1. Privatbloggen
  2. Bostadspriser 2021: ”Köpviljan fortsatt stark”

Bostadspriser 2021: ”Köpviljan fortsatt stark”

Bopriserna fortsatt på hög nivå efter pandemin.

Bostadspriser 2021 villapriser Lendo privatbloggen

2021-10-14

Bostadspriserna 2021 har lagt sig till rätta på en hög och stabil nivå efter pandemin. Sedan 2016 har en villa i Malmöområdet ökat med 51 procent. I  Stockholm är ökningen 31 procent och i Göteborg 36 procent. För många är vinsten mer än 1600 kronor om dagen på fem år. 

– Köpviljan är fortsatt stark men känslan är att vi börjar närma oss ett pristak efter de kraftiga prisökningarna vi haft under nästan hela pandemin, säger Johan Engström, VD på Fastighetsbyrån.

De senaste siffrorna över bostadspriserna i augusti visar att villapriserna 2021 är oförändrade jämfört med juli medan bostadsrättspriserna ökade med en procent. Enligt Svensk Mäklarstatistisk har nu årsökningstakten under 2021 för både bostadsrätter och villor minskat. Men fortfarande är uppgången under ett år 10 procent för villor och 16 procent för bostadsrätter.

För centrala Göteborg och Stockholm blev det en ökning på en procent den senaste månaden för bostadsrätterna. I Storstockholm minskade villapriserna med en procent under augusti medan de var oförändrade i de två andra storstadsområdena. Räknat ett år tillbaka så ligger villapriserna 18 procent högre i Storstockholm, 17 procent högre i Storgöteborg och hela 22 procent högre i Stormalmö. 

Bopriser i Malmö ökar mest

Även räknat fem år tillbaka i tiden så leder Malmöområdet prisuppgången. Den som köpte en villa för fem år sedan i Malmö kan i genomsnitt räkna hem en uppgång på 1750 000 kronor. I Stockholm är motsvarande uppgång 1 700 000 kronor och i Göteborg 1540 000 kronor. I Stockholm har uppgången varit 1600 kronor om dagen. 

Närmaste tiden verkar det något lugnare på bostadsmarknaden och de flesta mäklare tror på oförändrade priser. Men 40 procent av mäklarna tror att småhuspriserna kan fortsätta att stiga. Låga räntor, bostadsbrist och lågt villautbud bidrar fortsatt till att hålla priserna uppe. Samtidigt kan de höga priserna, bostadsbyggande på höga nivåer och ett konsumtionsmönster som blir mindre påverkat av pandemin tala för en viss avmattning, enligt experterna.

– Under sommaren stabiliserade sig bostadsmarknaden med en bättre balans mellan säljare och köpare. Den trenden håller i sig nu när bostadsmarknaden tagit fart igen efter sommar och semestrar. Köpviljan är fortsatt stark men känslan är att vi börjar närma oss ett pristak efter de kraftiga prisökningarna vi haft under nästan hela pandemin, säger Johan Engström, VD på Fastighetsbyrån.

När det gäller fritidshus fortsätter marknaden att vara stark. Prisökningen ligger nu 16 procent jämfört med hur priserna låg förra året. Ett genomsnittligt fritidshus i Sverige kostar 2310 000 kronor. 

– Jag tror att det stora intresset för fritidshus vi sett under året är det nya normala, där fritidshuset spelar en större och mer närvarande roll i folks liv eftersom livet efter pandemin ser ut att bli mer flexibelt, säger Liza Nyberg, på Svensk Fastighetsförmedling.

Prisstatistik BOSTADSRÄTTER, augusti 2021
Bostadsrätter1 MÅN3 MÅN12 MÅNMedelpris (kr/kvm)
Riket+ 1%+ 1%+ 10%44 659
Centrala Stockholm+ 1%+ 1%+ 12%106 232
Stor-Stockholm± 0%
- 1%+ 10%65 358
Centrala Göteborg+ 1%+ 2%+ 8%70 063
Stor-Göteborg+ 1%+ 2%+ 8%51 008
Centrala Malmö± 0%
- 2%+ 13%38 478
Stor-Malmö± 0%
+ 2%+ 14%36 546
Statistiken baseras på försäljningen av 29 674 bostadsrätter under juni 2021 - augusti 2021.

Källa: Svensk Mäklarstatistik

Prisstatistik VILLOR, augusti 2021
VILLOR1 MÅN3 MÅN12 MÅNMedelpris
Riket± 0%
+ 2%+ 16%3 776 000 kr
Stor-Stockholm- 1%± 0%
+ 18%6 903 000 kr
Stor-Göteborg± 0%
+ 2%+ 17%5 568 000 kr
Stor-Malmö± 0%
+ 2%+ 22%5 289 000 kr
Statistiken baseras på försäljningen av 15 384 villor under juni 2021 - augusti 2021.
Källa: Svensk Mäklarstatistik Prisstatistik Fritidshus
FRITIDSHUS12 MÅNMedelpris
Riket+ 16%2 310 000 kr
Statistiken baseras på försäljningen av 6 544 fritidshus mellan september 2020 och augusti 2021. Källa: Svensk Mäklarstatistik