1. Låneskola
  2. Låneskola med Sharon Lavie: Studielån

Låneskola med Sharon Lavie: Studielån

Utbildningar i Sverige och utomlands kan ge dig rätt till studielån - Sharon går igenom nyheterna.

Låneskola med Sharon Lavie, sparekonom på Lendobloggen

2022-02-21

Många av utbildningarna i Sverige och även en hel del utbildningar utomlands kan ge dig rätt till att studielån.  Att studera med studielån är mycket vanligt i Sverige och är ett förmånligt lån för den som är student.

Räntan på studielån fastställs av regeringen i början av varje kalenderår och beräknas som ett genomsnitt av statens upplåningskostnad de tre senaste åren. 2021 är räntan 0,05 procent och under 2022 kommer räntan vara 0 procent. Räntan är inte avdragsgill i deklarationen.

Just i skrivande stund pågår en utredning om att höja räntan på studielånen med 0,5 procentenheter från och med 2023 för att kompensera för de lån som inte återbetalas. Det skulle innebära att lånen blev mellan 40 och 70 kr dyrare i månaden under hela återbetalningstiden.

Eftersom studielånet har så låg ränta rekommenderar jag inte att man avbetalar av den i högre takt än vad man behöver. Har man andra lån kan man prioritera dem först. Har du inga andra lån kan det faktiskt vara bättre att placera eventuellt överskott i ett långsiktigt sparande. Detta gäller endast studielån, inte andra typer av lån eftersom dom normalt sett kostar mer än vad man kan vara säker på att få när man placerar pengarna.

Studielån är nog de bästa lån man kan ha när man behöver låna. Fördelar med studielån jämfört med andra lån är bl.a. att du slipper betala tillbaka något förrän efter studierna är avslutade och du kan få nedsättning eller anstånd med betalning om du blir arbetslös eller sjuk. Studielånet skrivs av vid dödsfall. Andra lån blir vid dödsfall en skuld i dödsboet.