1. Privatbloggen
  2. Bostadspriser 2022: Här är experternas prognos

Bostadspriser 2022: Här är experternas prognos

Bostadspriser i december i stort oförändrade

bostadspriser 2022 prognos

2022-01-18

Efter ett väldigt intensivt år på bostadsmarknaden har läget stabiliserat sig. I december var bostadspriserna i stort sett oförändrade. Experterna tror att 2022 blir ett lugnare år med en försiktig uppgång. – Under 2022 kommer vi se fortsatt stabila bostadspriser och en försiktig uppgång som helhet på 2–5 procent, säger Erik Wikander, vice vd för Svensk Fastighetsförmedling.

Efter ytterligare ett hetsigt år på bostadsmarknaden avslutades 2021 med lugnare prisrörelser i december. På riksnivå var bostadsrättspriserna oförändrade medan villorna minskade med en procent, enligt siffror från Svensk Mäklarstatistik. Stockholms innerstad skiljer ut sig från resten av Sverige i december. Där steg priserna med två procent. 

Om vi summerar hela året så steg bostadsrätterna med sju procent och villorna med 13 procent i genomsnitt i Sverige. En genomsnittlig svensk villa kostar nu 3,7 miljoner kronor. 

Året präglades av att det köptes och såldes rekordmånga bostäder. Under året såldes 132 000 bostadsrätter vilket är 11 000 fler än förra året. Även villaförsäljningar nådde en ny toppnotering 2021 med drygt 59 000 sålda, vilket var drygt 2 000 fler än 2020. 

Mäklarna spår en lugnare bostadsmarknad i 2022

Mäklarna tror nu på en lugnare start på 2022, med i stort sett stillastående priser där vi befinner oss på en platå. Eventuellt kan det bli en mindre prisuppgång under året, spår experter.

– Efterfrågan på bostadsmarknaden är fortsatt urstark för ”rätt” objekt men aningen lugnare generellt. Vad som skulle få bostadspriserna att gå ner nu är om efterfrågan inte möter utbudet av bostäder, säger SkandiaMäklarnas VD Andreas Moritz.

Än så länge har varken inflationen eller hotande räntehöjningar fått någon inverkan på köplusten, men försäljningen tar lite längre tid. 

– Trots diskussioner om förväntad hög inflation, räntehöjningar och att pandemin har fått ett uppsving ser vi en fortsatt stark efterfrågan av nya bostäder. Det som har märkts är att köparna har blivit mer noggranna, tar mer tid på sig och lägger mer pengar på bra objekt. Om det skulle ske en prisnedgång skulle det krävas att efterfrågan inte möter marknadens utbud, men där är vi långt ifrån i dag, säger Andreas Moritz.

Vissa mäklare tror att de höga elpriserna kan dämpa efterfrågan på villor med höga uppvärmningskostnader. 

– Just nu är utbudet relativt normalt för årstiden och vi tror på fortsatt små prisförändringar framåt våren. Möjligen kan de höga elpriserna bidra till att dämpa efterfrågan på hus något mer än på bostadsrätter, säger Johan Engström, vd för Fastighetsbyrån. 

Svensk Fastighetsförmedling bedömer att pandemin har skapat ett nytt mönster på bostadsmarknaden. Nya arbetssätt och resemönster gör att vi letar större bostäder och att vi lägger mer pengar på bostaden och att priserna kan fortsätta uppåt i en lugnare takt. 

– Priserna har nu stabiliserats på en ny platå. Under 2022 kommer vi se fortsatt stabila bostadspriser och en försiktig uppgång som helhet på 2–5 procent.  Det som främst kommer bidra och påverka utvecklingen är den underliggande stora efterfrågan på bostäder, nya arbetssätt och resmönster, ränteutvecklingen och valet, säger Erik Wikander, vice vd för Svensk Fastighetsförmedling.

En siffra som får många att höja på ögonbrynen är fritidshusen ökning med 20 procent förra året. 

– Det är nästan otroligt att värdet har gått upp med en femtedel. Men många har hållit sig hemma under pandemin och börjat leta efter objekt samtidigt som en del sett att det varit läge att sälja fritidshuset som man ändå inte orkar med. Det i kombination med att man kanske haft en värdestegring på permanentbostaden underlättar för affärer, säger Johan Engström vd för Fastighetsbyrån, till Di.

Prisstatistik Bostadsrätter, december 2021

Bostadsrätter1 mån3 mån12 månMedelpris (kr/kvm)
Riket+-  0%+ 1%+ 7%42 825
Centrala Stockholm+ 2%+ 3%+ 11%112 005
Stor-Stockholm+- 0%+ 3%+ 6%65 655
Centrala Göteborg+- 0%- 1%+ 8%69 261
Stor-Göteborg+- 0%- 1%+ 6%49 631
Centrala Malmö+- 0%+ 2%+ 10%38 663
Stor-Malmö+- 0%- 1%+ 10%35 175
Statistiken baseras på försäljningen av 30 333 bostadsrätter under oktober 2021 - december 2021. Tremånaderssiffran är en jämförelse med juli 2021 - september 2021, tolvmånaderssiffran med oktober 2020 - december 2020 och i enmånadssiffran jämförs september 2021 - november 2021 med aktuell period. Medelpriset baseras enbart på den senaste månadens försäljningar.

Prisstatistik Villor, december 2021

Villor1 Mån3 Mån12 MånMedelpris
Riket- 1%-  2%+ 13%3 734 000 kr
Stor-Stockholm+- 0%+ 1%+ 12%7 033 000 kr
Stor-Göteborg- 1%+- 0%+ 13%6 301 000 kr
Stor-Malmö- 2%- 4%+ 12%4 969 000 kr
Statistiken baseras på försäljningen av 13 435 villor under oktober 2021 - december 2021. Tremånaderssiffran är en jämförelse med juli 2021 - september 2021, tolvmånaderssiffran med oktober 2020 - december 2020 och i enmånadssiffran jämförs september 2021 - november 2021 med aktuell period. Medelpriset baseras enbart på den senaste månadens försäljningar. 

Prisstatistik Fritidshus

Fritidshus12 MånMedelpris
Riket+ 20%2 399 000 kr
Statistiken baseras på försäljningen av 6 484 fritidshus mellan januari 2021 och december 2021. Utvecklingen jämförs med föregående 12-månadersperiod.