1. Låneskydd

Låneskydd - ansök via Lendo

Trygga ekonomin med ett låneskydd hos banken via Lendo när du tecknar ett lån. Låneskyddet blir som en extra säkerhet för att du ska kunna betala av på ditt lån även om något oförutsett händer. Kontakta oss på kundservice@lendo.se eller på 0771-131310.  

 • Extra trygghet 

 • Oförutsedda saker kan ske - skydda din ekonomi

Ring eller mejla oss så hjälper vi dig med ditt låneskydd!

Vad tycker våra kunder?
TrustScore beräknas baserat på alla omdömen hos Trustpilot, med beaktande av aktualitet, mängd och stjärnbetyg. Lendo bjuder slumpmässigt in kunder som har använt tjänsten via mail att lämna omdömen, dessa markeras som verifierade. Andra omdömens äkthet kontrolleras inte.
kr
10 000600 000
år

Ungefärlig kostnad

2 305 kr/mån

Räkneexempel: Annuitetslån 12 år. Effektiv årsränta 6.98%. Ett lån på 200 000 kr kostar då 2032 kr/månad (144 avbetalningar), dvs totalt 292 653 kr. Ingen start-/aviavgift. 6.77% nominell ränta (rörlig ränta, sätts individuellt baserat på dina förutsättningar). Ansökan kommer att skickas till de kreditgivare som bäst matchar din profil, uppdaterat 2023-10-06.

Återbetalningstid 1-15 år. Maximala räntan är 34%. Räntespann mellan: 5,20%-33,93%.

schibsted group logos
schibsted text

Våra samarbetspartners

ICA Banken lån
Coop MedMera bank lån
IKANO Bank lån
Nordax Bank lån
Wasa Kredit lån
Resurs lån och företagslån
Bank Norwegian - en filial av NOBA Bank Group
SEB lån

HUR FUNGERAR LENDO?

Jämför lån snabbt, enkelt och kostnadsfritt. Så här går det till:

1. Gör en ansökan

Fyll i din ansökan digitalt. Det tar runt 1 minut.

2. Jämför erbjudanden

Lendo samlar erbjudanden från upp till 40 långivare

3. Välj det bästa lånet

Välj det erbjudande som passar dig bäst.

TrustScore beräknas baserat på alla omdömen hos Trustpilot, med beaktande av aktualitet, mängd och stjärnbetyg. Lendo bjuder slumpmässigt in kunder som har använt tjänsten via mail att lämna omdömen, dessa markeras som verifierade. Andra omdömens äkthet kontrolleras inte.

Låneskydd hjälper dig att betala av ditt lån när du inte har möjlighet

Låneskydd är en försäkring direkt kopplat till ditt lån, och kan enkelt beskrivas som ett skydd som garanterar att du alltid ska kunna betala av ditt lån, även om du blir arbetslös, sjuk eller avlider. För som många av oss fått erfara, tar livet ibland en vändning vi inte har möjlighet att påverka, vilket i sin tur kan påverka vår ekonomi negativt.

Just därför finns låneskydd. För att trygga en viktig del av ditt liv när annat i livet känns otryggt. Om du blir arbetslös, om du blir arbetsoförmögen eller om du eller din medsökande/medlåntagare avlider, finns låneskydd där och hjälper dig betala av ditt lån. Låneskydd är helt enkelt en försäkring för din ekonomiska trygghet när du ska låna pengar

Du tecknar låneskydd via Lendo eller långivaren

Allt fler låntagare väljer att samtidigt som de tar ett privatlån eller bolån, också köpa till ett låneskydd. Vi på Lendo kan hjälpa dig att jämföra lån och förmedla låneerbjudanden, du kan även välja att köpa låneskydd via Lendo när du tecknar ett lån genom vår hemsida. Har du frågor om våra låneskydd och hur det funkar kan du ringa våra handläggare på 0771-131310 så kan de hjälpa dig med alla funderingar. 

Beroende på vilken långivare du valt, kan du ofta själv välja hur omfattande låneskyddet ska vara. Vanligast är att låneskydd erbjuds när du tar ett bolån, men det finns låneskydd även för andra lån. 

Vad låneskyddet täcker varierar

Hur låneskyddet är uppbyggt varierar, och det kan exempelvis finnas skillnader i låneskyddet beroende på om det är kopplat till ditt privatlån eller ditt bolån. Därför är det viktigt att du alltid pratar med din långivare om vilka villkor som gäller. Generellt består låneskyddet dock av två delar: en som täcker vid sjukskrivning och arbetslöshet och en som täcker vid dödsfall.

 • Vid sjukskrivning och arbetslöshet betalar låneskyddet din månadskostnad (ofta både ränta och amortering) för lånet. Hur mycket du får och under hur lång period beror dels på bankens villkor, men framförallt beror det på hur mycket du försäkrat ditt lån med.

 • Vid dödsfall betalar låneskyddet ut delar av eller hela lånet, beroende på hur mycket du valt att försäkra ditt lån med. 

Låneskyddet är nästan alltid begränsat till ett visst ersättningsbelopp. Det maximala ersättningsbeloppet du kan få minskar ibland ju äldre du blir och låneskyddet i sig upphör också ofta att gälla vid en viss ålder. Därför tål det att sägas igen – kolla alltid igenom villkoren för låneskydd hos just din långivare. 

Låneskyddets kvalificeringstid och karenstid står i försäkringsvillkoren

Låneskyddet har ofta kvalifikationstid. Kvalifikationstid innebär att du måste ha tecknat låneskydd och haft det en viss tid innan någon ersättning kan betalas ut. Om du exempelvis blir arbetslös, måste du alltså ha haft försäkringen i x antal dagar innan du blev arbetslös, för att försäkringen ska gälla. Detta gäller oftast inte vid dödsfall. Försäkringen har också karenstid, vilket innebär att du måste ha varit arbetslös eller arbetsoförmögen en viss tid för att få ersättning.

Krav och villkor

För att få teckna ett låneskydd finns det vissa krav du måste uppfylla. Dels finns det grundförutsättningar som i regel alltid gäller vid tecknandet av låneskydd, och dels finns det olika krav beroende på vilken långivare du valt att vända dig till. 

Grundförutsättningar för att få teckna låneskydd: 

 • Du ska vara bosatt och folkbokförd i Sverige 

 • Vara fullt arbetsför 

 • Du ska ha en tillsvidareanställning

 • Inte ha vetskap om förestående varsel om uppsägning eller arbetslöshet 

 • Du ska vara inskriven i svenska Försäkringskassan

Andra möjliga krav beroende på långivare:

 • Åldersbegränsningar vid tecknandet av låneskydd 

 • Krav på godkänd hälsodeklaration 

 • Krav på antal arbetstimmar per vecka 

För att få teckna låneskydd behöver du alltså ha en tillsvidareanställning. Dessutom finns det i princip alltid ett krav på hur många timmar du behöver arbeta per vecka, hur många varierar mellan långivare. Vissa har som krav att du ska arbeta minst 22 timmar i veckan och andra minst 17 timmar. Stäm av med din bank om vilka krav just de har. Om du är intresserad av att teckna ett låneskydd via Lendo kan du höra av dig till oss på 0771-131310 så kan våra handläggare gå igenom alla detaljer. 

Vad kostar ett låneskydd?

Vad låneskyddet kostar varierar. Men det tillkommer, med få undantag, alltid en månadskostnad. Hur mycket kan bland annat bero på din ålder samt hur stort försäkringsbelopp du väljer. Låneskyddet kommer kosta en viss procent av månadskostnaden för lånet och betalas tillsammans med din ordinarie månadsbetalning för det lån du tecknat låneskydd för. 

Låt oss säga att din ordinarie månadsbetalning är 2 000 kr utan låneskydd, och att avgiften för låneskydd är 7% av den månadsbetalningen. Då skulle din månadsbetalning, tillsammans med låneskydd, istället bli 2 140 kr. Om man har en försäkring som dessutom täcker vid dödsfall, baseras ofta månadskostnaden på din ålder samt det belopp du valt att försäkra. Kostnaden brukar också förändras (minska) ju äldre du blir. 

Sammanfattningsvis

Hur låneskydd är uppbyggt, vad det täcker och vad det kostar varierar mellan banker, även fast grundtanken är densamma: du och/eller dina efterlevande ska känna ekonomisk trygghet vid oförutsedda händelser som arbetslöshet, sjukdom och dödsfall.Till skillnad från exempelvis en trygghetsförsäkring som är kopplat direkt till dig som person, är låneskyddet kopplat direkt till ditt lån, och täcker endast kostnader kopplade till ditt lån. 

Låneskydd är en försäkring som ska göra det möjligt att betala lånet även om du blir arbetslös, sjukskriven eller om den du delar lånet med dör. Låneskyddet är kopplat till ett specifikt lån och kan tecknas i de flesta fall för bostadslån men även andra lån.

Innan du tecknar ett låneskydd kan det vara bra att bli medveten om vilka situationer som täcks av försäkringen. Vissa försäkringar täcker bara dödsfall andra täcker även arbetslöshet och arbetsoförmåga efter olycksfall eller sjukdom.

För att kunna teckna ett låneskydd behöver du ofta uppfylla vissa teckningskrav. Det kan tex handla om att du är med i en a-kassa. Dessutom har försäkringen en karenstid, vilket betyder att den börjar gälla först en viss tid efter att du tecknat dem. Har du en livförsäkring kan du redan ha det skydd din ekonomi behöver.

Är du intresserad av att teckna låneskydd kopplat till ditt bolån eller privatlån, är det absolut bästa du kan göra att kontakta oss på 0771-131310 och låta oss berätta om vad vi kan erbjuda och vilka krav olika långivare har.