PersonalData

Lendos personuppgiftspolicy

Lendo värnar om din personliga integritet. Denna personuppgiftspolicy förklarar hur Lendo samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

För att tillhandahålla Lendos tjänster inom låneförmedling och relaterad personuppgiftsbehandling såsom produktutveckling, agerar Lendo AB och Lendo Part of Schibsted AS (“Lendo Norge”) som gemensamt personuppgiftsansvariga.

Lendo AB är den som tillhandahåller tjänsterna till dig som kund och din avtalspart. Lendo Norge tillhandahåller den tekniska lösningen med förmedlingsplattformen och är bankernas avtalspart. För att utöva dina rättigheter angående behandlingen av dina personuppgifter rekommenderar vi dig att använda dig av kontaktuppgifterna till Lendo AB nedan. Som användare kan du dock välja vilket bolag du vänder dig till för att åberopa dina rättigheter. Du behöver inte vända dig till både Lendo AB och Lendo Norge då en begäran kommer omfatta båda bolagen som gemensamt personuppgiftsansvariga.

Gällande bolåneförmedling, försäkringsförmedling, Lendos app Kreddy och tilläggstjänster är Lendo AB självständigt personuppgiftsansvarig.

Du har rätt att invända till vår personuppgiftsbehandling i vissa avseenden, läs mer nedan under respektive ändamål. Det är viktigt att du läser och förstår vår personuppgiftspolicy innan du använder våra tjänster.

Du kan alltid kontakta oss genom att skicka ett e-postmeddelande till oss på kundservice@lendo.se.

Lendo AB, org.nummer 556515-1627, Västra Järnvägsgatan 21, 11164 Stockholm, Sverige.

Lendo Part of Schibsted AS, norskt org.nummer 997 523 814, Hagegata 22, 0653 Oslo, Norway.

Lendo är även en del av Schibsted Media Group, www.schibsted.com.

UC’s Integritetspolicy reglerar den behandling av personuppgifter som sker när du, inom ramen för Kreddy, tar del av tjänsterna “Mitt Kreditbetyg”, “Mitt Kreditengagemang” och “UC ID-skydd”, vilka tillhandahålls av UC AB, org. nummer 556137-5113 (“UC”).

Centrala begrepp

En personuppgift är en upplysning som direkt eller indirekt tillsammans med andra uppgifter kan knytas till en fysisk levande person. Exempel på personuppgifter är namn, adress, telefonnummer, personnummer och e-postadress. Även uppgifter om IP-nummer och om ditt användarbeteende när du surfar på vår hemsida kan utgöra personuppgifter.

Personuppgiftsbehandling innefattar all hantering av personuppgifter, exempelvis insamling, analysering, ändring, registrering och lagring.

Personuppgiftsansvarig är den som ensam eller tillsammans med annan bestämmer ändamål och medel för behandlingen av personuppgifterna och som ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Personuppgiftsbiträde är den som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning.

Vilken information samlar vi in om dig och varför

För att kunna tillhandahålla Lendos jämförelsetjänster samlar vi in data som våra banker och långivare tar del av. Utan att uppge dina personuppgifter så kan du inte ta del av våra tjänster. Det är viktigt för oss att du som användare känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi säljer aldrig dina personuppgifter till andra företag.

Lånejämförelse privatlån

Ändamål

För att kunna tillhandahålla Lendos jämförelsetjänst

Behandlingar som utförsKategorier av personuppgifter
 • Registrering av låneansökan.
 • Identitetskontroll. 
 • Analys av uppgifter i låneansökan samt uppgifter i kreditupplysning. 
 • Vidarebefordran av låneansökan till de banker och långivare vi samarbetar med enligt respektive banks grundkrav på låntagare. 
 • PEP-kontroll (person i politisk utsatt ställning). 
 • Vidarebefordran av inspelade samtal till vald bank för kvalitetssäkring. 
 • Kontroll mot EU:s sanktionslistor. 
 • Kontakt via e-post, sms, vid tillämpliga fall telefon. 
 • Inspelning av telefonsamtal. 
 • Verifiera identitet med Bank-ID
 • Hantering av kundtjänst samt kvalitetskontroll. 
 • Presentera låneerbjudanden, avslagsbeslut m.m. 
 • Löpande statusuppdateringar om ärendet mellan Lendo och långivarna. 
 • Inspelningar av samtal för kvalité och utbildningssyfte.
 • Namn, personnummer
 • kontaktuppgifter,
 • IP-nummer,
 • information om lån,
 • civilstånd,
 • barn,
 • boende,
 • sysselsättning,
 • kontonummer,
 • information om medsökande (om tillämpligt),
 • information från kreditupplysning t.ex. inkomst, betalningsanmärkning, skulder, riskklassificering m.m. 

Lånejämförelse företagslån

Ändamål

För att kunna tillhandahålla Lendos jämförelsetjänst

Behandlingar som utförsKategorier av personuppgifter
 • Registrering av låneansökan.
 • Identitetskontroll.
 • Kontroll av företagsengagemang.
 • Analys av uppgifter i låneansökan samt uppgifter i kreditupplysning.
 • Vidarebefordran av låneansökan till de banker och långivare vi samarbetar med enligt respektive banks grundkrav på låntagare.
 • PEP-kontroll (person i politisk utsatt ställning).
 • Kontroll mot EU:s sanktionslistor.
 • Kontakt via e-post, sms, vid tillämpliga fall telefon.
 • Inspelning av telefonsamtal.
 • Verifiera identitet med Bank-ID.
 • Hantering av kundtjänst samt kvalitetskontroll.
 • Presentera låneerbjudanden, avslagsbeslut m.m
 • Inspelningar av samtal för kvalité och utbildningssyfte.
 • Namn, personnummer
 • Kontaktuppgifter
 • IP-nummer
 • information om lån
 • Civilstånd
 • Barn
 • Kontonummer
 • Information om privata lån
 • Information från kreditupplysning t.ex. omsättning, riskklassificering m.m.
 • Filer som laddas upp av kund

Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter? Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss, hämtar vi även uppgifter från den kreditupplysning som tas via UC AB och Dun & Bradstreet, f.d. Bisnode (kreditupplysningsföretag).

Vilka andra kan komma få tillgång till dina personuppgifter? Vid en lånejämförelse så skickar vi vidare din låneansökan till de kreditgivare vi samarbetar med. Om du vill se och läsa mer om vilka partners vi samarbetar med kan du läsa mer om våra samarbetspartners på Lendo här.

Vi skickar vidare din ansökan till de kreditgivare vars grundkrav överensstämmer med din ansökan. De kreditgivare som tar emot din låneansökan är personuppgiftsansvariga för sin egen behandling av personuppgifter. Du kan läsa mer om kreditgivarnas grundkrav på låntagare samt policy för personuppgiftshantering på kreditgivarnas respektive hemsida.

Kundtjänst sker via vårt egna kundtjänsthanteringssystem, Giosg.com Ltd (chattservice), Zisson och Touch (för telefonsamtal, inspelningar och  mailhantering) samt kvalitetskontroll genom Brilliant Future AB.

Enligt lag måste vi utföra en PEP-kontroll samt slagning mot EU:s sanktionslistor vilket vi gör i en mjukvara från Trapets AB.

I vissa fall är Lendo skyldiga enligt lag att lämna ut uppgifter till Polismyndigheten eller Finansinspektionen vid misstanke om brott t.ex. bedrägeri eller otillåten identitetsanvändning.

Automatiserat beslutsfattande:  Läs mer om Lendos automatiska beslutsfattande under rubriken “Automatiserat beslutsfattande - vad är det?”.

Denna behandling innebär i de flesta fall automatiserat beslutsfattande av uppgifter i din låneansökan av de kreditgivare vi samarbetar med. Bedömningen ser olika ut men baseras i regel på ditt kreditbetyg, betalningsanmärkningar, skulder, inkomst och liknande uppgifter. Du har rätt att i vissa fall begära en manuell beslutsprocess, vänd dig till respektive kreditgivare för mer information om automatiserat beslutsfattande.

Laglig grund: Fullgörande av kundavtalet. Identitetskontroll, PEP-kontroll samt slagning mot EU:s sanktionslistor sker med stöd av rättslig förpliktelse enligt penningtvättslagen.

Din rätt att motsätta sig behandlingen: Denna behandling av dina personuppgifter är nödvändig för att Lendo ska kunna fullgöra sin tjänst. Om du vill motsätta dig denna typ av behandling kan vi tyvärr inte erbjuda vår tjänst.

Lagringsperiod Privatlån och Företagslån för enskilda bolag: Vi behandlar din data för detta ändamål så länge du har en aktiv låneansökan eller aktiva låneerbjudanden. Vid det fall du får låneerbjudanden anses din relation med Lendo avslutad 24 månader efter att du genomförde lånejämförelsen. Vid det fall du inte får några låneerbjudanden anses din relation med Lendo avslutad 15 månader efter att du genomförde lånejämförelsen. Detta omfattar även kundtjänst per telefon och supportärenden som sker i inloggat läge. Den data som hämtas från UC via kreditupplysning sparas i max 3 månader från att kreditupplysningen togs. Om du inte har slutfört ansökan raderar vi din data efter 30 dagar.

Personuppgifter som förekommer i fakturaunderlag sparas i enlighet med lagkrav i Bokföringslagen. Lendo omfattas även av Penningtvättslagen och behöver därför genomföra åtgärder för att säkerställa kundkännedom vilket innehåller personuppgifter. Dessa uppgifter är Lendo skyldiga att bevara i minst 5 år. Information arkiveras och sparas med mycket begränsad tillgång

Lagringsperiod Företagslån: Vi behandlar din data för detta ändamål så länge du har en aktiv låneansökan eller aktiva låneerbjudanden. Vid det fall du får låneerbjudanden anses din relation med Lendo avslutad 36 månader efter att du genomförde lånejämförelsen. Vid det fall du inte får några låneerbjudanden anses din relation med Lendo avslutad 24 månader efter att du genomförde lånejämförelsen. Detta omfattar även kundtjänst per telefon och supportärenden som sker i inloggat läge. Övrig kundtjänst per telefon, e-post samt chatthistorik raderas löpande 180 dagar efter mottagandet.

Personuppgifter som förekommer i fakturaunderlag sparas i enlighet med lagkrav i Bokföringslagen. Lendo omfattas även av Penningtvättslagen och behöver därför genomföra åtgärder för att säkerställa kundkännedom vilket innehåller personuppgifter. Dessa uppgifter är Lendo skyldiga att bevara i minst 5 år. Information arkiveras och sparas med mycket begränsad tillgång.

Lånejämförelse bolån

Ändamål

För att kunna tillhandahålla Lendos jämförelsetjänst för bolån

Behandlingar som utförsKategorier av personuppgifter från sökande och eventuella medsökande
 • Registrering av låneansökan.
 • Verifiering av identitet med Bank-ID 
 • Inhämtande av kreditupplysning samt bostadsvärdering 
 • Analys av uppgifter i låneansökan samt uppgifter i kreditupplysning och bostadsvärdering 
 • Vidarebefordran av låneansökan till de banker och långivare vi samarbetar med enligt respektive banks grundkrav på låntagare. 
 • PEP-kontroll (person i politisk utsatt ställning) 
 • Kontroll mot EU:s sanktionslistor 
 • Kontakt via e-post, sms och vid tillämpliga fall telefon 
 • Inspelning av telefonsamtal
 • Hantering av kundtjänst samt kvalitetskontroll
 • Mottagande och behandling av uppladdade filer och kompletteringar på Mina sidor 
 • Presentera låneerbjudanden, avslagsbeslut m.m. 
 • Kommunikation i Lendos meddelandetjänst på Mina sidor 
 • Löpande statusuppdateringar om ärendet mellan Lendo och långivarna 
 • Vidarebefordran av inspelade samtal till vald bank för kvalitetssäkring
 • Inspelningar av samtal för kvalité och utbildningssyfte.
 • Namn
 • Personnummer 
 • Kontaktuppgifter 
 • IP-nummer 
 • Bostadsinformation (inklusive nuvarande bostäder samt den bostad du söker bolån för) 
 • Information om lån 
 • Civilstånd
 • Barn 
 • Anställningsinformation, inklusive lönespecifikationer och arbetsgivarintyg 
 • Kontonummer
 • Information om privatlån 
 • Information från kreditupplysning t.ex. inkomst, betalningsanmärkning, skulder, riskklassificering 
 • motsvarande information om medsökande (om tillämpligt).

Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter? Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss, hämtar vi även uppgifter från den kreditupplysning som tas via UC AB (kreditupplysningsföretag). När du jämför bolån använder vi oss också av värderingstjänster för att värdera relevant bostad. Värderingarna görs via Booli search technologies AB, UC ABs värderingstjänst samt Värderingsdata i Kungsbacka AB. Vilka andra kan komma få tillgång till dina personuppgifter? Vi skickar vidare din ansökan till de kreditgivare vars grundkrav överensstämmer med din ansökan. De kreditgivare som Lendo samarbetar med gällande bolån är: Bluestep Bank AB (publ), Hypoteket Bolån Sverige AB, Landshypotek Bank AB, Marginalen Bank Bankaktiebolag (publ), Nordax Bank AB (publ), SBAB Bank AB (publ), Skandiabanken Aktiebolag (publ), Svea Bank AB och Ålandsbanken Abp (Finland), svensk filial.

De kreditgivare som tar emot din låneansökan är personuppgiftsansvariga för sin egen behandling av personuppgifter. Du kan läsa mer om bankernas grundkrav på låntagare samt policy för personuppgiftshantering på kreditgivarnas respektive hemsida. 

Kundtjänst sker via vårt egna kundtjänsthanteringssystem samt kvalitetskontroll genom Brilliant Future AB. 

Enligt lag måste vi utföra en PEP-kontroll samt slagning mot EU:s sanktionslistor vilket vi gör i en mjukvara från Trapets AB.

I vissa fall är Lendo skyldiga enligt lag att lämna ut uppgifter till Polismyndigheten eller Finansinspektionen vid misstanke om brott, t.ex. bedrägeri eller otillåten identitetsanvändning.

Vid eventuella försäkringsärenden gällande bolåneförmedlingen kan Lendo komma att dela dina personuppgifter med relevant försäkringsbolag.

Automatiserat beslutsfattande: Läs mer om Lendos automatiska beslutsfattande under rubriken “Automatiserat beslutsfattande - vad är det?”.

Denna behandling innebär i de flesta fall automatiserat beslutsfattande av uppgifter i din låneansökan av de kreditgivare vi samarbetar med. Bedömningen ser olika ut men baseras i regel på ditt kreditbetyg, betalningsanmärkningar, skulder, inkomst och liknande uppgifter, samt uppgifter om ansökt fastighet. Du har rätt att i vissa fall begära en manuell beslutsprocess, vänd dig till respektive kreditgivare för mer information om automatiserat beslutsfattande. Laglig grund: Fullgörande av kundavtalet. Identitetskontroll, PEP-kontroll samt slagning mot EU:s sanktionslistor sker med stöd av rättslig förpliktelse enligt penningtvättslagen. Din rätt att motsätta sig behandlingen: Denna behandling av dina personuppgifter är nödvändig för att Lendo ska kunna fullgöra sin tjänst. Om du vill motsätta dig denna typ av behandling kan vi tyvärr inte erbjuda vår tjänst. Lagringsperiod: 

Vi behandlar din data för detta ändamål så länge du har en aktiv bolåneansökan eller aktiva bolåneerbjudanden. Vid det fall du får bolåneerbjudanden anses din relation med Lendo avslutad 24 månader efter att du genomförde lånejämförelsen. Vid det fall du inte får några bolåneerbjudanden anses din relation med Lendo avslutad 15 månader efter att du genomförde lånejämförelsen. Den data som hämtas från UC via kreditupplysning sparas i max 6 månader från att kreditupplysningen togs. Om du inte har slutfört ansökan raderar vi din data efter 30 dagar. Övrig kundtjänst per telefon, e-post samt chatthistorik raderas löpande 180 dagar efter mottagandet.

Personuppgifter som förekommer i fakturaunderlag sparas i enlighet med lagkrav i Bokföringslagen. Lendo omfattas även av Penningtvättslagen och behöver därför genomföra åtgärder för att säkerställa kundkännedom vilket innehåller personuppgifter. Dessa uppgifter är Lendo skyldiga att bevara i minst 5 år. Information arkiveras och sparas med mycket begränsad tillgång.

Försäkringsförmedling

Ändamål

För att kunna tillhandahålla Lendos försäkringsförmedlingstjänster (Trygghetsförsäkring, Olycksfallsförsäkring och Låneskydd)

Behandlingar som utförsKategorier av personuppgifter
 • Registrering av försäkringsuppgifter
 • Trygghetsförsäkring: vidarebefordran av försäkringsuppgifter till försäkringsbolaget.
 • Olycksfallsförsäkring: vidarebefordran av försäkringsuppgifter till försäkringsbolaget.
 • Låneskydd: vidarebefordran av försäkringsuppgifter till banken där du tagit lån via Lendo.
 • Vidarebefordran av inspelade samtal till vald bank för kvalitetssäkring. 
 • Kontakt via e-post, sms, vid tillämpliga fall telefon.
 • Inspelning av telefonsamtal.
 • Hantering av kundtjänst samt kvalitetskontroll.
 • Inspelningar av samtal för kvalité och utbildningssyfte.
 • Namn
 • Personnummer
 • Bostadsadress
 • E-postadress
 • Mobiltelefonnummer
 • Sysselsättning och anställningstid

Vilka andra bolag kan komma få tillgång till dina personuppgifter?  Vid tecknande av låneskyddsförsäkring skickas uppgifterna till den långivare där du har tagit lån. Vid tecknande av trygghetsförsäkringen och olycksfallsförsäkringen skickas försäkringsuppgifterna till försäkringsbolaget Gjensidige Forsikring ASA, Norge, Svensk filial.

Kundtjänst sker via vårt egna kundtjänsthanteringssystem, Giosg.com Ltd (chattservice) samt kvalitetskontroll genom Brilliant Future AB.

Automatiserat beslutsfattande:  Läs mer om Lendos automatiska beslutsfattande under rubriken “Automatiserat beslutsfattande - vad är det?”.

Denna behandling innebär i de flesta fall automatiserat beslutsfattande av dina uppgifter av de kreditgivare/försäkringsbolag vi samarbetar med. Bedömningen ser olika ut men baseras i regel på anställning, inkomst och liknande uppgifter. Du har rätt att i vissa fall begära en manuell beslutsprocess, vänd dig till respektive kreditgivare/försäkringsbolag för mer information om automatiserat beslutsfattande

Laglig grund:  Fullgörande av kundavtalet.

Din rätt att motsätta sig behandlingen:  Denna behandling av dina personuppgifter är nödvändig för att Lendo ska kunna fullgöra sin tjänst. Om du vill motsätta dig denna typ av behandling kan vi tyvärr inte erbjuda denna tjänst.

Lagringsperiod:  Vi behandlar din data för detta ändamål så länge du har en aktiv försäkring förmedlad av Lendo. Lendo behöver enligt försäkringsförmedlingslagen spara uppgifter om ingångna försäkringar så länge det behövs med hänsyn till försäkringstiden och den tid inom vilken anspråk på skadestånd kan göras. Detta innebär att Lendo sparar dessa uppgifter i 11 år från förmedlingstillfället. Information arkiveras och sparas med mycket begränsad tillgång.

Personuppgifter som förekommer i fakturaunderlag sparas i enlighet med lagkrav i bokföringslagen.

Appen Kreddy

Ändamål

För att kunna tillhandahålla Lendos app Kreddy

ÄndamålBehandlingar som utförsKategorier av personuppgifter
För att kunna tillhandahålla Lendos app Kreddy
 • Inloggning
 • Verifiering av identitet
 • Inhämta och presentera kreditbetyg
 • Inhämta och presentera lån och krediter
 • Förifyllande av ansökt lånebelopp baserat på befintliga privatlån vid ansökan om privatlån
 • Skicka pushnotiser
 • Beräkning och presentation av förväntad ränta
 • Lagring av personuppgifter
 • Vidarebefordran av uppgifter om du väljer att beställa UC ID-skydd
 • Information om inloggning och autentiseringsperiod (Obs: Ej biometrisk information)
 • Uppgiven finansiell information
 • Namn och personnummer
 • Adress
 • Telefonnummer
 • E-postadress

Uppgifter som visualiseras i appen (men som Kreddy varken lagrar eller får åtkomst till):

 • Kreditbetyg
 • Information om lån och krediter
 • Existens av äktenskapsförord 
 • Om Förvaltare utsetts
 • Civilståndsförändringar
 • Skyddade personuppgifter
 • Nya privatlån
 • Antal omfrågandekopior
 • Förändrat fastighetsinnehav 

UC's Integritetspolicy reglerar den behandling av personuppgifter som sker när du, inom ramen för Kreddy, tar del av tjänsterna "Mitt Kreditbetyg", "Mitt Kreditengagemang" och "UC ID-skydd", vilka tillhandahålls av UC AB, org. nummer 556137-5113 ("UC").

Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter? Vi använder BankID för verifiering av din identitet och inloggning. Vi inhämtar kreditbetyg och befintliga lån från UC. Vilka andra bolag kan komma få tillgång till dina personuppgifter? Lendos app Kreddy drivs i samarbete med UC. Detta innebär att UC därigenom får tillgång till uppgifter. UC’s Integritetspolicy reglerar den behandling av personuppgifter som sker när du, inom ramen för Kreddy, tar del av tjänsterna “Mitt Kreditbetyg”, “Mitt Kreditengagemang” och “UC ID-skydd”, vilka tillhandahålls av UC AB, org. nummer 556137-5113 (“UC”). Om du väljer att ta del av tjänsten “UC ID-skydd” skickar vi vidare din beställning till UC, du kan läsa mer om UC:s personuppgiftshantering här.

Laglig grund:

Fullgörande av kundavtalet och samtycke för pushnotiser. Om du väljer att ta del av tjänsten “UC ID-skydd” skickar vi vidare din beställning till UC så du kan ingå ett separat tjänsteavtal med UC.

Din rätt att motsätta sig behandlingen:

Denna behandling av dina personuppgifter är nödvändig för att Lendo ska kunna fullgöra tjänsten i appen Kreddy. Om du vill motsätta dig denna typ av behandling kan vi tyvärr inte erbjuda vår tjänst. Du kan ta tillbaka ditt samtycke till pushnotiser genom inställningarna på din enhet.

Lagringsperiod:

Vi behandlar din data för detta ändamål så länge du är aktiv i appen Kreddy. Vid det fall du är inaktiv i appen anses din relation med Lendo avslutad 15 månader efter din senaste inloggning. Se även nedan för Marknadsföring.

Lendo lagrar inte den data som inhämtas från UC, den visualiseras endast för dig som användare i appen under din användarsession.

Marknadsföring

Ändamål

För att kunna marknadsföra Lendos tjänst samt tilläggstjänster

ÄndamålBehandlingar som utförsKategorier av personuppgifter
För att kunna marknadsföra Lendos tjänst samt tilläggstjänster
 • Segmentering
 • E-post utskick från Lendo
 • SMS-utskick från Lendo
 • Pushnotiser genom Lendos app
 • Direktadresserade brev
 • Analys av marknadsföring
 • Namn
 • Födelsedatum
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Geografiskt område
 • Sessionsdata
 • Attributionsdata
 • Enhetsdata
 • Dina åtgärder i Kreddys tjänst
 • Förmedlad produkt

Vilka andra bolag kan komma få tillgång till dina personuppgifter?  I egenskap av personuppgiftsbiträden kan Braze Inc. (kommunikationsverktyg),  Iterate (kommunikationsverktyg samt Mailchimp/Mandrill (The Rocket Science Group, LLC) (e-postdistributör), Adjust GmbH (marknadsföringsverktyg för attribution) i egenskap av personuppgiftsbiträde komma att få tillgång till dina personuppgifter.

Laglig grund:  Berättigat intresse att marknadsföra våra tjänster. Denna behandling gör vi med stöd av en så kallade intresseavvägning där vi bedömer att behandlingen inte kränker din integritet på väsentligt sätt.

Din rätt att motsätta sig behandlingen:  Vi värnar om din integritet och lovar att inte behandla dina personuppgifter för detta ändamål om du inte längre vill. Kontakta oss på kundservice@lendo.se så tar vi bort din information.

Lagringsperiod Alla Lendos tjänster (förutom företagslån):  Vi behandlar din data för detta ändamål så länge du har en aktiv låneansökan, aktiva låneerbjudandeneller har ett aktivt konto i Lendos app Kreddy. Vi slutar behandla din data för detta ändamål 12 månader efter att din relation med Lendo anses avslutad.

Vid det fall du får låneerbjudanden anses din relation med Lendo avslutad 24 månader efter att du genomförde lånejämförelsen. Vid det fall du inte får några låneerbjudanden anses din relation med Lendo avslutad 12 månader efter att du genomförde lånejämförelsen. Om du inte har slutfört ansökan raderar vi din data efter 30 dagar. Om du är inaktiv i appen Kreddy anses din relation med Lendo vara avslutad 15 månader efter  din senaste inloggning.

Lagringsperiod Företagslån:

Vi behandlar din data för detta ändamål så länge du har en aktiv låneansökan eller aktiva låneerbjudanden. Vid det fall du får låneerbjudanden anses din relation med Lendo avslutad 36 månader efter att du genomförde lånejämförelsen. Vid det fall du inte får några låneerbjudanden anses din relation med Lendo avslutad 24 månader efter att du genomförde lånejämförelsen. Detta omfattar även kundtjänst per telefon och supportärenden som sker i inloggat läge. Den data som hämtas från UC via kreditupplysning sparas i max 3 månader från att kreditupplysningen togs. Behandling av adress för direktadresserade brev raderar vi 24 månader efter att din relation med Lendo anses avslutad i enlighet med SWEDMAS branschstandard.

Ändamål

För att kunna marknadsföra Lendos tjänst på annonsnätverk.

Behandlingar som utförsKategorier av personuppgifter
 • Skapande av “lookalike”-målgrupper och anpassade målgrupper på Facebook samt
 • Skapande av “Similar audience” på Google Adwords annonsnätverk.
 • Skapande av Remarketing och målgrupper hos Microsoft Ads
 • Nyhetsbrev via e-post
 • E-postadress
 • Enhetsdata

 • Ip-nummer

 • Information om webbläsaren

 • Geografisk plats (Stad)

 • Webbplats specifik data som url och språk

 • De-identifierad ansökningsdata

Vilka andra bolag kan komma få tillgång till dina personuppgifter?  Lendos systerbolag Schibsted Tillväxtmedier Annonsförsäljning AB, Microsoft Ads, Facebook Inc och Google Inc.

Laglig grund:  Vi delar data med Facebook, Microsoft och Googles annonsnätverk baserat på användarens samtycke. När vi använder din data i Schibsteds nätverk gör vi detta baserat på legitimt intresse. Denna behandling gör vi med stöd av så kallad intresseavvägning där vi bedömer att behandlingen inte kränker din integritet på väsentligt sätt.

Din rätt att motsätta dig behandlingen:  Vi värnar om din integritet och lovar att inte behandla dina personuppgifter för detta ändamål om du inte vill. Kontakta oss på kundservice@lendo.se så tar vi bort din information.

Lagringsperiod:  Annonsnätverken raderar din information olika beroende på vilka inställningar din browser eller ditt konto har hos dem.

Vi behandlar din data för detta ändamål så länge du har en aktiv låneansökan,  eller aktiva låneerbjudanden eller har ett aktivt konto i Lendos app Kreddy. Vi slutar behandla din data för detta ändamål 12 månader efter att din relation med Lendo anses avslutad. Vid det fall du får låneerbjudanden anses din relation med Lendo avslutad 24 månader efter att du genomförde lånejämförelsen. Vid det fall du inte får några låneerbjudanden anses din relation med Lendo avslutad 15 månader efter att du genomförde lånejämförelsen. Om du inte har slutfört ansökan raderar vi din data efter 30 dagar. Om du är inaktiv i appen Kreddy raderar vi all information 15 månader efter din senaste inloggning och din relation med Lendo anses avslutad.

Produktutveckling

Ändamål

För att kunna utveckla Lendos tjänst.

ÄndamålBehandlingar som utförsKategorier av personuppgifter
För att kunna utveckla Lendos tjänster
 • Undersökning och analys av hur användare interagerar med vår tjänst
 • Utveckla och använda maskininlärningsmodeller för att förbättra våra produkter och vår användarupplevelse (smarta tjänster). 
 • Leverans av smarta tjänster
 • Utveckla och använda maskininlärningsmodeller för att optimera marknadsföring. 

 • Enhetsdata
 • IP-nummer
 • Information om webbläsaren
 • Geografisk plats (enbart på land)
 • Webbplatsspecifik data som url och språk
 • De-identifierad ansökningsdata

Vilka andra bolag kan komma få tillgång till dina personuppgifter?  Vi använder personuppgiftsbiträden som Hotjar Ltd, Episerver AB (Optimizely), Google Optimize, Google Firebase, Google Crashlytics och Google Analytics för detta ändamål. Dessa databehandlare använder cookies och annan teknik för att samla in data om användarnas beteende och deras enheter (i synnerhet enhetens IP-adress, fångad och lagrad endast i anonymiserad form), enhetens skärmstorlek, enhetstyp (unika enhetsidentifierare), webbläsarinformation, geografisk plats (endast land), föredraget språk som används för att visa vår webbsida) och besökta urler (endast på Lendos hemsida). Personuppgiftsbiträdet lagrar denna information i en pseudonymiserad användarprofil. Varken personuppgiftsbiträdet eller vi kommer någonsin att använda denna information för att identifiera enskilda användare eller att matcha den med ytterligare uppgifter om en enskild användare. Personuppgiftsbiträdet kan komma att spara enhetsdata (de sparar aldrig enhetens IP-adress) för att problemsöka, förbättra och utveckla sin produkt.

Laglig grund:  Vi använder din data i produktutvecklingssyfte baserat på legitimt intresse. Denna behandling gör vi med stöd av en så kallade intresseavvägning där vi bedömer att behandlingen inte kränker din integritet på väsentligt sätt.

Din rätt att motsätta dig behandlingen:  Vi värnar om din integritet och lovar att inte behandla dina personuppgifter för detta ändamål om du inte vill. Du kan välja bort viss behandling för detta syfte på hemsidan via dina cookieinställningar eller i Lendos app Kreddy genom att gå in i inställningar under “Trackers”. I annat fall kan du kontakta oss på kundservice@lendo.se så tar vi bort din information.

Lagringsperiod:  Hotjar Ltd raderar datan löpande efter 365 dagar.Google Analytics, Google Firebase, Google Crashlytics och Google Optimize raderar datan löpande efter 26 månader.Vi lagrar data i Optimizely i 12 månader.

Motverka bedrägerier

Ändamål

För att kunna säkerställa kundsäkerhet, förhindra bedrägerier och identitetskapningar.

Behandlingar som utförsKategorier av personuppgifter
 • Analysera uppgifter mot uppgifter kopplade till misstänka aktiviteter.
 • Personnummer
 • IP-nummer
 • Telefonnummer
 • Adress
 • E-postadress

Laglig grund:  Berättigat intresse att upprätthålla kundsäkerhet och förhindra bedrägerier. Denna behandling av dina personuppgifter gör vi med stöd av en så kallade intresseavvägning där vi bedömer att behandlingen inte kränker din integritet på väsentligt sätt.

Lendo har laglig skyldighet att motverka bedrägerier, behandlingen baseras på en sådan laglig skyldighet.

Din rätt att motsätta sig behandlingen:  Vi värnar om din integritet och du kan när som helst ifrågasätta vår behandling genom att kontakta oss på kundservice@lendo.se. Notera att vi för detta ändamål har rätt att fortsätta hävda att vårt berättigade intresse för behandlingen väger över vid en intresseavvägning.

Lagringsperiod:  Vi behandlar din data för detta ändamål så länge du har en aktiv låneansökan eller aktiva låneerbjudanden. Vid det fall du får låneerbjudanden anses din relation med Lendo avslutad 24 månader efter att du genomförde lånejämförelsen. Vid det fall du inte får några låneerbjudanden anses din relation med Lendo avslutad 15 månader efter att du genomförde lånejämförelsen.

Lendo omfattas även av Penningtvättslagen. Dessa uppgifter är Lendo skyldiga att bevara i minst 5 år. Information arkiveras och sparas med mycket begränsad tillgång.

Hur dina personuppgifter delas med andra parter

När Lendo behandlar personuppgifter delas dessa ibland med andra parter. Dessa parter är antingen

 • Personuppgiftsbiträden, vilket är ett företag som agerar enligt ett bindande avtal med Lendo och som endast tillåts behandla personuppgifter för de specifika syften som definierats av Lendo. Vidare får dessa personuppgiftsbiträden endast använda tredje parter för sin personuppgiftsbehandling som godkänts av Lendo. Exempelvis kan det handla om Amazon Web Services, Servicenow och liknande företag.

eller

 • Personuppgiftsansvariga, vilket är företag som använder personuppgifterna för egna syften och har ett självständigt ansvar gentemot användaren för den personuppgiftsbehandling som de genomför.  De har också fullt ansvar för de tredje parter som är inblandade i deras personuppgiftsbehandling. Lendo delar endast data med andra personuppgiftsansvariga när det är nödvändigt för att tillhandahålla våra tjänster till dig, exempelvis våra förmedlingstjänster där din ansökan delas med kreditgivare eller försäkringsbolag eller när vi fått ditt samtycke till att dela uppgifterna med exempelvis Facebook och Google i marknadsföringssyfte. 

Lendo kan också överlämna information till myndigheter som exempelvis Finansinspektionen, Ekobrottsmyndigheten eller Polisen om vi har en rättslig skyldighet eller får en rättsligt bindande begäran från domstol. Detta gäller också i specifika fall där Lendo har ett legitimt intresse på grund av situationer där våra tjänster använts för bedrägeri eller annan kriminell verksamhet. 

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES och alla våra egna IT-system finns inom EU/EES. 

Vid vissa tillfällen kan vi dock vara tvungna att överföra information till ett land utanför EU/EES om vi delar dina personuppgifter med ett personuppgiftsbiträde som, antingen själv eller genom en underleverantör, är etablerat eller lagrar information i ett land utanför EU/EES. Biträdet får i dessa fall endast ta del av den information som är relevant för att fullgöra ändamålet som de anlitats för.  I dessa fall har vi ingått så kallade personuppgiftsbiträdesavtal för att reglera personuppgiftsbehandlingen.

Lendo delar i dagsläget personuppgifter med personuppgiftsbiträden och personuppgiftsansvariga utanför EU/EES och det sker i enlighet med vad som föreskrivs i Dataskyddsförordningen (“GDPR”) Kapitel fem. Oavsett i vilket land dina personuppgifter behandlas vidtar vi alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att skyddsnivån är densamma som inom EU/EES. Vilka säkerhetsåtgärder som vidtas beror på omständigheterna kring relevant personuppgiftsöverföring. Lendo använder sig av verktyg som kryptering, de-identifiering (pseudonymisering), dataminimering och kontraktuella åtaganden för att säkerställa våra användares integritet när personuppgifter behandlas utanför EU/EES. 

För att överföra personuppgifter till ett land utanför EU/EES krävs även att skyddsnivån i relevant land garanteras antingen genom ett beslut från EU-kommissionen om att landet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå (GDPR Artikel 45) eller genom användandet av s.k. lämpliga skyddsåtgärder (GDPR Artikel 46). Exempel på lämpliga skyddsåtgärder är EU-kommissionens standardavtalsklausuler (GDPR Artikel 46.2 (c)) med tillhörande riskbedömning och implementering av nödvändiga säkerhetsåtgärder. 

För ytterligare information om hur vi överför personuppgifter eller vilka skydds- och säkerhetsåtgärder som tillämpas kan du använda dig av kontaktuppgifterna i avsnittet “Hur kontaktar du oss lättast vid frågor om personuppgiftskydd?”.

Vad har du för rättigheter som registrerad?

Du har rätt till att få ett så kallat registerutdrag.  Vi är alltid öppna och transparenta med hur vi behandlar dina personuppgifter och ifall du vill få en djupare insikt i vilka personuppgifter vi behandlar om just dig kan du begära att få tillgång till uppgifterna.

Rätt till begränsning.  Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas. Om du bestrider att personuppgifterna vi behandlar är korrekta kan du begära en begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida personuppgifterna är korrekta. Om vi inte längre behöver personuppgifterna för de fastställda ändamålen, men du däremot behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, kan du begära begränsad behandling av uppgifterna hos oss. Det innebär att du kan begära att vi inte raderar dina uppgifter.

Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling.  Du har alltid rätt att slippa marknadsföring och att invända mot all behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning. Se mer om de specifika legala grunderna under respektive ändamål. Om du invänder mot direktmarknadsföring kommer vi att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter för det ändamålet liksom upphöra med alla typer av direktmarknadsföringsåtgärder.

Rätt till dataportabilitet.  Om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig antingen på ditt samtycke eller fullgörande av ett avtal med dig har du rätt att begära att få de uppgifter som rör dig och som du har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportabilitet). En förutsättning för dataportabilitet är att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske automatiserat.

Rätt till radering.  Du har i vissa fall rätt att få dina personuppgifter raderade, t.ex. om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in. Notera att Lendo i vissa fall behöver spara viss information enligt lag och därmed ej får radera information. Se mer information under respektive ändamål.

Rätt till rättelse.  Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter om dig rättade. Beroende på ändamålet med behandlingen har du även rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter.

Du utövar dina rättigheter genom att kontakta oss. Skicka ett meddelande till oss på kundservice@lendo.se och ange vilka ändamål eller vilka behandlingar du vill att vi slutar med.

Automatiserat beslutsfattande - vad är det?

Automatiserat beslutsfattande är ett beslut som enbart är baserat på automatiserad behandling av dina personuppgifter. Lendo övervakar dagligen att den automatiserade beslutsprocessen genomförs korrekt, till exempel genom olika typer av övervakning och automatiserade kontroller. Syftet med Lendos användning av automatiserat beslutsfattande är att säkerställa en korrekt och likvärdig kreditförmedling.

När du blir kund hos Lendo och därmed accepterar användarvillkoren gällande kreditförmedling görs ett automatiserat beslut på den data som samlats in genom din ansökan när en kreditupplysning tas. Detta avgör sedan till vilka samarbetspartners som din ansökan skickas vidare till.

Dessa automatiserade beslut har en betydande påverkan på din ansökan om kreditförmedling och innebär också att en profilering görs baserat på din data innan beslutet tas. Profileringen inför denna typ av beslut gör vi för att kunna bedöma din ekonomiska situation och därav vilka av våra samarbetspartners som matchar din ansökan eller för att identifiera om din användning av våra tjänster innebär en risk för bedrägeri- eller penningtvätt. 

Det automatiserade beslutet och profileringen kan ibland leda till att Lendo i vissa fall inte skickar vidare din ansökan till våra samarbetspartners. Till exempel så skickar vi inte vidare din ansökan till en samarbetspartner om samarbetspartnern inte beviljar kredit baserat på den bedömning som gjorts i den automatiserade beslutsprocessen.

Om du motsätter dig eller har invändningar kring den bedömning som gjorts via profileringen i den automatiserade beslutsprocessen, till exempel om din ansökan avslås eller om du vill ha en förklaring till att ett visst beslut har fattats kan du begära en omprövning eller ytterligare information från oss genom att kontakta oss på kundservice@lendo.se

Maskininlärning och modellering

För att fullgöra vissa ändamål använder vi maskininlärning och tränar algoritmiska modeller för att förutsäga olika utfall samt för att fatta vissa beslut med hjälp av historisk information. I de fall den information som används för att träna algoritmiska modeller innehåller personuppgifter är dessa de-identifierade.

Vad är cookies och hur använder vi det?

Vi använder oss av lokal lagring av data, vilket innebär att olika typer data lagras lokalt på din enhet (t.ex. dator, mobiltelefon eller surfplatta) via din webbläsare eller Lendos app. En typ av lokal lagring av data är cookies. En cookie är en liten textfil som lagras på din enhet (t.ex. dator, mobiltelefon eller surfplatta) vilken gör det möjligt för oss att känna igen din webbläsare eller användarprofil i appen. Cookies innehåller ingen direkt identifierbar information avseende dig (så som namn, adress, telefonnummer etc.) utan endast information om din webbläsare och den aktivitet som har skett genom webbläsaren eller i appen. Vi använder oss också av andra, liknande tekniker såsom pixeltaggar. Dessa är tekniker som kan känna igen cookies och andra identifierare och som gör det möjligt för tredje parter att placera cookies på din enhet. I detta dokument används termen ”lokal lagring av data” som ett samlingsnamn för cookies, pixeltaggar och annan liknande teknik.

Viss lokal lagring av data är nödvändig för att du ska kunna använda Lendos tjänst. Detta gäller till exempel information om dina inställningar, vilket visar oss hur frågorna ska presenteras i din webbläsare. Lokal lagring av data används också för att vi ska kunna anpassa våra tjänster så bra som möjligt efter din användning, exempelvis för att lagra vilka inställningar som du vill ha vid uppspelning av ljud, för att lagra information om vilken videokvalitet som passar din webbläsare och internethastighet och för specialfunktioner såsom möjligheten att spara ifyllda uppgifter. Vi använder också olika mätverktyg som ger oss statistik och analyser avseende beteende på Lendos hemsida. Vidare använder vi information vi har samlat in och analyserat för att utveckla och förbättra Lendos hemsida och för att kontrollera att den fungerar som den ska. Vi använder också cookies för att effektivisera vår marknadsföring.

Kan du själv styra användningen av cookies?  Ja! När du besöker Lendo via din webbläsare erbjuds du att göra val för dina inställningar av cookies. I Lendos app kan du hantera dina cookie-inställningar under "inställningar" eller i under fliken “trackers” i appen Kreddy. Din webbläsare, app eller enhet ger dig möjlighet att ändra inställningarna för användningen och omfattningen av cookies. Gå till inställningarna för din webbläsare eller enhet för att lära dig mer om hur du justerar inställningarna för cookies. Exempel på sådant du kan justera är blockering av alla cookies, att endast acceptera förstapartscookies eller att radera cookies när du stänger ner din webbläsare. Ha i åtanke att vissa av våra tjänster kanske inte fungerar ifall du blockerar eller raderar cookies. Du kan läsa mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbsida.

Kom ihåg att cookies enbart gäller för en enskild webbläsare på en viss enhet. Om du till exempel sätter regler för eller raderar cookies på Chrome på din mobiltelefon kommer dessa ändringar inte att verkställas i Firefox på din bärbara dator.

Du kan se en fullständig lista på vilka cookies vi använder samt hur du själv styr användning av cookies här.

Hur skyddas dina personuppgifter?

Vi använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter. Vi har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling (såsom olovlig tillgång, förlust, förstörelse eller skada). Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem.

Vad innebär det att Integritetsskyddsmyndigheten är tillsynsmyndighet?

Integritetsskyddsmyndigheten (“IMY”) är ansvarig för att övervaka tillämpningen av personuppgiftslagstiftningen. Om du som enskild anser att Lendo hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du lämna in ett klagomål till IMY. Du kan besöka deras hemsida här.

Hur kontaktar du oss lättast vid frågor om personuppgiftsskydd?

Om du har frågor om Lendos behandling av personuppgifter går det bra att skicka ett e-postmeddelande till kundservice@lendo.se.

Lendo har ett Dataskyddsombud som har till uppgift att se till att Lendos behandling av personuppgifter är korrekt och förenlig med gällande regler. Du når Lendos Dataskyddsombud genom e-post privacy@lendo.se.

Ändringar

Vi kan komma att göra ändringar i vår personuppgiftspolicy. Vid uppdateringar som är av avgörande betydelse för vår behandling av personuppgifter (exempelvis ändring av angivna ändamål eller kategorier av personuppgifter) eller uppdateringar som inte är avgörande betydelse för behandlingen men som kan vara av avgörande betydelse för dig, kommer du att få information på Lendos hemsida i god tid innan uppdateringarna börjar gälla.

Senast uppdaterat: 2024-05-17