PersonalData

Lendos personuppgiftspolicy

Lendo värnar om din personliga integritet. Denna personuppgiftspolicy förklarar hur Lendo samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

För att tillhandahålla Lendos tjänster inom låneförmedling och relaterad personuppgiftsbehandling såsom marknadsföring och produktutveckling, agerar Lendo AB och Lendo Part of Schibsted AS (“Lendo Norge”) som gemensamt personuppgiftsansvariga. Lendo AB är den som tillhandahåller tjänsterna till dig som kund och din avtalspart. Lendo Norge tillhandahåller den tekniska lösningen med förmedlingsplattformen och är bankernas avtalspart. För att utöva dina rättigheter angående behandlingen av dina personuppgifter rekommenderar vi dig att använda dig av kontaktuppgifterna till Lendo AB nedan. Som användare kan du dock välja vilket bolag du vänder dig till för att åberopa dina rättigheter. Du behöver inte vända dig till både Lendo AB och Lendo Norge då en begäran kommer omfatta båda bolagen som gemensamt personuppgiftsansvariga.

Gällande försäkringsförmedling är Lendo AB självständigt personuppgiftsansvarig. Vi är även en del av Schibsted Media Group, www.schibsted.com.

Du har rätt att invända till vår personuppgiftsbehandling i vissa avseenden, läs mer nedan under respektive ändamål. Det är viktigt att du läser och förstår vår personuppgiftspolicy innan du använder våra tjänster.

Du kan alltid kontakta oss genom att skicka ett e-postmeddelande till oss på kundservice@lendo.se.

Lendo AB, org.nummer 556515-1627, Västra Järnvägsgatan 21, 11164 Stockholm, Sverige.

Lendo Part of Schibsted AS, norskt org.nummer 997 523 814, Hagegata 22, 0653 Oslo, Norway.

Centrala begrepp

En personuppgift är en upplysning som direkt eller indirekt tillsammans med andra uppgifter kan knytas till en fysisk levande person. Exempel på personuppgifter är namn, adress, telefonnummer, personnummer och e-postadress. Även uppgifter om IP-nummer och om ditt användarbeteende när du surfar på vår hemsida kan utgöra personuppgifter.

Personuppgiftsbehandling innefattar all hantering av personuppgifter, exempelvis insamling, analysering, ändring, registrering och lagring.

Personuppgiftsansvarig är den som ensam eller tillsammans med annan bestämmer ändamål och medel för behandlingen av personuppgifterna och som ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Vilken information samlar vi in om dig och varför

Lånejämförelse privatlån

Ändamål

För att kunna tillhandahålla Lendos jämförelsetjänst

Behandlingar som utförsKategorier av personuppgifter
 • Registrering av låneansökan
 • Identitetskontroll.
 • Analys av uppgifter i låneansökan samt uppgifter i kreditupplysning.
 • Vidarebefordran av låneansökan till de banker och långivare vi samarbetar med enligt respektive banks grundkrav på låntagare.
 • PEP-kontroll (person i politisk utsatt ställning).
 • Vidarebefordran av inspelade samtal till vald bank för kvalitetssäkring. 
 • Kontroll mot EU:s sanktionslistor.
 • Kontakt via e-post, sms, vid tillämpliga fall telefon.
 • Inspelning av telefonsamtal.
 • Verifiera identitet med BankID.
 • Hantering av kundtjänst samt kvalitetskontroll. 
 • Presentera låneerbjudanden, avslagsbeslut m.m.
 • Löpande statusuppdateringar om ärendet mellan Lendo och långivarna. 
 • Namn, Personnummer
 • IP-nummer
 • Information om lån
 • Civilstånd, barn
 • Boende
 • Sysselsättning
 • Kontonummer
 • Information om medsökande (om tillämpligt)
 • Information från kreditupplysning t.ex. inkomst, betalningsanmärkning, skulder, riskklassificering m.m

Lånejämförelse företagslån

Ändamål

För att kunna tillhandahålla Lendos jämförelsetjänst

Behandlingar som utförsKategorier av personuppgifter
 • Registrering av låneansökan.
 • Identitetskontroll.
 • Kontroll av företagsengagemang.
 • Analys av uppgifter i låneansökan samt uppgifter i kreditupplysning.
 • Vidarebefordran av låneansökan till de banker och långivare vi samarbetar med enligt respektive banks grundkrav på låntagare.
 • PEP-kontroll (person i politisk utsatt ställning).
 • Kontroll mot EU:s sanktionslistor.
 • Kontakt via e-post, sms, vid tillämpliga fall telefon.
 • Inspelning av telefonsamtal.
 • Verifiera identitet med bank-id.
 • Hantering av kundtjänst samt kvalitetskontroll.
 • Presentera låneerbjudanden, avslagsbeslut m.m
 • Namn, personnummer
 • Kontaktuppgifter
 • IP-nummer
 • information om lån
 • Civilstånd, barn
 • Kontonummer
 • Information om privata lån
 • Information från kreditupplysning t.ex. omsättning, riskklassificering m.m.

Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter? Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss, hämtar vi även uppgifter från den kreditupplysning som tas via Bisnode AB eller UC AB (kreditupplysningsföretag).

Vilka andra kan komma få tillgång till dina personuppgifter? Vid en lånejämförelse så skickar vi vidare din låneansökan till de kreditgivare vi samarbetar med. Om du vill se och läsa mer om vilka partners vi samarbetar med kan du läsa mer om våra samarbetspartners på Lendo här.

Vi skickar vidare din ansökan till de kreditgivare vars grundkrav överensstämmer med din ansökan. De kreditgivare som tar emot din låneansökan är personuppgiftsansvariga för sin egen behandling av personuppgifter. Du kan läsa mer om bankernas grundkrav på låntagare samt policy för personuppgiftshantering på kreditgivarnas respektive hemsida.

Kundtjänst sker via vårt egna kundtjänsthanteringssystem, Giosg.com Ltd (chattservice) samt kvalitetskontroll genom Brilliant Future AB.

Enligt lag måste vi utföra en PEP-kontroll samt slagning mot EU:s sanktionslistor vilket vi gör i en mjukvara från Dow Jones & Company Inc.

I vissa fall är Lendo skyldig enligt lag att lämna ut uppgifter till Polismyndighet eller Finansinspektionen vid misstanke om brott t.ex. bedrägeri eller otillåten identitetsanvändning.

Automatiserat beslutsfattande: Denna behandling innebär i de flesta fall automatiserat beslutsfattande av uppgifter i din låneansökan av de kreditgivare vi samarbetar med. Bedömningen ser olika ut men baseras i regel på ditt kreditbetyg, betalningsanmärkningar, skulder, inkomst och liknande uppgifter. Du har rätt att i vissa fall begära en manuell beslutsprocess, vänd dig till respektive kreditgivare för mer information om automatiserat beslutsfattande.

Laglig grund: Fullgörande av kundavtalet. Identitetskontroll, PEP-kontroll samt slagning mot EU:s sanktionslistor sker med stöd av rättslig förpliktelse enligt penningtvättslagen.

Din rätt att motsätta sig behandlingen: Denna behandling av dina personuppgifter är nödvändig för att Lendo ska kunna fullgöra sin tjänst. Om du vill motsätta dig denna typ av behandling kan vi tyvärr inte erbjuda vår tjänst.

Lagringsperiod: Vi behandlar din data för detta ändamål så länge du har en aktiv låneansökan eller aktiva låneerbjudanden. Vid det fall du får låneerbjudanden anses din relation med Lendo avslutad 18 månader efter att du genomförde lånejämförelsen. Vid det fall du inte får några låneerbjudanden anses din relation med Lendo avslutad 12 månader efter att du genomförde lånejämförelsen. Detta omfattar även kundtjänst per telefon och supportärenden som sker i inloggat läge. Den data som hämtas från UC via lreditupplysning sparas i max 3 månader från att kreditupplysningen togs.

Data från lånejämförelser som genomfördes innan 2021-01-01 behandlas i enlighet med våra tidigare lagringsperioder. Vid det fall du fick låneerbjudanden behandlas din data i 24 månader efter att du genomförde lånejämförelsen. Vid det fall du inte fick några låneerbjudanden behandlas din data i 15 månader efter att du jämförde lånejämförelsen. Övrig kundtjänst per telefon, e-post samt chatthistorik raderas löpande 160 dagar efter mottagandet. Data från kundtjänst per telefon, e-post samt chatthistorik som genomfördes innan 2021-05-01 behandlas enligt tidigare lagringsperioder om 90 dagar.

Personuppgifter som förekommer i fakturaunderlag sparas i enlighet med lagkrav i Bokföringslagen. Lendo omfattas även av Penningtvättslagen och behöver därför genomföra åtgärder för att säkerställa kundkännedom vilket innehåller personuppgifter. Dessa uppgifter är Lendo skyldiga att bevara i minst 5 år. Information arkiveras och sparas krypterad med begränsad tillgång.

Försäkringsförmedling

Ändamål

För att kunna tillhandahålla Lendos försäkringsförmedlingstjänster (Trygghetsförsäkring och Låneskydd)

Behandlingar som utförsKategorier av personuppgifter
 • Registrering av försäkringsuppgifter
 • Trygghetsförsäkring: vidarebefordran av försäkringsuppgifter till försäkringsbolaget.
 • Låneskydd: vidarebefordran av försäkringsuppgifter till banken där du tagit lån via Lendo.
 • Vidarebefordran av inspelade samtal till vald bank för kvalitetssäkring. 
 • Kontakt via e-post, sms, vid tillämpliga fall telefon.
 • Inspelning av telefonsamtal.
 • Hantering av kundtjänst samt kvalitetskontroll.
 • Namn
 • Personnummer
 • Bostadsadress
 • E-postadress
 • Mobiltelefonnummer
 • Sysselsättning och anställningstid

Vilka andra bolag kan komma få tillgång till dina personuppgifter? Vid tecknande av låneskyddsförsäkring skickas uppgifterna till den långivare där du har tagit lån. Vid tecknande av trygghetsförsäkringen skickas försäkringsuppgifterna till försäkringsbolaget Gjensidige Forsikring ASA, Norge, Svensk filial.

Kundtjänst sker via vårt egna kundtjänsthanteringssystem, Giosg.com Ltd (chattservice) samt kvalitetskontroll genom Brilliant Future AB.

Automatiserat beslutsfattande: Denna behandling innebär i de flesta fall automatiserat beslutsfattande av dina uppgifter av de kreditgivare/försäkringsbolag vi samarbetar med. Bedömningen ser olika ut men baseras i regel på anställning, inkomst och liknande uppgifter. Du har rätt att i vissa fall begära en manuell beslutsprocess, vänd dig till respektive kreditgivare/försäkringsbolag för mer information om automatiserat beslutsfattande

Laglig grund: Fullgörande av kundavtalet.

Din rätt att motsätta sig behandlingen: Denna behandling av dina personuppgifter är nödvändig för att Lendo ska kunna fullgöra sin tjänst. Om du vill motsätta dig denna typ av behandling kan vi tyvärr inte erbjuda denna tjänst.

Lagringsperiod: Vi behandlar din data för detta ändamål så länge du har en aktiv försäkring förmedlad av Lendo. Lendo behöver enligt försäkringsförmedlingslagen spara uppgifter om ingångna försäkringar så länge det behövs med hänsyn till försäkringstiden och den tid inom vilken anspråk på skadestånd kan göras. Detta innebär att Lendo sparar dessa uppgifter i 10 år från förmedlingstillfället. Information arkiveras och sparas krypterad med begränsad tillgång.

Personuppgifter som förekommer i fakturaunderlag sparas i enlighet med lagkrav i bokföringslagen.

Marknadsföring

Ändamål

För att kunna marknadsföra Lendos tjänst samt tilläggstjänster

Behandlingar som utförsKategorier av personuppgifter
 • Segmentering
 • E-post utskick från Lendo
 • Direktadresserade brev
 • Analys av marknadsföring
 • Namn
 • Födelsedatum
 • E-postadress
 • Geografiskt område

Vilka andra bolag kan komma få tillgång till dina personuppgifter?  I egenskap av personuppgiftsbiträden kan Lendos systerbolag Schibsted Fintech AB (e-postdistributör), Braze Inc. (kommunikationsverktyg) samt Mailchimp/Mandrill (The Rocket Science Group, LLC) (e-postdistributör) komma att få tillgång till dina personuppgifter.

Laglig grund:  Berättigat intresse att marknadsföra våra tjänster. Denna behandling gör vi med stöd av en så kallade intresseavvägning där vi bedömer att behandlingen inte kränker din integritet på väsentligt sätt.

Din rätt att motsätta sig behandlingen:  Vi värnar om din integritet och lovar att inte behandla dina personuppgifter för detta ändamål om du inte längre vill. Kontakta oss på kundservice@lendo.se så tar vi bort din information.

Lagringsperiod: Vi behandlar din data för detta ändamål så länge du har en aktiv låneansökan eller aktiva låneerbjudanden. Vid det fall du får låneerbjudanden anses din relation med Lendo avslutad 18 månader efter att du genomförde lånejämförelsen. Vid det fall du inte får några låneerbjudanden anses din relation med Lendo avslutad 12 månader efter att du genomförde lånejämförelsen. Detta omfattar även kundtjänst per telefon och supportärenden som sker i inloggat läge. Den data som hämtas från UC via kreditupplysning sparas i max 3 månader från att kreditupplysningen togs.

Data från lånejämförelser som genomfördes innan 2021-01-01 behandlas i enlighet med våra tidigare lagringsperioder. Vid det fall du fick låneerbjudanden behandlas din data i 24 månader efter att du genomförde lånejämförelsen. Vid det fall du inte fick några låneerbjudanden behandlas din data i 15 månader efter att du genomförde lånejämförelsen. Behandling av adress för direktadresserade brev raderar vi 24 månader efter att din relation med Lendo anses avslutad i enlighet med SWEDMAS branschstandard.

Ändamål

För att kunna marknadsföra Lendos tjänst på annonsnätverk.

Behandlingar som utförsKategorier av personuppgifter
 • Skapande av “lookalike”-målgrupper och anpassade målgrupper på Facebook samt
 • Skapande av “Similar audience” på Google Adwords annonsnätverk.
 • Skapande av Remarketing och målgrupper hos Microsoft Ads
 • Nyhetsbrev via e-post
 • E-postadress

Vilka andra bolag kan komma få tillgång till dina personuppgifter?  Lendos systerbolag Schibsted Tillväxtmedier Annonsförsäljning AB, Microsoft Ads, Facebook Inc och Google Inc.

Laglig grund: Vi delar data med Facebook, Microsoft och Googles annonsnätverk baserat på användarens samtycke. När vi använder din data i Schibsteds nätverk gör vi detta baserat på legitimt intresse. Denna behandling gör vi med stöd av så kallad intresseavvägning där vi bedömer att behandlingen inte kränker din integritet på väsentligt sätt.

Din rätt att motsätta dig behandlingen: Vi värnar om din integritet och lovar att inte behandla dina personuppgifter för detta ändamål om du inte vill. Kontakta oss på kundservice@lendo.se så tar vi bort din information.

Lagringsperiod: Annonsnätverken raderar din information olika beroende på vilka inställningar din browser eller ditt konto har hos dem. Läs mer om hur du raderar din data hos Google på denna länk. Vad gäller Facebook hittar du informationen här och Microsoft hittar du all information här.

Lendo behandlar din data för detta ändamål så länge du har en aktiv låneansökan eller aktiva låneerbjudanden. Vid det fall du får låneerbjudanden anses din relation med Lendo avslutad 18 månader efter att du genomförde lånejämförelsen. Vid det fall du inte får några låneerbjudanden anses din relation med Lendo avslutad 12 månader efter att du genomförde lånejämförelsen. 

Data från lånejämförelser som genomfördes innan 2021-01-01 behandlas i enlighet med våra tidigare lagringsperioder. Vid det fall du fick låneerbjudanden behandlas din data i 24 månader efter att du genomförde lånejämförelsen. Vid det fall du inte fick några låneerbjudanden behandlas din data i 15 månader efter att du genomförde lånejämförelsen

Produktutveckling

Ändamål

För att kunna utveckla Lendos tjänst.

Behandlingar som utförsKategorier av personuppgifter
 • Undersökning och analys av hur användare interagerar med vår tjänst
 • Enhetsdata
 • IP-nummer

Vilka andra bolag kan komma få tillgång till dina personuppgifter? Vi använder databehandlare som Hotjar Ltd, Google Optimize, Google Firebase, Google Crashlytics och Google Analytics för detta ändamål. Dessa databehandlare använder cookies och annan teknik för att samla in data om användarnas beteende och deras enheter (i synnerhet enhetens IP-adress, fångad och lagrad endast i anonymiserad form), enhetens skärmstorlek, enhetstyp (unika enhetsidentifierare), webbläsarinformation, geografisk plats (endast land), föredraget språk som används för att visa vår webbsida) och besökta urler (endast på Lendos hemsida). Databehandlaren lagrar denna information i en pseudonymiserad användarprofil. Varken databehandlaren eller vi kommer någonsin att använda denna information för att identifiera enskilda användare eller att matcha den med ytterligare uppgifter om en enskild användare. Databehandlaren kan komma att spara enhetsdata (de sparar aldrig enhetens IP-adress) för att problemsöka, förbättra och utveckla sin produkt.

Laglig grund: Vi delar data med databehandlare baserat på på användarens samtycke för att produktutveckla Lendos hemsida och tjänst.

Din rätt att motsätta dig behandlingen: Vi värnar om din integritet och lovar att inte behandla dina personuppgifter för detta ändamål om du inte vill. Kontakta oss på kundservice@lendo.se så tar vi bort din information.

Lagringsperiod: Hotjar Ltd raderar datan löpande efter 365 dagar.Google Analytics, Google Firebase, Google Crashlytics och Google Optimize raderar datan löpande efter 26 månader.

Motverka bedrägerier

Ändamål

För att kunna säkerställa kundsäkerhet, förhindra bedrägerier och identitetskapningar.

Behandlingar som utförsKategorier av personuppgifter
 • Analysera uppgifter mot uppgifter kopplade till misstänka aktiviteter.
 • Personnummer
 • IP-nummer
 • Telefonnummer
 • Adress
 • E-postadress

Laglig grund: Berättigat intresse att upprätthålla kundsäkerhet och förhindra bedrägerier. Denna behandling av dina personuppgifter gör vi med stöd av en så kallade intresseavvägning där vi bedömer att behandlingen inte kränker din integritet på väsentligt sätt.

Din rätt att motsätta sig behandlingen: Vi värnar om din integritet och du kan när som helst ifrågasätta vår behandling genom att kontakta oss på kundservice@lendo.se. Notera att vi för detta ändamål har rätt att fortsätta hävda att vårt berättigade intresse för behandlingen väger över vid en intresseavvägning.

Lagringsperiod: Vi behandlar din data för detta ändamål så länge du har en aktiv låneansökan eller aktiva låneerbjudanden. Vid det fall du får låneerbjudanden anses din relation med Lendo avslutad 18 månader efter att du genomförde lånejämförelsen. Vid det fall du inte får några låneerbjudanden anses din relation med Lendo avslutad 12 månader efter att du genomförde lånejämförelsen. Detta omfattar även kundtjänst per telefon och supportärenden som sker i inloggat läge. Den data som hämtas från UC via kreditupplysning sparas i max 3 månader från att kreditupplysningen togs. Data från lånejämförelser som genomfördes innan 2021-01-01 behandlas i enlighet med våra tidigare lagringsperioder. Vid det fall du fick låneerbjudanden behandlas din data i 24 månader efter att du genomförde lånejämförelsen. Vid det fall du inte fick några låneerbjudanden behandlas din data i 15 månader efter att du genomförde lånejämförelsen.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES och alla våra egna IT-system finns inom EU/EES. När det kommer till drift och underhåll använder vi oss av personuppgiftsbiträden som är baserade i Sverige.

Vid systemmässig support och underhåll kan vi dock vara tvungna att överföra informationen till ett land utanför EU/EES, t.ex. om vi delar dina personuppgifter med ett personuppgiftsbiträde som, antingen själv eller genom en underleverantör, är etablerad eller lagrar information i ett land utanför EU/EES. Biträdet får i dessa fall endast ta del av den information som är relevant för ändamålet (t.ex. loggfiler). I dessa fall har vi ingått så kallade personuppgiftsbiträdesavtal som möjliggör att vi har kontroll över våra informationstillgångar.

Oavsett i vilket land dina personuppgifter behandlas vidtar vi alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att skyddsnivån är densamma som inom EU/EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES garanteras skyddsnivån antingen genom ett beslut från EU-kommissionen om att landet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller genom användandet av s.k. lämpliga skyddsåtgärder. Exempel på lämpliga skyddsåtgärder är godkänd uppförandekod i mottagarlandet, standardavtalsklausuler, bindande företagsinterna regler eller Privacy Shield.

Vad har du för rättigheter som registrerad?

Du har rätt till att få ett så kallat registerutdrag. Vi är alltid öppna och transparenta med hur vi behandlar dina personuppgifter och ifall du vill få en djupare insikt i vilka personuppgifter vi behandlar om just dig kan du begära att få tillgång till uppgifterna.

Rätt till begränsning. Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas. Om du bestrider att personuppgifterna vi behandlar är korrekta kan du begära en begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida personuppgifterna är korrekta. Om vi inte längre behöver personuppgifterna för de fastställda ändamålen, men du däremot behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, kan du begära begränsad behandling av uppgifterna hos oss. Det innebär att du kan begära att vi inte raderar dina uppgifter.

Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling. Du har alltid rätt att slippa marknadsföring och att invända mot all behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning. Se mer om de specifika legala grunderna under respektive ändamål. Om du invänder mot direktmarknadsföring kommer vi att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter för det ändamålet liksom upphöra med alla typer av direktmarknadsföringsåtgärder.

Rätt till dataportabilitet. Om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig antingen på ditt samtycke eller fullgörande av ett avtal med dig har du rätt att begära att få de uppgifter som rör dig och som du har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportabilitet). En förutsättning för dataportabilitet är att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske automatiserad.

Rätt till radering. Du har i vissa fall rätt att få dina personuppgifter raderade, t.ex. om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in. Notera att Lendo i vissa fall behöver spara viss information enligt lag och därmed ej får radera information. Se mer information under respektive ändamål.

Rätt till rättelse. Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter om dig rättade. Beroende på ändamålet med behandlingen har du även rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter.

Du utövar dina rättigheter genom att kontakta oss. Skicka ett meddelande till oss på kundservice@lendo.se och ange vilka ändamål eller vilka behandlingar du vill att vi slutar med.

Vad är cookies och hur använder vi det?

Vi använder oss av lokal lagring av data, vilket innebär att olika typer data lagras lokalt på din enhet (t.ex. dator, mobiltelefon eller surfplatta) via din webbläsare eller Lendos app. En typ av lokal lagring av data är cookies. En cookie är en liten textfil som lagras på din enhet (t.ex. dator, mobiltelefon eller surfplatta) vilken gör det möjligt för oss att känna igen din webbläsare eller användarprofil i appen. Cookies innehåller ingen direkt identifierbar information avseende dig (så som namn, adress, telefonnummer etc.) utan endast information om din webbläsare och den aktivitet som har skett genom webbläsaren eller i appen. Vi använder oss också av andra, liknande tekniker såsom pixeltaggar. Dessa är tekniker som kan känna igen cookies och andra identifierare och som gör det möjligt för tredje parter att placera cookies på din enhet. I detta dokument används termen ”lokal lagring av data” som ett samlingsnamn för cookies, pixeltaggar och annan liknande teknik.

Viss lokal lagring av data är nödvändig för att du ska kunna använda Lendos tjänst. Detta gäller till exempel information om dina inställningar, vilket visar oss hur frågorna ska presenteras i din webbläsare. Lokal lagring av data används också för att vi ska kunna anpassa våra tjänster så bra som möjligt efter din användning, exempelvis för att lagra vilka inställningar som du vill ha vid uppspelning av ljud, för att lagra information om vilken videokvalitet som passar din webbläsare och internethastighet och för specialfunktioner såsom möjligheten att spara ifyllda uppgifter. Vi använder också olika mätverktyg som ger oss statistik och analyser avseende beteende på Lendos hemsida. Vidare använder vi information vi har samlat in och analyserat för att utveckla och förbättra Lendos hemsida och för att kontrollera att den fungerar som den ska.

Kan du själv styra användningen av cookies?  Ja! När du besöker Lendo via din webbläsare erbjuds du att göra val för dina inställningar av cookies. I Lendos app kan du hantera dina cookie-inställningar under "inställningar". Din webbläsare, app eller enhet ger dig möjlighet att ändra inställningarna för användningen och omfattningen av cookies. Gå till inställningarna för din webbläsare eller enhet för att lära dig mer om hur du justerar inställningarna för cookies. Exempel på sådant du kan justera är blockering av alla cookies, att endast acceptera förstapartscookies eller att radera cookies när du stänger ner din webbläsare. Ha i åtanke att vissa av våra tjänster kanske inte fungerar ifall du blockerar eller raderar cookies. Du kan läsa mer om cookies på post- och telestyrelsens webbsida, www.pts.se.

Du kan se en fullständig lista på vilka cookies vi använder samt hur du själv styr användning av cookies här.

Hur skyddas dina personuppgifter?

Vi använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter. Vi har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling (såsom olovlig tillgång, förlust, förstörelse eller skada). Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem.

Vad innebär det att Integritetsskyddsmyndigheten är tillsynsmyndighet?

Integritetsskyddsmyndigheten (“IMY”) är ansvarig för att övervaka tillämpningen av personuppgiftslagstiftningen. Om du som enskild anser att Lendo hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du lämna in ett klagomål till IMY.

Hur kontaktar du oss lättast vid frågor om personuppgiftsskydd?

Om du har frågor om Lendos behandling av personuppgifter går det bra att skicka ett e-postmeddelande till kundservice@lendo.se. Lendo är en del av Schibsted som har ett Dataskyddsombud som har till uppgift att se till att Schibsteds behandling av personuppgifter är korrekt och förenlig med gällande regler. Du når Schibsteds Dataskyddsombud genom följande kontaktformulär.

Ändringar

Vi kan komma att göra ändringar i vår personuppgiftspolicy. Vid uppdateringar som är av avgörande betydelse för vår behandling av personuppgifter (exempelvis ändring av angivna ändamål eller kategorier av personuppgifter) eller uppdateringar som inte är avgörande betydelse för behandlingen men som kan vara av avgörande betydelse för dig, kommer du att få information på Lendos hemsida i god tid innan uppdateringarna börjar gälla.

Senast uppdaterat: 2021-02-04