PrivacyShield

Hur skyddar vi din data

Hur skyddas dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att behandla dina personuppgifter inom EU/EES-området. Vi säkerställer att alltid att det finns skyddsåtgärder, t.ex. dataöverföringsavtal, på plats så att mottagarna behandlar uppgif­terna på samma säkra sätt som vi gör.

Hur skyddas dina personuppgifter?

Vad innebär det att Datainspektionen är tillsynsmyndighet?

Datainspektionen (som föreslås byta namn till Integritetsskyddsmyndigheten) är ansvarig för att övervaka tillämpningen av personuppgiftslagstiftningen. Om du som enskild anser att Lendo hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Var behandlar vi dina personuppgifter?
Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vad har du för rättigheter som registrerad?

Hur kontaktar du oss lättast vid frågor om personuppgiftsskydd?

Om du har frågor om Lendos behandling av personuppgifter går det bra att skicka ett e-postmeddelande till kundservice@lendo.se.

Lendo är en del av Schibsted som har ett Dataskyddsombud som har till uppgift att se till att Schibsteds behandling av personuppgifter är korrekt och förenlig med gällande regler. Du når Schibsteds Dataskyddsombud genom följande kontaktformulär.

PrivacyShield

Hur skyddar vi din data

Hur skyddas dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att behandla dina personuppgifter inom EU/EES-området. Vi säkerställer att alltid att det finns skyddsåtgärder, t.ex. dataöverföringsavtal, på plats så att mottagarna behandlar uppgif­terna på samma säkra sätt som vi gör.

Hur skyddas dina personuppgifter?

Vad innebär det att Datainspektionen är tillsynsmyndighet?

Datainspektionen (som föreslås byta namn till Integritetsskyddsmyndigheten) är ansvarig för att övervaka tillämpningen av personuppgiftslagstiftningen. Om du som enskild anser att Lendo hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Var behandlar vi dina personuppgifter?
Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vad har du för rättigheter som registrerad?

Hur kontaktar du oss lättast vid frågor om personuppgiftsskydd?

Om du har frågor om Lendos behandling av personuppgifter går det bra att skicka ett e-postmeddelande till kundservice@lendo.se.

Lendo är en del av Schibsted som har ett Dataskyddsombud som har till uppgift att se till att Schibsteds behandling av personuppgifter är korrekt och förenlig med gällande regler. Du når Schibsteds Dataskyddsombud genom följande kontaktformulär.

Samlade tjänster för en bättre privatekonomi

© 2018 Lendo AB
Org. nr: 556515-1627
Västra Järnvägsgatan 21
111 64 Stockholm