LendoMacCompare

Vilken data samlar vi in

Läs mer om våra banker och långivare

Vid en lånejämförelse så skickar vi vidare din låneansökan till de kreditgivare vi samarbetar med. Om du vill se och läsa mer om vilka partners vi samarbetar med kan du läsa mer om våra samarbetspartners på Lendo här.

Vi skickar vidare din ansökan till de kreditgivare vars grundkrav överensstämmer med din ansökan. De kreditgivare som tar emot din låneansökan är personuppgiftsansvariga för sin egen behandling av personuppgifter. Du kan läsa mer om bankernas grundkrav på låntagare samt policy för personuppgiftshantering på kreditgivarnas respektive hemsida.

Under handläggningen av din ansökan tillämpar både Lendo och kreditgivarna något som kallas för “automatiserat beslutsfattande”.  Det är ett beslut som tas enbart baserat på en automatiserad behandling av dina uppgifter genom användning av exempelvis en programkod eller en algoritm. Lendo säkerställer regelbundet att det automatiserade beslutsfattandet fungerar på ett korrekt sätt genom att bland annat övervaka de automatiska processerna samt genom automatiska kontrollfunktioner. Anledningen till att Lendo tillämpar automatiskt beslutsfattande är för att kunna tillhandahålla rättvisa och korrekta låne- och försäkringsförmedlingstjänster som tillämpas på ett likvärdigt sätt i förhållande till våra kunder. 

Uppgift om betalningsanmärkning leder automatiskt till att din ansökan endast skickas till de kreditgivare som accepterar lånesökande som har betalningsanmärkningar. Uppgift om skuldsaldo kan, vad avser konsumentkreditförmedling, automatiskt leda till att din ansökan inte behandlas, p.g.a. kreditgivarnas egna regelverk. Dina uppgifter som du lämnar i din ansökan matchas automatiskt med de krav som respektive kreditgivarna ställer enligt sina interna regelverk och villkor såsom lånebelopp, inkomst, anställningsform, ålder m.m.

Om du är missnöjd med eller har invändningar mot automatiserat beslutsfattande som företagits av Lendo, t.ex. om du har fått en ansökan nekad, eller om du vill ha en förklaring till ett beslut som har fattats genom automatiserat beslutsfattande, kan du begära omprövning av beslutet eller ytterligare information av en av våra handläggare. Kontaktuppgifter hittar du här: 0771-131310 eller maila oss på kundservice@lendo.se

Lendo har ingen kontroll över kreditgivarnas automatiska beslutsfattande. Bedömningen ser olika ut men baseras i regel på ditt kreditbetyg, betalningsanmärkningar, skulder, inkomst och liknande uppgifter. Du har rätt att begära en manuell beslutsprocess, vänd dig till respektive kreditgivare för mer information om automatiserat beslutsfattande.

Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild person. Exempel på detta kan vara grundläggande uppgifter om dig som namn och kontaktuppgifter men även uppgifter såsom IP-nummer.

Ändamål

För att kunna tillhandahålla Lendos jämförelsetjänst

Behandlingar som utförs
Kategorier av personuppgifter
 • Registrering av låneansökan, identitetskontroll.
 • Analys av uppgifter i låneansökan samt uppgifter i kreditupplysning.
 • Vidarebefordran av låneansökan till de banker och långivare vi samarbetar med enligt respektive banks grundkrav på låntagare.
 • PEP-kontroll (person i politisk utsatt ställning).
 • Kontroll mot EU:s sanktionslistor.
 • Kontakt via e-post, sms, vid tillämpliga fall telefon.
 • Inspelning av telefonsamtal.
 • Verifiera identitet med BankID.
 • Hantering av kundtjänst.
 • Presentera låneerbjudanden, avslagsbeslut m.m.
 • Namn
 • Personnummer
 • Bostadsadress
 • E-postadress
 • Mobiltelefonnummer
 • Befintliga lån
 • Civilstånd
 • Antal barn
 • Boendeform
 • Boendekostnad
 • Sysselsättning
 • Månadsinkomst
 • Arbetsgivare
 • Telefon till arbetsgivare
 • Kontonummer
 • Information om medsökande vid tillämpliga fall
 • Inkomst
 • Finansiell risk (scoring)
 • Fastighetsinnehav
 • Taxeringsvärde
 • Civilstånd

Ändamål

För att kunna tillhandahålla Lendos försäkringsförmedlingstjänster.

Behandlingar som utförs
Kategorier av personuppgifter
 • Registrering av försäkringsuppgifter.
 • Trygghetsförsäkring: vidarebefordran av försäkringsuppgifter till försäkringsbolaget.
 • Låneskydd: vidarebefordran av försäkringsuppgifter till banken där du tagit lån via Lendo.
 • Inspelning av telefonsamtal.
 • Hantering av kundtjänst.
 • Namn
 • Personnummer
 • Bostadsadress
 • E-postadress
 • Mobiltelefonnummer
 • Sysselsättning och anställningstid

Ändamål

För att kunna säkerställa kundsäkerhet, förhindra bedrägerier och identitetskapningar.

Behandlingar som utförs
Kategorier av personuppgifter
 • Analysera uppgifter mot uppgifter kopplade till misstänka aktiviteter.
 • Personnummer
 • IP-nummer
 • Telefonnummer
 • Adress
 • E-postadress

Ändamål

För att kunna marknadsföra Lendos tjänst samt tilläggstjänster.

Behandlingar som utförsKategorier av personuppgifter
 • Segmentering
 • e-postutskick från Lendo
 • SMS-utskick från Lendo,
 • pushnotiser genom appen
 • direktadresserade brev, samt 
 • analys av marknadsföring
 • Namn,
 • födelsedatum,
 • e-postadress,
 • geografiskt område

Vilka andra bolag kan komma få tillgång till dina personuppgifter?  I egenskap av personuppgiftsbiträden kan Lendos systerbolag Schibsted Fintech AB (e-postdistributör), Braze Inc. (kommunikationsverktyg) samt Mailchimp/Mandrill (The Rocket Science Group, LLC) (e-postdistributör) komma att få tillgång till dina personuppgifter.

Laglig grund:   Berättigat intresse att marknadsföra våra tjänster. Denna behandling gör vi med stöd av en så kallade intresseavvägning där vi bedömer att behandlingen inte kränker din integritet på väsentligt sätt.

Ändamål

För att kunna marknadsföra Lendos tjänst på annonsnätverk.

Behandlingar som utförs
Kategorier av personuppgifter
 • Skapande av “lookalike”-målgrupper och anpassade målgrupper på Facebook samt,
 • Skapande av “Similar audience” på Google Ads annonsnätverk.
 • Skapande av Remarketing och målgrupper hos Microsoft Ads. 
 • Nyhetsbrev via -epost
 • Pushnotiser till appanvändare
 • E-postadress

Vilka andra bolag kan komma få tillgång till dina personuppgifter?  Lendos systerbolag Schibsted Tillväxtmedier Annonsförsäljning AB, Facebook Inc, Microsoft Ads och Google Inc.

Laglig grund: Berättigat intresse att upprätthålla kundsäkerhet och förhindra bedrägerier. Denna behandling av dina personuppgifter gör vi med stöd av en så kallade intresseavvägning där vi bedömer att behandlingen inte kränker din integritet på väsentligt sätt.