1. Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkring - känn dig trygg om olyckan är framme

En olycksfallsförsäkring kan ge dig en extra trygghet genom livet. Tacka inte nej till det du tycker om att göra, Lendos olycksfallsförsäkring finns där om oturen är framme. Vår olycksfallsförsäkring gäller dygnet runt utan självrisk.

  • Skydd vid medicinsk invaliditet

  • Kan ersätta tandskador 

  • Gäller dygnet runt

  • Teckna utan hälsodeklaration 

Teckna Lendos olycksfallsförsäkring idag!

Vad tycker våra kunder?
TrustScore beräknas baserat på alla omdömen hos Trustpilot, med beaktande av aktualitet, mängd och stjärnbetyg. Lendo bjuder slumpmässigt in kunder som har använt tjänsten via mail att lämna omdömen, dessa markeras som verifierade. Andra omdömens äkthet kontrolleras inte.
kr
10 000600 000
år

Ungefärlig kostnad

2 305 kr/mån

Räkneexempel: Annuitetslån 12 år. Effektiv årsränta 6.98%. Ett lån på 200 000 kr kostar då 2032 kr/månad (144 avbetalningar), dvs totalt 292 653 kr. Ingen start-/aviavgift. 6.77% nominell ränta (rörlig ränta, sätts individuellt baserat på dina förutsättningar). Ansökan kommer att skickas till de kreditgivare som bäst matchar din profil, uppdaterat 2023-10-06.

Återbetalningstid 1-15 år. Maximala räntan är 34%. Räntespann mellan: 5,20%-33,93%.

schibsted group logos
schibsted text

HUR FUNGERAR LENDO?

Jämför lån snabbt, enkelt och kostnadsfritt. Så här går det till:

1. Gör en ansökan

Fyll i din ansökan digitalt. Det tar runt 1 minut.

2. Jämför erbjudanden

Lendo samlar erbjudanden från upp till 40 långivare

3. Välj det bästa lånet

Välj det erbjudande som passar dig bäst.

TrustScore beräknas baserat på alla omdömen hos Trustpilot, med beaktande av aktualitet, mängd och stjärnbetyg. Lendo bjuder slumpmässigt in kunder som har använt tjänsten via mail att lämna omdömen, dessa markeras som verifierade. Andra omdömens äkthet kontrolleras inte.

Det här ingår i Lendos olycksfallsförsäkring - försäkringsbelopp 1 miljon kr

Lendos olycksfallsförsäkring finns där som en extra trygghet för dig. Olyckor kan drabba vem som helst, skydda dig och dina närstående med en olycksfallsförsäkring. Råkar du ut för en olycka som leder till medicinsk invaliditet kan det leda till att du får en försämrad inkomst. 

Innebär olyckan att du får en nedsatt kroppsfunktion som är bestående kan Lendos olycksfallsförsäkring trygga dig ekonomiskt - och leda till mindre oro. Försäkringsbeloppet som betalas ut baseras på vilken grad av invaliditet som fastställs för skadan. När du tecknar din olycksfallsförsäkring via Lendo är du försäkrad till ett försäkringsbelopp på 1 000 000 kronor. Vill du teckna Lendos olycksfallsförsäkring? Ring oss på 0771-131310 så hjälper våra handläggare dig. 

Medicinsk invaliditet

Råkar du ut för ett olycksfall där du får bestående men, som bestående funktionsnedsättning av din kroppsfunktion kan du få ersättning genom försäkringen. Ersättningens storlek baseras på den fastställda funktionsnedsättningen. Har du en funktionsnedsättning på 10%, motsvarar det 10% av det försäkrade beloppet om 1 000 000 = 100 000 kr i ersättning. 

Missprydande ärr

Om du råkar ut för ett olycksfall som kräver läkarbehandling kan du få ersättning för missprydande ärr eller annan utseendemässig förändring. 

Hjälp vid kris

Drabbas du av psykisk ohälsa orsakad av ett överfall, misshandel eller liknande täcker försäkringen tio behandlingstillfällen hos legitimerad psykolog, även resekostnader täcks. Observera att försäkringen inte täcker skador som inträffat under din arbetstid. 

Hjälpmedel

Om du råkat ut för en olycka som innebär att du behöver rehabilitering, hjälpmedel eller handikappanpassa din bostad på grund av ett invaliditetstillstånd kan du få ersättning via olycksfallsförsäkringen. 

Ersättning vid sjukhusvistelse

Blir du inskriven på sjukhus för vård över natten kan du få ersättning med 80 kronor per dag från dag åtta och upp till 60 dagar. 

Akutvårdsersättning

Om du drabbas av en olycksfallsskada som kräver akutsjukvård med inskrivning över natten kan du få ersättning via försäkringen med ett engångsbelopp på 500 kronor. 

Dödsfallsersättning

Vid dödsfall på grund av en olycka lämnar försäkringen en ersättning på ett engångsbelopp på 50 000 kronor som betalas ut till dödsboet. 

Kostnadsersättning

Om du råkat ut för en skada i samband med ett olycksfall kan du få ersättning för kostnader upp till 5 år från skadetillfället. 

Läkekostnader

Du kan få ersättning för läkarvård och behandling av läkare om du råkat ut för en olycksfallsskada. Du kan även få ersättning för behandling och hjälpmedel. 

Tandskadekostnader

Vid olycksfall som kräver behandling av tandläkare kan du få ersättning genom olycksfallsförsäkringen. Behandlingen behöver först godkännas av Gjensidige för att du ska få ersättning. 

Resekostnader

Försäkringen ersätter nödvändiga och skäliga kostnader för resor till och från behandling orsakad av en olycksfallsskada. Resor och behandling ska styrkas av behörig läkare. 

Merkostnader för personliga tillhörigheter

Du kan få ersättning på upp till 10 000 kronor för skador på personliga tillhörigheter som till exempel kläder, hjälm, glasögon, hörapparat eller annat som skadats vid ditt olycksfall. För att du ska ha rätt till denna typ av ersättning ska olyckan ha krävt läkarbehandling. 

Vem kan teckna olycksfallsförsäkring hos Lendo?

För att teckna en olycksfallsförsäkring måste du vara folkbokförd och bosatt i Sverige samt vara mellan 18 och 64 år gammal.

Har du frågor om grundkraven eller om vad som ingår i Lendos olycksfallsförsäkring, ring oss på 0771-131310 så svarar våra handläggare på alla dina frågor och funderingar.  

Så här tecknar du Lendos olycksfallsförsäkring

Om du är intresserad av att teckna Lendos olycksfallsförsäkring, ring oss på 0771-131310 så hjälper våra duktiga handläggare inom försäkring dig med ditt ärende. 

Vid skador

Vid ansökan om ersättning från din olycksfallsförsäkring, skicka så snart som möjligt in din anmälan till Gjensidige. Du gör det lättast digitalt genom att logga in på Gjensidiges hemsida. Du kan även ladda ner din blankett för skadeanmälan här.

E-post: skador@gjensidige.se Brev: Gjensidige Försäkring, Box 4430, 203 15 Malmö Telefon: 0771-326322

Ersättning

För förmedlandet av denna försäkring har Lendo rätt till provision från försäkringsbolaget.

Tvist

Vid en tvist mellan Lendo och försäkringstagaren har försäkringstagaren även möjlighet att få tvisten prövad hos Allmänna Reklamationsnämnden alternativt i allmän domstol. Vägledning kan fås av Konsumenternas Försäkringsbyrå.

Klagomål

Om du har några synpunkter på försäkringsförmedlingen är du välkommen att i första hand kontakta Lendos klagomålsansvarig via e-post till: kundombudsman@lendo.se och i andra hand Gjensidiges klagomålsansvarig på klagomalsansvarig@gjensidige.se.

Handläggningstid för inkomna klagomål ska ej överstiga två veckor, därefter skickas ett beslut till klaganden. 

Klaganden kan begära förnyad prövning av ett ärende. Ärendet behandlas då av Lendos klagomålskommitté, som lämnar ett definitivt beslut i ärendet inom två veckor. Ansvarig för klagomål hos Lendo är Mikaela.

Teckna försäkring

I samband med att du tecknar Lendo olycksfallsförsäkring så skickas ditt försäkringsbrev till dig. Betrakta den som en värdehandling. Har du frågor, hör gärna av dig till oss på forsakring@lendo.se eller ring på 0771-131310 så hjälper vi dig.

Ansvarsförsäkring

Lendo AB innehar en ansvarsförsäkring hos Gjensidige Forsikring ASA Norge, svensk filial, 516407-0384, via Nordeuropa Försäkring, Box 56044, 102 17 Stockholm.

Telefon: 08-664 51 00 E-post: info@se.sedgwick.com Webbadress: Sedgwick

Om du vill göra anspråk på skadestånd måste du dock underrätta Lendo om detta inom skälig tid efter det att du märkt eller borde ha märkt att en skada har uppkommit.

Den högsta ersättning som kan betalas ut för en skada som gäller försäkringsförmedling är 1 300 380 EUR och den högsta ersättning som sammanlagt kan betalas ut under försäkringsperioden är 5 201 500 EUR.

Autogiro

Betalning av försäkringspremien kan kopplas till autogiro. Du kan enkelt kontakta vår kundtjänst via telefon på 0771-131310 för att lägga till eller ändra dina autogiro-uppgifter. Vi hjälper dig gärna med detta.

Försäkringsförmedlingsinformation

När du har tecknat Lendo Trygghetsförsäkring får du efter cirka en vecka hem försäkringsbrevet på posten. Fullständiga villkor samt förköpsinformation hittar du nedan. Lendo Trygghetsförsäkring förmedlas av Lendo AB. Försäkringsförmedling är en tillståndspliktig verksamhet. Lendo AB är registrerade som försäkringsförmedlare hos Bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn. För vidare information rörande Lendo AB Försäkringsförmedlings registrering kan Bolagsverket kontaktas.

Fullständiga villkor och förköpsinformation Försäkringsvillkor Förköpsinformation

VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR

Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna

Det går bra att ha en privat olycksfallsförsäkring även om du har en försäkring via facket eller jobbet. 

Nej, Lendos olycksfallsförsäkring gäller utan självrisk. 

Försäkringen börjar gälla fr.o.m. dagen efter den dag du ansöker om försäkringen om inte önskemål om en senare begynnelsedag framgår av din ansökan.

För att avsluta din olycksfallsförsäkring så kan du antingen ringa in till oss på telefonnummer: 0771-131310 eller maila till oss: forsakring@lendo.se.

Med olycksfall menas en kroppsskada som drabbat den försäkrade genom en plötslig, oförutsedd, yttre händelse.Till olycksfall räknas även kroppsskada orsakad av solsting, värmeslag, förfrysning och smitta p g a fästingbett. Total hälseneruptur och vridvåld mot knä räknas också som olycksfall även om skadan inte uppstått genom en plötslig, oförutsedd, yttre händelse. En utförligare förklaring hittar du i försäkringsvillkoret.

Försäkringen gäller dygnet runt oavsett om du är på arbetet eller hemma. Försäkringen gäller i hela världen upp till ett år med vissa begränsningar. Utanför Norden gäller försäkringen för missprydande ärr, medicinsk invaliditet och vid dödsfall. Om ni ska bo utomlands längre tid än ett år kan försäkringen gälla i vissa fall, t ex om du är i utlandstjänst hos ett svenskt företag.