1. Låneskola
  2. Låneskola med Sharon Lavie: Köp med kreditkort

Låneskola med Sharon Lavie: Köp med kreditkort

Vår sparekonom Sharon Lavie går igenom för- och nackdelar vad gäller köp med kreditkort.

Låneskola med Sharon Lavie, sparekonom på Lendobloggen

2022-03-21

Att betala med kreditkort har sina för och nackdelar. Det kan ses som en bra betalmetod i situationer då du är obekant med säljaren tex vid köp på nätet eller om du vill ta del av de reseförsäkring som ofta ingår vid köp av resa. Men det kan också bli ett dyrt köp om du inte har möjlighet att betala tillbaka hela ditt köp i tid.

Köp med bank och kreditkort är det mest vanliga betalsätten i Sverige. På tio år har andelen som använder kontanter sjunkit markant och endast 9% av svenskarna anger att de använde kontanter vid sitt senaste köp (källa: Riksbank.se). Corona-pandemin har bidragit till den ökande användningen av digitala betalmedel, medan användningen av kontanter minskat i Sverige liksom i många andra länder. Det beror bland annat på att vi har handlat mer online och försökt minimera kontaktytorna när vi handlat i fysisk butik.

Hur mycket går det att handla på kredit?

Det görs alltid en kreditupplysning när du ansöker om ett kreditkort, först efter din ansökan blivit godkänd kan du med säkerhet veta hur mycket som du kan utnyttja, det kallas för limit. Om du inte får tillräckligt hög limit kan du kontakta kortutgivaren och fråga varför. I många fall kan det bero på att du redan har andra krediter och lån.

När ska jag betala?

När du betalar med ett kreditkort betalas dina inköp i förväg av kreditgivaren och i slutet av månaden får du en samlad räkning över alla dina inköp under en viss period. Det kan ge dig en bra överblick över dina köp och i många fall har du mellan 45 och 60 dagar på dig att betala kreditkortsräkningen utan att betala ränta. Det kan ge dig viss mån av flexibilitet i din ekonomi vilket kan ses som positivt.

Behöver jag betala ränta?

En annan fördel med just kreditköp är att du endast betalar bara ränta för de pengar du faktiskt har använt. Har du en limit på 20 000 kronor men du har bara använt 2 000 kronor betalar du bara ränta på dessa 2 000 kronor. Nackdelen är att räntan på kreditkortet brukar vara höga förhållandevis till vanliga lån. Räntan brukar ligga mellan 10–20 procent på det utnyttjade beloppet och vilket är oftast mycket högre än om du hade lånat pengarna på banken. Om ditt kreditbelopp är högt och om du inte har möjlighet att betala in krediten kan det därför vara bättre att lösa krediten med ett vanligt lån.

Finns det andra fördelar?

  • Konsumentskydd - Ett kreditkort kan vara en extra trygghet när du handlar online. Om varan inte dyker upp eller om det skulle vara fel på varan och företaget som du handlat av inte är behjälplig har du rätt att ställa samma krav på kreditgivaren som på säljaren du köpt produkten av. I vanliga fall gör kreditgivaren en utredning som kan ta ett par månader och betalar sedan ut ersättning till dig om de finner att du har rätten på din sida.

  • Separat konto - Att använda ett betalmedel som inte har direkt koppling till ditt lönekonto kan också säkerställa att det blir svårare att komma åt ditt lönekonto och att det blir mindre tillgängligt för bedrägerier, med alla bekymmer det skulle kunna innebära under utredningstiden.

  • Reseskydd - Väljer du att betala resan med ett kreditkort ingår ofta en reseförsäkring med avbeställningsskydd och kompensation vid förseningar. Detta ersätter inte den reseförsäkring som du har i hemförsäkringen men kan vara ett bra komplement. Använder du kortet under resan slipper du även besväret med att växla pengar och bära med dig mycket kontanter. Betalar du med ditt kreditkort utomlands är det oftast mest fördelaktigt att välja betalning i lokal valuta. Då räknas växlingskursen fram av kreditgivaren i stället för hos butiken vilket brukar vara mycket förmånligare.  Skulle du välja att ta ut pengar i lokal valuta från en uttagsautomat kostar det ofta extra och kreditgivarens avgifter kan variera mycket. Det kan vara värt att jämföra olika kreditkortsutgivares avgifter innan resan.

  • Bonus -Undersök om ditt kreditkort är kopplat till någon form av bonussystem, så som många kreditkort är.  Ofta kan du då få extra rabatter eller spara poäng för att göra köp.

Taggar:

LÅN