1. Privatbloggen
  2. Avdrag deklaration 2024 – har du koll på allt?

Avdrag deklaration 2024 – har du koll på allt?

Har du koll på alla avdrag du kan göra i deklarationen?

avdrag deklaration 2024

2024-04-05

Nu när årets deklaration har öppnat är det hög dags att se över de många avdragen som du kan göra. Många mindre kända avdrag går ofta bortglömda, men kan leda till att du kan dra av tusentals kronor.

Under början av mars fick de flesta svenskar sina deklarationer, för det mesta med hjälp av en digital brevlåda, men för vissa även i den traditionella brevlådan. Redan den 19 mars öppnades möjligheten för att skicka in årets deklaration, och skickade du in utan tillägg eller ändringar innan den 3 april kan du få din skatteåterbäring redan i mitten av april. Men för den som inte har bråttom och istället kan göra avdrag kan det löna sig att vänta ett par månader med att få skatteåterbäringen.

Förutom att se över vilka avdrag som det går att göra är det även viktigt att kontrollera de förtryckta uppgifterna i deklarationen. Många av de stora avdragen du kan göra kommer oftast redan förtryckta, men du bör alltid stämma av att beloppen faktiskt stämmer.

Vilka avdrag just du kan göra är beroende av hur dina personliga omständigheter har sett ut det senaste året. De flesta avdragen är densamma som tidigare år, men beloppen kan ha ändrats. Bland de större förändringarna jämfört med tidigare år är att milersättningen har höjts, schablonintäkten för investeringssparkonton ökat samt att ränteavdraget kan vara det högsta på många år på grund av det höga ränteläget.

I samband med att milersättningen höjts har även Skatteverket skalat upp kontrollen på reseavdrag. Viktigt att komma ihåg är att endast utgifter över 11 000 kronor, och att du behöver få en tidsvinst på två timmar per dag jämfört med att åka kollektivt för att ha rätt till reseavdrag.

– Kontrollen inriktas mot deklarationer där risken för fel bedöms som särskilt stor. Fem av sex av de kontrollerade fick avslag eller ändring på avdraget, vilket innebär att urvalet var träffsäkert. Vi ser även beteendeeffekter året efter, genom att färre kontrollerade yrkar reseavdrag, säger Åsa Ekström, samordnare på Skatteverket.

Glöm inte bort att det sista datumet att skicka in årets deklaration är den 2 maj.

Avdragen du inte får missa i deklarationen

Avdrag för resor till och från arbete

Om du har resekostnader för resor till och från till arbete som överstiger 11 000 kronor per år så kan du göra avdrag för kostnaderna utöver de första 11 000 kronorna. Använder du dig av kollektivtrafik behöver avståndet till ditt arbete vara minst två kilometer. Du summerar ihop alla kostnader för periodbiljetter och enkelbiljetter. 

Kör du bil eller motorcykel ska avståndet till arbetet vara minst 5 kilometer, samt tidsbesparingen i jämfört med att åka kollektivtrafik vara minst 2 timmar per dag. Använder du din privata bil kan du göra avdrag med 25 kronor per mil, om du använder en förmånsbil är avdraget 12 kronor per mil. För elbilar ligger avdraget på 9,50 kronor per mil. Kör du motorcykel är avdraget 12,5 kr per mil, och 6 kronor per mil för moped.

Avdrag för cykel

Även om du kör cykel kan du göra ett skatteavdrag. Om du har använt cykel för resor mellan din bostad och din arbetsplats får du göra avdrag för dina utgifter. Du kan få avdrag med högst 350 kronor per år.

Har du använt cykel för en del av sträckan mellan bostaden och arbetsplatsen får du avdrag för den sträckan. Du kan endast få avdrag om dina totala kostnader för resor till och från arbetet under året överstiger 11 000 kronor.

Bostadsförsäljning

Om du har sålt en bostad med vinst måste du skatta 22 procent av vinsten, men det finns stora avdrag att göra. Du kan bland annat göra avdrag för de försäljningsutgifter som du har haft, som styling, mäklararvoden, annonseringskostnader, men även för ränteskillnadsersättning om du bröt ett bundet bolån i förtid i samband med försäljningen. 

Du kan dessutom göra avdrag om du har gjort reparationer, ombyggnader eller nybyggnader samt förbättringar som gjort att byggnaden är i bättre skick när du säljer den gentemot när du köpte den. 

Har du istället sålt en bostad med förlust kan du göra avdrag med 50 procent av förlusten, och du får en skattereduktion med 30 procent av det beloppet.

Om du sålt din bostad med vinst och köpt en ny bostad, kan det finnas en möjlighet att be om uppskov för skatten. Skatten på uppskov slopades för ett par år sedan och du kan numera söka uppskov av vinster från bostäder på mellan 50 000 kronor och 3 miljoner kronor.

Avdrag för grön teknik

Om du har installerat grön teknik kan du få skattereduktion för kostnaden för arbete och material. Det gäller installationer som påbörjats, betalats och slutförts tidigast 1 januari 2021.

Skattereduktionen för grön teknik är högst 50 000 kronor per person och år. Skattereduktion för grön teknik ges med 20 procent av kostnaden för arbete och material på solceller. För laddningspunkt till elbil ges reduktion med 50 procent av kostnaden för arbete och material.

Viktigt är dock att se till att du har betalat tillräckligt med skatt under året för att kunna utnyttja avdraget, då du annars kan du bli återbetalningsskyldig.

Rot- och rutavdrag

Rotavdraget och rutavdraget räknas ihop och är högst 75 000 kronor per person och år. Rotavdraget får dock högst vara 50 000 kronor per år. Det finns dock möjlighet att omfördela omfördela avdraget till make, maka eller sambo genom att båda begär omfördelning i deklarationen.

De rotavdrag och rutavdrag som du har fått godkända under 2023 bör komma förifyllda på din deklaration. Likt avdraget för grön teknik är det viktigt att se till att du har betalat tillräckligt med skatt under året för att kunna utnyttja rot- och rutavdraget, då du annars kan du bli återbetalningsskyldig.

Avdrag för privat pensionssparande

Är du egenföretagare och/eller saknar pensionsrätt men sparar i privat pensionsförsäkring? Då kan du göra avdrag för privat pensionssparande. Ditt avdrag för pensionssparande är begränsat till 35 procent av lönen. Avdraget får dock inte överstiga 10 prisbasbelopp. För beskattningsåret 2023 är beloppet 525 000 kronor.

Avdrag för gåvor

Har du gett gåvor och donationer under året? Då finns det möjlighet att få en skattereduktion på upp till 3 000 kronor. Det finns dock ett par regler. Varje gåva måste vara på minst 200 kronor, du måste ha donerat minst 2 000 under året, och gåvomottagaren måste vara godkänd av Skatteverket. För att utnyttja den fulla skattereduktionen måste dina totala donationer vara minst 12 000 kronor, då avdraget ligger på 25 procent av det totala donerade beloppet.

Försäljning av värdepapper

Om du har sålt värdepapper med förlust på ett konto som inte schablonbeskattas? Då kan du göra ett förlustavdrag på 70 procent av förlustbeloppet. Avdraget blir totalt 30 procent på dessa 70 procent, alltså 21 procent av hela förlusten. Har du sålt värdepapper med vinst under året på konto som inte schablonbeskattas kan du kvitta förlusterna helt mot eventuella vinster som annars beskattas med 30 procent.

Investeringssparkonto

Har du dina värdepapper på ett investeringssparkonto eller en kapitalförsäkring som schablonbeskattas behöver du inte redovisa alla dina köp och sälj. Istället beräknas en schablonintäkt som kommer förifylld i deklarationen av din bank. Schablonintäkten baseras på det sammanlagda värdet av dina tillgångar och är det som ligger till grund för hur mycket skatt du ska betala för ditt investeringssparkonto varje år. På schablonintäkten betalar du 30 procent skatt. Det innebär att skatten blir 0,882 procent av värdet på dina tillgångar.

Du kan kvitta schablonintäkten på ISK mot eventuella ränteutgifter du har haft under året. Du kan dock inte göra avdrag för eventuella förluster som du gör på ditt investeringssparkonto. 

Ränteavdrag

Med stigande räntor har även ränteavdragen stigit. Du får dra av 30 procent av ditt ränteunderskott för belopp upp till 100 000 kronor. För belopp över 100 000 kronor gäller ett skatteavdrag på 21 procent. Räntor på CSN-lån och skattekonto är inte avdragsgilla. Är ni två som äger bostaden kan det vara smart att fördela räntorna för att på så sätt göra maximalt avdrag.

Avdrag för hyresinkomster

Om du har hyrt ut delar/hela din bostad under året får du hyra ut skattefritt upp till 40 000 kronor per år. Är det ett småhus får du dessutom göra ett extra avdrag på 20 procent av hyresintäkten. För bostadsrätter och hyresrätter kan du göra avdrag för månadsavgiften som avser den uthyrda delen. Det betyder att om du till exempel hyr ut halva lägenheten i en månad har du rätt att dra av halva avgiften/hyran.

För inkomster som överstiger 40 000 kronor får du dra av 20%, och resten beskattas med en skattesats på 30%.

Dubbelbosättning

Har du på grund av ditt jobb flyttat och har kvar din gamla bostad? Då kan du göra avdrag för extra levnadskostnader på grund av dubbelbosättning. Det krävs dock att du numera jobbar minst 50 kilometer från din tidigare bostad. Då kan du få göra avdrag för utgifter för en hemresa per vecka, måltider och småutgifter under den första månaden genom att uppge faktiska merkostnader eller ett schablonavdrag på 78 kronor per dag.

Avdrag för arbetsredskap

Om du själv köpt in arbetsverktyg som krävs för ditt jobb och inte fått dem ersatta av din arbetsgivare kan du ha rätt till avdrag för arbetsredskap. Det kan vara allt från facklitteratur och musikinstrument till datorer och surfplattor. Du måste dock kunna styrka att de är nödvändiga för ditt arbete och att din arbetsgivare inte har tillhandahållit dem. Du måste även spara kvittot som bevis för ditt inköp.