1. Privatbloggen
  2. Deklaration 2022: Avdragen du inte ska missa

Deklaration 2022: Avdragen du inte ska missa

Snart är det dags att deklarera om du inte redan gjort det.

Deklaration 2022 avdragen du inte ska missa - avdrag för cykel

2022-03-30

Deklarationen ska vara inlämnad den 2 maj 2022. Men har du koll på alla avdrag du kan göra i år? Vi på Lendo går igenom vad som gäller för årets deklaration. I år kan du dra av om du cyklat till jobbet. 

Om du inte har några avdrag att göra kan du lämna in din deklaration digitalt redan nu och få skatteåterbäringen i april om du deklarerat före 30 mars. Men har du ändringar och avdrag bör du lämna in den via Skatteverkets hemsida eller på den tryckta blanketten som kommer hem i brevlådan eller till Kivra. Vi på Lendo har gått igenom de vanligaste avdragen du kan göra i årets deklaration – och några saker du inte kan göra avdrag för, fastän många tror det.

Ränteavdrag och ränteskillnadsavdrag

Ränteavdrag innebär att du får göra avdrag med 30 procent av de utgiftsräntor du betalat på olika lån under året. Har du betalat mer än 100 000 kronor är avdraget 21 procent på överskjutande delen. Du får inte göra avdrag för räntor på studielån från CSN. Du kan fördela ränteavdrag mellan dig och din partner som du bor med. Om du betalat räntekompensation vid förtida inlösen får du dra av för det som en räntekostnad. 

Uthyrning av privatbostad

Om du hyrt ut en del av din privatbostad får du dra av 40 000 kronor från den inkomsten. Resterande del beskattas som inkomst av kapital med 30 procent. Har du hyrt ut ett småhus får du även göra avdrag för 20 procent av hyresintäkten utöver schablonavdraget och för en bostadsrätt eller hyreslägenhet kan du även göra avdrag för den del av månadsavgiften som avser den uthyrda bostadsdelen.

Förlustavdrag vid försäljning av värdepapper

Har du gjort vinster på fonder och aktier som du sålt får du kvitta förluster på aktier och fonder mot vinsterna. Har du totalt sett gjort förlust får du dra av för det med 30 procent som underskott av kapital.  

Tillgångar på investeringssparkonto (ISK) schablonbeskattas och schablonintäkten är förtryckt i deklarationen under inkomst av kapital. Schablonintäkten kan kvittas mot ränteutgift eller kapitalförlust utanför ISK.

Rot och rut-avdrag

Du får skattereduktion för arbetskostnad för hushållsnära tjänster (rut) på 75 000 kronor per år.  Rotavdraget (arbetskostnad för reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad) är maximalt 50 000 kronor per person och år. Det sammanräknade rut- och rotavdraget är på maximalt 75 000 kronor per år. Beloppen vara förtryckta i deklarationen, men kontrollera att avdragen stämmer. 

Skattereduktion grön teknik

Du kan få skattereduktion med upp till 50 000 kronor för kostnader för arbete och material om du anlitar ett företag för installation av grön teknik. Det ska vara förtryckt i deklarationen, men kontrollera att avdragen stämmer. 

Pensionssparande

Om du inte har avsättning för tjänstepension i din anställning kan du göra avdrag för eget pensionssparande på 35 procent av din förvärvsinkomst, dock maximalt tio prisbasbelopp (476 000 kronor år 2021) per år. Sparandet måste göras i en pensionsförsäkring eller på ett pensionssparkonto. 

Resor till och från arbetet

Om du har reseutgifter över 11 000 kronor för resor till och från ditt arbete kan du göra avdrag för dessa utgifter. Har du åkt kollektivtrafik får du dra av för de del som överstiger 11 000 kronor. Har du åkt bil så måste du ha tjänat minst två timmar per dag jämfört med kollektivtrafiken, och avståndet måste vara minst 5 kilometer. Du får göra avdrag för 18,50 kronor per mil om du åkt egen bil, och 6,50 kronor med tjänstebil.  Då får du dra av de utgifter som överstiger 11 000 kronor.

Har du cyklat till och från jobbet får du dra av 350 kronor per år för cykelkostnader. 

Parkeringskostnad

En förutsättning för att få avdrag för parkeringskostnader vid arbetsplatsen är att du har använt din bil regelbundet i tjänsten.

  • Om du har använt bilen i tjänsten minst 60 dagar under året och kört minst 300 mil i tjänsten får du avdrag för parkeringsavgifter de dagar som du har använt bilen i tjänsten.

  • Om du har använt bilen i tjänsten minst 160 dagar under året och kört minst 300 mil i tjänsten får du avdrag för parkeringsavgifter alla dagar som du har använt bilen för resor till och från arbetet.

Trängselskatt

Avdrag medges för:

  • utgifter för trängselskatt vid tjänsteresor

  • utgifter för trängselskatt vid resor till och från arbetet om du har rätt till avdrag för resor med bil

  • utgifter för trängselskatt vid hemresor.

Du får avdrag med den faktiska kostnaden för den trängselskatt som har uppkommit det år du har gjort resorna. Detta gäller även om du har betalat trängselskatten först året därpå.

Om du under samma dag har gjort både privata resor och tjänsteresor ska utgiften för trängselskatt i första hand anses avse tjänsteresorna. I andra hand ska utgiften anses avse resorna till och från arbetet. I tredje hand ska utgiften anses gälla andra privata resor.

Hemmakontor

Trots att många arbetat hemifrån under 2021 är det svårt att få dra av för hemmakontoret, eller utrustning du behövt köpa in. För att avdrag ska vara möjligt så får din arbetsgivare inte erbjuda dig någon arbetsplats, du måste ha ett tydligt behov av hemmakontoret, och du får inte använda rummet för något annat och det ska ha en egen ingång. 

Dubbel bosättning vid arbete på annan ort

Om du tvingas ha dubbla bostäder för arbete på annan ort minst 5 mil bort kan du under två år göra avdrag för de utgifter du har på bostaden på arbetsorten.

​​Gåva

I deklarationen 2022 för inkomstår 2021 kan du få upp till 1 500 kronor i skattereduktion för gåvor som du har gett till godkända gåvomottagare. Förutsättningar för att få skattereduktionen är:

  • Gåvomottagaren måste vara godkänd av Skatteverket innan du lämnar gåvan.

  • Du måste ge minst 200 kronor till samma gåvomottagare vid ett och samma tillfälle.

  • Du måste skänka minst 2 000 kronor under året. Det kan vara till en eller fler godkända gåvomottagare.

  • Gåvan måste vara en penninggåva som är avsedd att främja social hjälpverksamhet eller vetenskaplig forskning.