1. Privatbloggen
  2. Elpriskompensation - så fungerar nya stödet

Elpriskompensation - så fungerar nya stödet

Nu kommer lindringen av de höga elpriserna.

elpriskompensation Lendobloggen

2022-01-13

Regeringen avsätter drygt sex miljarder kronor till en elpriskompensation. Hushållen kan få upp till 6000 kronor. Vinnare blir de som har bundit sitt elpris. 

Nästan två miljoner svenska hushåll beräknas ha drabbats av de rekordhöga elpriserna och fått flera gånger dyrare elräkningar än normalt. Det är inte ovanligt med en elräkning på 10 000 kronor efter december månad. 

Nu kommer regeringen med en elpriskompensation. Den gäller för tre månader, december, januari och februari, och ges till elkunder baserat på förbrukning. Kompensationen baseras på hur stor elförbrukning hushållet har varje månad, där den högsta nivån är hushåll som använder över 2000 kWh per månad.

De som ligger över den högsta gränsen får 2000 kronor per månad, alltså totalt 6000 kronor.

– Regeringen tar den här situationen på största allvar och avsätter därför sex miljarder för att kompensera de hushåll som fått höga elräkningar. Det är en exceptionell åtgärd i en exceptionell tid, säger finansminister Mikael Damberg.

Enligt regeringen är det över 1,8 miljoner hushåll som kan få del av stödet.

Medlen betalas ut till de hushåll som har höga elräkningar utan att de behöver ansöka om det. Den exakta utformningen av elpriskompensationen kommer att tas fram i dialog med myndigheter, elnätsbolagen och riksdagen.

Även hushåll som har bundet elpris och alltså inte drabbats av chockökningen kommer få stödet. De blir alltså stora vinnare på kompensationen. 

Om du vill veta hur mycket du förbrukar per månad kan du titta på din senaste elräkning eller logga in på ditt elbolags hemsida. Vill du läsa om hur du kan skydda dig mot höga elräkningar kan du läsa våra tips.

Uppdatering 21 januari med detaljerna för elkompensation

Regeringen har nu också presenterat de exakta detaljerna för elkompensation. De berörda hushållen kan få som minst 100 kronor och som mest 2000 kronor per månad. Hushåll som förbrukar mindre än 700 kWh per månad blir utan stöd. Pengarna kommer att betalas ut automatiskt via ditt elnätsbolag. 

Stödet blir en trappa där du får mer pengar när du konsumerar mer el. Det är din elförbrukning per månad som styr hur mycket du ska få i elkompensation. Den som använder mer än 2000 kWh per månad får det högsta stödet på 2000 kronor per månad. Stödet avser december, januari och februari och kan som mest bli 6000 kronor för ditt hushåll. 

Den som har förbrukat mellan 700 – 899 kWh per månad får 100 kronor i stöd per månad. Har du förbrukat 900-999 kWh får du 200 kronor i stöd per månad. Sedan fortsätter trappan upp till 2000 kWh där det maximala stödet på 2000 kronor går in.  Totalt beräknar regeringen att stödet kommer att kosta sju miljarder kronor. 

Energiminister Khashayar Farmanbar bedömer att pengarna för december ska komma i mars eller april, men det kan variera beroende på vilket elnätsbolag du har. Du behöver inte ansöka om elpriskompensation utan utbetalningen kommer automatiskt, du hittar mer om detta på regeringen.se.

ELKOMPENSATION – SÅ MYCKET FÅR DU I STÖD

Förbrukning (kWh)Stöd per månad (kr)
700-899100
900-999200
1 000-1 099300
1 100- 1 199400
1 200-1 299500
1 300-1 399700
1 400-1 499900
1 500-1 5991 100
1 600-1 6991 300
1 700-1 7991 500
1 800- 1 8991 700
1 900- 1 9991 900
Över 2 0002 000

Källa: Regeringskansliet, Infrastrukturdepartementet