inte tillåtet att förlänga en högkostnadskredit mer än en gång. En förlängning av lånet innebär att du får behålla krediten under en ny överenskommen period mot en förlängningsavgift eller liknande. Detta är tillåtet vid ett tillfälle, men inte flera gånger. Skulle samma långivare erbjuda en ny kredit för att betala tillbaka en tidigare kredit räknas det också som en förlängning enligt reglerna. 

Undantag - Det är värt att uppmärksamma att reglerna ovan inte gäller krediter som i huvudsak gäller köp av varor eller tjänster på kredit. Det betyder att reglerna inte gäller för kreditkort som huvudsakligen är avsedda för köp.

Summering

Avslutningsvis är det alltid bra att jämföra den effektiva räntan mellan olika långivare oavsett vilket lån du söker men särskilt när det gäller snabblån, eftersom både avgifter och räntor kan variera mycket. Många gånger kan det finnas billigare alternativ till snabblån som kan vara värda att undersöka först, innan du bestämmer dig för hur du ska lösa din ekonomiska situation .