Trygghetsförsäkring - teckna och trygga din ekonomi

Extra trygghet

Stöd

Ingen bindningstid

Känn dig trygg med Lendos Trygghetsförsäkring. Trygghetsförsäkringen fungerar som ett ekonomiskt stöd vid exempelvis arbetslöshet, sjukskrivning, vård av nära anhörig och vissa diagnoser.

Pengar

Arbetslöshet

Extra trygghet

Sjukskrivning, inklusive psykisk ohälsa

Ekonomiskt stöd vid sjukskrivning

Vård av nära anhörig

Extra trygghet

Vissa diagnoser

Ingen bindningstid

Ingen bindningstid

Pengar

Arbetslöshet

Extra trygghet

Sjukskrivning, inklusive psykisk ohälsa

Ekonomiskt stöd vid sjukskrivning

Vård av nära anhörig

Extra trygghet

Vissa diagnoser

Ingen bindningstid

Ingen bindningstid

TrustScore beräknas baserat på alla omdömen hos Trustpilot, med beaktande av aktualitet, mängd och stjärnbetyg. Lendo bjuder slumpmässigt in kunder som har använt tjänsten via mail att lämna omdömen, dessa markeras som verifierade. Andra omdömens äkthet kontrolleras inte.

Din Trygghetsförsäkring

Välj ersättningsbelopp per månad

kr
1 50010 000

Månadskostnad:

160 kr/mån

schibsted group logos
schibsted text
TrustScore beräknas baserat på alla omdömen hos Trustpilot, med beaktande av aktualitet, mängd och stjärnbetyg. Lendo bjuder slumpmässigt in kunder som har använt tjänsten via mail att lämna omdömen, dessa markeras som verifierade. Andra omdömens äkthet kontrolleras inte.
TrustScore beräknas baserat på alla omdömen hos Trustpilot, med beaktande av aktualitet, mängd och stjärnbetyg. Lendo bjuder slumpmässigt in kunder som har använt tjänsten via mail att lämna omdömen, dessa markeras som verifierade. Andra omdömens äkthet kontrolleras inte.

Teckna Lendos Trygghetsförsäkring nu!

1. Välj ersättningsbelopp

Försäkringens pris baseras på ditt valda ersättningsbelopp.

2. Fyll i dina kontaktuppgifter

Telefonnummer och e-post.

3. Signera med BankID

Enkel och trygg signering.

TrustScore beräknas baserat på alla omdömen hos Trustpilot, med beaktande av aktualitet, mängd och stjärnbetyg. Lendo bjuder slumpmässigt in kunder som har använt tjänsten via mail att lämna omdömen, dessa markeras som verifierade. Andra omdömens äkthet kontrolleras inte.
Familj som promenerar i naturen och ler.
Familj som promenerar i naturen och ler.

Vem kan teckna försäkringen?

Lendos trygghetsförsäkring kan vara en extra trygghet. Livet kan vara oförutsägbart, både privat och i arbetslivet. Därför kan en försäkring vara en bra idé för att ge dig en extra ekonomisk trygghet om olyckan skulle vara framme.

Trygghetsförsäkringen skyddar dig vid exempelvis:

 • Sjukskrivning, inklusive psykisk ohälsa
 • Ofrivillig arbetslöshet
 • Vård av nära anhörig

Försäkringen kan tecknas av privatpersoner som är folkbokförda och bosatta i Sverige som är i åldern 18–64 år. 

Försäkringen gäller för dig som:

 • Är folkbokförd och bosatt i Sverige 

 • har fyllt 18 år, men inte 65 år (försäkringen upphör på huvudförfallodagen efter det att du fyllt 70 år)

 • är inskriven i och berättigad till ersättning från Försäkringskassan

 • är tillsvidareanställd eller företagare

 • inte tar ut pension

 • vid försäkringens beviljande är fullt arbetsför

 • försäkringsbeloppet får högst motsvara 60% av din månadslön före skatt.

Har du frågor eller funderingar kring vår Trygghetsförsäkring kan du kontakta oss via forsakring@lendo.se eller ringa oss på 0771-131310 så hjälper vi dig!

Är du orolig över ekonomin om något skulle hända ditt jobb?

Att bli av med jobbet oväntat är en stor stress. Har du tecknat Lendos Trygghetsförsäkring har du en sak mindre att oroa dig över under arbetslösheten. Trygghetsförsäkringen täcker dina fasta månadskostnader upp till det försäkrade beloppet under din arbetslöshet under en period på högst 12 månader. 

Customer relation teams

upp till 10 000 kr/mån

Vad händer om du blir sjukskriven?

Psykisk ohälsa och sjukdom kan drabba vem som helst. Med Lendos Trygghetsförsäkring kan du få stöd med att betala dina månatliga utgifter upp till det försäkrade beloppet under en period på högst 12 månader.


En kvinna täckt av täcket och kudden, med bara händerna synliga och hållandes glasögon.

upp till 10 000 kr/mån

Relevant information för dig

Vad ersätts genom försäkringen?

Vid arbetsoförmåga och arbetslöshet:

Försäkringen lämnar ersättning under högst 12 månader och beräknas utifrån det försäkringsbelopp som du har valt. Viktigt att tänka på är att försäkringsbeloppet högst får motsvara 60 % av din bruttolön.

Vid arbetsoförmåga till minst 50 % betalas ersättning med så stor del av det valda försäkringsbeloppet som motsvarar graden av nedsatt arbetsoförmåga.

Försäkringen är tänkt som en hjälp att betala dina fasta månadskostnader, t ex lånekostnader, bostadsrättsavgift, elkostnader etc under den tid som du på grund av egen ohälsa eller vård av nära anhörig är arbetsoförmögen, eller om du blir helt arbetslös efter uppsägning från arbetsgivaren.

Vid skador

Vid ansökan om ersättning från din Trygghetsförsäkring, skicka skadeanmälan till Gjensidige Försäkring:

Enklast gör du din anmälan digitalt. Detta kan du göra genom att logga in på Gjensidiges hemsida Gjensidige

Postadress: Gjensidige Försäkring, Skadeavdelningen, Box 4430, 203 15 Malmö

Telefon: 0771-326322

Ersättning

För förmedlandet av denna försäkring har Lendo rätt till provision från försäkringsbolaget.

Tvist

Vid en tvist mellan Lendo och försäkringstagaren har försäkringstagaren även möjlighet att få tvisten prövad hos Allmänna Reklamationsnämnden alternativt i allmän domstol. Vägledning kan fås av Konsumenternas Försäkringsbyrå.

Klagomål

Klagomål hänförliga till förmedling av denna försäkring kan ske via e-post till:kundombudsman@lendo.se Handläggningstid för inkomna klagomål skall ej överstiga två veckor, därefter skickas ett beslut till klaganden.

Klaganden kan begära förnyad prövning av ett ärende. Ärendet behandlas då av Lendos klagomålskommitté, som lämnar ett definitivt beslut i ärendet inom två veckor. Ansvarig för klagomål hos Lendo är Mikaela.

Teckna försäkring

I samband med att du tecknar Lendo Trygghetsförsäkring så skickas ditt försäkringsbrev till dig. Betrakta den som en värdehandling. Har du frågor, hör gärna av dig till oss på forsakring@lendo.se så hjälper vi dig.

Ansvarsförsäkring

Lendo AB innehar en ansvarsförsäkring hos Gjensidige Forsikring ASA Norge, svensk filial, 516407-0384, via Nordeuropa Försäkring, Box 3672, 103 59, Stockholm, Telefon: 08-664 51 00E-post: info@nordeuropa.se .

Om du som kund drabbas av en skada eller ekonomisk förlust där du anser att Lendos agerande har vållat denna har du möjlighet att rikta ditt krav direkt mot Lendo. Lendo AB, Västra Järnvägsgatan 21, 111 64 Stockholm, Telefon: 0771-13 13 10, epost: forsakring@lendo.se, webbadress: www.lendo.se

Om du vill göra anspråk på skadestånd måste du dock underrätta Lendo om detta inom skälig tid efter det att du märkt eller borde ha märkt att en skada har uppkommit. Den högsta ersättning som kan betalas ut för en skada som gäller försäkringsförmedling är 1 300 380 EUR och den högsta ersättning som sammanlagt kan betalas ut under försäkringsperioden är 5 201 500 EUR.

Autogiro

Betalning av försäkringspremien kan kopplas till autogiro. Du kan enkelt kontakta vår kundtjänst via telefon på 0771-131310 för att lägga till eller ändra dina autogiro-uppgifter. Vi hjälper dig gärna med detta. Alternativt kan du lägga till autogiro direkt hos Gjensidige Försäkring som är vår försäkringspartner.

Försäkringsförmedlingsinformation

När du har tecknat Lendo Trygghetsförsäkring får du ditt försäkringsbrev inom en vecka. Fullständiga villkor samt för- och efterköpsinformation hittar du nedan.

Lendo Trygghetsförsäkring förmedlas av Lendo AB. Försäkringsförmedling är en tillståndspliktig verksamhet. Lendo AB är registrerat som försäkringsförmedlare hos Bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn.

För vidare information rörande Lendo AB Försäkringsförmedlings registrering kan Bolagsverket kontaktas.

Försäkringar tecknade efter 2024-07-01

Försäkringar tecknade före 2024-07-01

Finansinspektionen

Box 6750

113 85 Stockholm

Tel: 08-7878000

www.fi.se

VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR

Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna

För att avsluta din Trygghetsförsäkring så kan du antingen ringa in till oss på telefonnummer: 0771-131310 eller maila till oss: forsakring@lendo.se

Det här ersätts via Lendos Trygghetsförsäkring:

 • Arbetslöshet för dig som är tillsvidareanställd 

 • Arbetsoförmåga, inklusive psykisk ohälsa

 • Sjukhusvistelse för dig som företagare 

 • Vissa diagnoser

Du kan teckna Lendos Trygghetsförsäkring i samband med att du väljer ditt lån eller genom att ringa in till oss på tel: 0771-131310. Observera att du inte behöver ansöka om ett lån för att kunna teckna vår Trygghetsförsäkring.

I samband med att du tecknar Lendo Trygghetsförsäkring så skickas försäkringsbeviset hem till dig. Betrakta den som en värdehandling.

Om du nyligen har valt att teckna Lendo Trygghetsförsäkring och vill ha autogiro som betalningsmetod så kan du enkelt logga in på dina sidor på www.lendo.se för att ange dina kontouppgifter för månadsvis betalning via autogiro.

Det går även bra att ringa in till oss på Lendo på 0771-131310 för att få hjälp med detta över telefon alternativt via post, se ovan i texten under autogiromedgivande.

Vid arbetsoförmåga och arbetslöshet:

Trygghetsförsäkringen lämnar ersättning under högst 12 månader och beräknas utifrån det försäkringsbelopp som du har valt. Vid arbetsoförmåga betalas ersättning med så stor del av det valda försäkringsbeloppet som motsvarar graden av nedsatt arbetsoförmåga. Beloppet avser att täcka del av månatliga kostnader som exempelvis låne-, hyres-, abonnemangs- samt övriga driftskostnader för boende under den tid som du på grund av egen ohälsa eller vård av nära anhörig är arbetsoförmögen, alternativt om du blir helt arbetslös efter uppsägning från arbetsgivaren.

Försäkringen gäller till och med huvudförfallodatumet efter det att försäkringstagaren fyllt 70 år. Du kan när som helst säga upp din försäkring. Försäkringen upphör vid första månadsskiftet efter uppsägningen.

Nej, det finns ingen bindningstid. Du kan när som helst säga upp din försäkring. Försäkringen upphör vid första månadsskiftet efter uppsägningen.

Om din livssituation har förändrats, till exempel genom förändrad inkomst eller ökade utgifter, kan det vara läge att överväga att justera ditt ersättningsbelopp för att möta dina behov. Det går bra att ringa in till oss på Lendo på 0771-131310 för att få hjälp med detta över telefon. 

En trygghetsförsäkring är bredare än en inkomstförsäkring. En inkomstförsäkring täcker oftast endast arbetslöshet, medan med vår trygghetsförsäkring är du exempelvis försäkrad både vid ofrivillig arbetslöshet och arbetsoförmåga. 

Ja, den här försäkringen är oberoende av utbetalningar från a-kassan. Om du har en inkomstförsäkring kan du också ha en trygg från Lendo, så länge ersättningen tillsammans med en inkomstförsäkring och andra trygghetsförsäkringar inte överstiger nettolönen.

Försäkringen börjar gälla direkt vid tecknandet, under förutsättning att premien är betald senast på förfallodagen. Vid nyteckning gäller alltid en kvalificeringsperiod, vilket innebär att försäkringsskyddet endast gäller för händelser som inträffar efter kvalificeringsperioden.

Kvalificeringsperioden vid nyteckning är;

- 30 dagar från försäkringens tecknande avseende arbetsoförmåga

- 120 dagar från försäkringens tecknande vid arbetslöshet 

- 30 dagar från försäkringens tecknande vid vissa diagnoser 

- 30 dagar vid sjukhusvistelse 

Du väljer själv den månatliga ersättning du vill ha avseende arbetslöshet, arbetsoförmåga och sjukhusvistelse. Högsta ersättningsbelopp du kan teckna är 10 000 kr per månad.

Arbetslöshet gäller för tillsvidareanställd och sjukhusvistelse gäller för företagare.

Storleken på den premie du betalar för försäkringen beror på vilket försäkringsbelopp du har valt. 

Med företagare menas, i denna försäkring, du som är:

•  ägare i enskild firma, enkelt handelsbolag eller handelsbolag

•  komplementär i kommanditbolag

•  ägare i aktiebolag, som ensam eller tillsammans med din make, maka, förälder eller barn, äger minst 1/3 av aktierna.

Utöver detta ska du också ha en arbetstid om minst 22 timmar per vecka i det företag du driver, sedan minst 6 sammanhängande månader direkt före försäkringens tecknande.

Vid ansökan om ersättning från din Trygghetsförsäkring, skicka skadeanmälan till Gjensidige Försäkring:

Enklast gör du din anmälan digitalt. Detta kan du göra genom att logga in på Gjensidiges hemsida: Gjensidige.

E-post: specialskador@gjensidige.se Brev: Gjensidige Försäkring, Box 4430, 203 15 Malmö Telefon: 0771-326322

Hittar du inte svar på dina frågor?

Vi ser till att hjälpa dig!

Om du inte får svar på din fråga, kontakta oss via telefon, mail, chatt eller på vår Facebook-sida. Vi svarar inom 24 timmar (helgfria vardagar). Du behöver inte dela känslig information i din fråga, och du kan alltid ringa oss om du föredrar det.

Om du inte får svar på din fråga, kontakta oss via telefon, mail, chatt eller på vår Facebook-sida. Vi svarar inom 24 timmar (helgfria vardagar). Du behöver inte dela känslig information i din fråga, och du kan alltid ringa oss om du föredrar det.

lendo kundtjänst

Du kan även nå oss via telefon, facebook, chatt eller email:

kundservice@lendo.se

Öppettider

Måndag - Torsdag

08:00 - 20:00

Fredag

09:00 - 17:00

Lördag

10:00 - 14:00

Söndag

10:00 - 14:00

Öppettider Bolån

Måndag - Torsdag

09:00 - 17:00

Fredag

09:00 - 16:00

Lördag

STÄNGT

Söndag

STÄNGT

Du kan även nå oss via telefon, facebook, chatt eller email:

Öppettider

Måndag - Torsdag

08:00 - 20:00

Fredag

09:00 - 17:00

Lördag

10:00 - 14:00

Söndag

10:00 - 14:00

Öppettider Bolån

Måndag - Torsdag

09:00 - 17:00

Fredag

09:00 - 16:00

Lördag

STÄNGT

Söndag

STÄNGT