Ring

lendo logo
  1. Trygghetsförsäkring

Ansök om Lendos Trygghetsförsäkring

Trygga din ekonomi med Lendos Trygghetsförsäkring. Du behöver inte ha ansökt om ett lån via Lendo för att kunna ansöka om den. Trygghetsförsäkringen blir ett extra skydd för dig och dina närstående vid sjukdom eller arbetslöshet - kontakta oss på forsakring@lendo.se.

  • Extra trygghet

  • Skydd mot ID-kapning

  • Ekonomiskt stöd vid sjukskrivning

Ring oss så hjälper vi dig med din Trygghetsförsäkring!

Vad tycker våra kunder?
kr
10 000600 000
år

Ungefärlig kostnad

2 305 kr/mån

Räkneexempel: Annuitetslån 12 år. Effektiv årsränta 6.98%. Ett lån på 200 000 kr kostar då 2032 kr/månad (144 avbetalningar), dvs totalt 292 653 kr. Ingen start-/aviavgift. 6.77% nominell ränta (rörlig ränta, sätts individuellt baserat på dina förutsättningar). Ansökan kommer att skickas till de kreditgivare som bäst matchar din profil, uppdaterat 2023-10-06.

Återbetalningstid 1-15 år. Maximala räntan är 33,75%. Räntespann mellan: 4,70%-33,75%.

schibsted group logos
schibsted text

Våra samarbetspartners

ICA Banken lån
DNB privatlån
Coop MedMera bank lån
IKANO Bank lån
Nordax Bank lån
Wasa Kredit lån
Resurs lån och företagslån
Bank Norwegian - en filial av NOBA Bank Group

HUR FUNGERAR LENDO?

Jämför lån snabbt, enkelt och kostnadsfritt. Så här går det till:

1. Gör en ansökan

Fyll i din ansökan digitalt. Det tar runt 1 minut.

2. Jämför erbjudanden

Lendo samlar erbjudanden från upp till 40 långivare

3. Välj det bästa lånet

Välj det erbjudande som passar dig bäst.

Vem kan teckna försäkringen?

Det här är Lendos Trygghetsförsäkring, den är helt fristående från ditt eventuella lån hos oss men vi rekommenderar den som en extra trygghet till alla våra kunder. Försäkringen fungerar som ett utmärkt komplement till vårt låneskydd eller som en extra trygghet i sig själv. Livet kan vara oförutsägbart, både privat och inom arbetslivet. Därför kan en försäkring vara en bra idé för att ge dig och dina nära och kära extra trygghet ekonomiskt om olyckan skulle vara framme.

Trygghetsförsäkringen skyddar dig vid:

  • Sjukskrivning, inklusive psykisk ohälsa.

  • Ofrivillig arbetslöshet.

  • Skydd mot ID-kapning.

  • Dödsfall, ett livskydd på 200 000 kr ingår.

  • Vård av nära anhörig.

Försäkringen kan tecknas av personer mantalsskrivna och boende i Sverige som är i åldern 18–64 år. Du ska ha arbetat som tillsvidareanställd sedan minst 6 månader och ska vid tecknandet inte vara sjukskriven. Försäkringen gäller för försäkrad som är inskriven i och berättigad till ersättning från svensk försäkringskassa. Har du frågor eller funderingar kring vår Trygghetsförsäkring kan du kontakta oss via forsakring@lendo.se eller ringa oss på 0771-131310 så hjälper vi dig!

Vad ersätts genom försäkringen?

Vid arbetsoförmåga och arbetslöshet:

Försäkringen lämnar ersättning under högst 12 månader och beräknas utifrån det försäkringsbelopp som du har valt. Vid arbetsoförmåga betalas ersättning med så stor del av det valda försäkringsbeloppet som motsvarar graden av nedsatt arbetsoförmåga.

Försäkringen avser att ersätta dig för dina fasta månadskostnader, t ex lånekostnader, bostadsrättsavgift, elkostnader etc under den tid som du på grund av egen ohälsa eller vård av nära anhörig är arbetsoförmögen, eller om du blir helt arbetslös efter uppsägning från arbetsgivaren.

För att teckna Lendo Trygghetsförsäkring, kontakta kundservice på 0771-131310.

Försäkringsförmedlingsinformation

När du har tecknat Lendo Trygghetsförsäkring får du efter cirka en vecka hem försäkringsbeviset på posten. Fullständiga villkor samt försköpsinformation hittar du nedan. Du kan även logga in på Mina sidor för att se försäkringsvillkoren.

Lendo Trygghetsförsäkring förmedlas av Lendo AB.

Försäkringsförmedling är en tillståndspliktig verksamhet. Lendo AB är registrerade som försäkringsförmedlare hos Bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn.

För vidare information rörande Lendo AB Försäkringsförmedlings registrering kan Bolagsverket kontaktas:

Bolagsverket 851 81 Sundsvall Tel: 060-184000 https://www.gjensidige.se/partners/lendo

Finansinspektionen Box 6750 113 85 Stockholm Tel: 08-7878000 www.fi.se

Ansvarsförsäkring

Lendo AB innehar en ansvarsförsäkring W.R Berkley Insurance AG, svensk filial (org nr 516410-2070), Birger Jarlsgatan 22, 114 34, Stockholm. Telefon: Tel: 08-417 337 00, e-post: skador@wrberkley.com

Krav riktade mot Lendo kan ställas direkt mot försäkringsgivaren för de fall ersättning ej har utgått från Lendo. Ett sådant krav skall ställas till Berkley tel: Tel: 08-417 337 00, e-post: skador@wrberkley.com, inom tolv månader från det att kravet uppstått. Den högsta ersättning som kan betalas ut för en enskild skada uppgår till EUR 1 300 380 och EUR 5 201 500 totalt under försäkringsperioden. 

Teckna försäkring

I samband med att du tecknar Lendo Trygghetsförsäkring så skickas försäkringsbeviset hem till dig. Betrakta den som en värdehandling. Har du frågor, hör gärna av dig till oss på forsakring@lendo.se så hjälper vi dig.

Ersättning

För förmedlandet av denna försäkring har Lendo rätt till provision från försäkringsbolaget.

Tvist

Vid en tvist mellan Lendo och försäkringstagaren har försäkringstagaren även möjlighet att få tvisten prövad hos Allmänna Reklamationsnämnden alternativt i allmän domstol. Vägledning kan fås av Konsumenternas Bank− och finansbyrå.

Klagomål

Klagomål hänförliga till förmedling av denna försäkring kan ske via e-post till: kundombudsman@lendo.se. Handläggningstid för inkomna klagomål skall ej överstiga två veckor, därefter skickas ett beslut till klaganden. Klaganden kan begära förnyad prövning av ett ärende. Ärendet behandlas då av Lendos klagomålskommitté, som lämnar ett definitivt beslut i ärendet inom två veckor. Ansvarig för klagomål hos Lendo är Mikaela.

Vid skador

Vid ansökan om ersättning från din Trygghetsförsäkring, skicka skadeanmälan till Gjensidige Försäkring:

E-post: specialskador@gjensidige.se Brev: Gjensidige Försäkring, Box 4430, 203 15 Malmö  Telefon: 0771-326322

Alternativt logga in via deras hemsida och fyll i skadeanmälan digitalt: https://www.gjensidige.se/partners/lendo

Autogiro

Betalning av försäkringspremien kan kopplas till autogiro. Om du nyligen har valt att teckna Lendo Trygghetsförsäkring så kan du enkelt logga in på Mina sidor och ange dina kontouppgifter för månadsvis betalning via autogiro. Det går även bra att ringa in till Lendo på 0771-131310 för att få hjälp med detta över telefon alternativt skicka in autogiromedgivande via post, se Autogiromedgivande.

Detta är en del av förköpsinformationen för dig som vill veta mer om Lendo Trygghetsförsäkring.

Villkor och förköpsinformation

Förköpsinformation

Fullständiga villkor

VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR

Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna

För att avsluta din Trygghetsförsäkring så kan du antingen ringa in till oss på telefonnummer: 0771-131310 eller maila till oss: forsakring@lendo.se

Vid arbetsoförmåga och arbetslöshet:

Trygghetsförsäkringen lämnar ersättning under högst 12 månader och beräknas utifrån det försäkringsbelopp som du har valt. Vid arbetsoförmåga betalas ersättning med så stor del av det valda försäkringsbeloppet som motsvarar graden av nedsatt arbetsoförmåga.

Trygghetsförsäkringen avser att ersätta dig för dina fasta månadskostnader, såsom lånekostnader, bostadsrättsavgift, elkostnader under den tid som du på grund av egen ohälsa eller vård av nära anhörig är arbetsoförmögen, alternativt om du blir helt arbetslös efter uppsägning från arbetsgivaren.

För att teckna Lendo Trygghetsförsäkring, kontakta kundservice på 0771-131310.

Du kan teckna Lendos Trygghetsförsäkring i samband med att du väljer ditt lån eller genom att ringa in till oss på tel: 0771-131310. Observera att du inte behöver ansöka om ett lån för att kunna teckna vår Trygghetsförsäkring.

I samband med att du tecknar Lendo Trygghetsförsäkring så skickas försäkringsbeviset hem till dig. Betrakta den som en värdehandling.

Om du nyligen har valt att teckna Lendo Trygghetsförsäkring och vill ha autogiro som betalningsmetod så kan du enkelt logga in på dina sidor på www.lendo.se för att ange dina kontouppgifter för månadsvis betalning via autogiro.

Det går även bra att ringa in till oss på Lendo på 0771-131310 för att få hjälp med detta över telefon alternativt via post, se ovan i texten under autogiromedgivande.