LendoMacCompare

Vilken data samlar vi in

Läs mer om våra banker och långivare

Vid en lånejämförelse så skickar vi vidare din låneansökan till de kreditgivare vi samarbetar med. Om du vill se och läsa mer om vilka partners vi samarbetar med kan du läsa mer om våra samarbetspartners på Lendo här.

Vi skickar vidare din ansökan till de kreditgivare vars grundkrav överensstämmer med din ansökan. De kreditgivare som tar emot din låneansökan är personuppgiftsansvariga för sin egen behandling av personuppgifter. Du kan läsa mer om bankernas grundkrav på låntagare samt policy för personuppgiftshantering på kreditgivarnas respektive hemsida.

Under handläggningen av din ansökan tillämpar både Lendo och kreditgivarna något som kallas för “automatiserat beslutsfattande”.  Det är ett beslut som tas enbart baserat på en automatiserad behandling av dina uppgifter genom användning av exempelvis en programkod eller en algoritm. Lendo säkerställer regelbundet att det automatiserade beslutsfattandet fungerar på ett korrekt sätt genom att bland annat övervaka de automatiska processerna samt genom automatiska kontrollfunktioner. Anledningen till att Lendo tillämpar automatiskt beslutsfattande är för att kunna tillhandahålla rättvisa och korrekta låne- och försäkringsförmedlingstjänster som tillämpas på ett likvärdigt sätt i förhållande till våra kunder. 

Uppgift om betalningsanmärkning leder automatiskt till att din ansökan endast skickas till de kreditgivare som accepterar lånesökande som har betalningsanmärkningar. Uppgift om skuldsaldo kan, vad avser konsumentkreditförmedling, automatiskt leda till att din ansökan inte behandlas, p.g.a. kreditgivarnas egna regelverk. Dina uppgifter som du lämnar i din ansökan matchas automatiskt med de krav som respektive kreditgivarna ställer enligt sina interna regelverk och villkor såsom lånebelopp, inkomst, anställningsform, ålder m.m.

Om du är missnöjd med eller har invändningar mot automatiserat beslutsfattande som företagits av Lendo, t.ex. om du har fått en ansökan nekad, eller om du vill ha en förklaring till ett beslut som har fattats genom automatiserat beslutsfattande, kan du begära omprövning av beslutet eller ytterligare information av en av våra handläggare. Kontaktuppgifter hittar du här: 0771-131310 eller maila oss på kundservice@lendo.se

Lendo har ingen kontroll över kreditgivarnas automatiska beslutsfattande. Bedömningen ser olika ut men baseras i regel på ditt kreditbetyg, betalningsanmärkningar, skulder, inkomst och liknande uppgifter. Du har rätt att begära en manuell beslutsprocess, vänd dig till respektive kreditgivare för mer information om automatiserat beslutsfattande.