1. Privatbloggen
  2. Elpriskompensation - här är allt om det nya stödet

Elpriskompensation - här är allt om det nya stödet

Nu är alla detaljer klara runt regeringens nya elpriskompensation. *uppdaterad text 30 nov

elpriskompensation 2023 energi- och näringsminister Ebba Busch

2022-11-30

De första utbetalningarna till privatpersoner kommer i februari 2023, enligt energi- och näringsminister Ebba Busch (KD). Företag tvingas vänta på elstödet. Här reder vi ut vad du behöver göra för att få elpriskompensation, hur mycket du kommer att få i elbidrag, vilket stöd som gäller för olika områden och hur elstödet utbetalas. 

Nu har regeringen och energi- och näringsminister Ebba Busch uppdaterat sin information om elpriskompensation till privatpersoner och företag. Ett nytt besked är att pengarna först ska betalas ut till hushållen och sedan till företag. 

Elpriserna har tagit ny fart och rusat upp mot nya rekordnivåer den senaste tiden, så många hushåll är i behov av en snabb utbetalning. Men regeringen kan inte lova mer än att målsättningen är att hushållen ska få utbetalningen i februari om inget oförutsett händer. 

När betalas elstödet ut?

Reglerna om stödet börjar gälla 1 februari 2023. Och det är Försäkringskassan som ska betala ut stödet till elkunderna.

Vad behöver jag göra?

Du behöver inte göra någon ansökan om elkompensation, utbetalningen sker per automatik från Försäkringskassans sida till hushållen. Om du har ett bankkonto i den bank Försäkringskassan upphandlar ska du få pengarna på ditt konto.

Övriga kan få pengarna på en utbetalningsavi hem i brevlådan. Alla detaljer är dock inte klara ännu, då banktjänster upphandlas just nu. 

Hur beräknas stödet?

Stödet grundas på din historiska förbrukning och utgår med 79 öre per kilowattimme (kWh) för kunder i elområde 4 (södra Sverige) och med 50 öre per kWh i elområde 3 (södra Mellansverige) . Det är din förbrukning perioden oktober 2021 - september 2022. som ligger till grund för stödet. Modellen är utformad utifrån ett nationellt referenspris, som sedan jämförs med medelpriset per elområde.

Du kan själv räkna ut ditt stöd genom att multiplicera din ungefärliga årsförbrukning med stödbeloppet. De som bor i elområde 1 och 2 får inga pengar alls.

Stöd till företag

Många företag har dyra elkostnader och är i akut behov av elpriskompensation. Men enligt Ebba Busch går det idag inte ge ett besked om när pengarna ska betalas ut. 

Högkostnadsskydd

I valet lovade högerblocket att det skulle komma ett högkostnadsskydd mot höga elpriser, men det är ett vallöfte som inte infriats. Det finns inga nya besked om högkostnadsskyddet, utan den elpriskompensation som ges gäller för tidigare kostnader mellan oktober 2021 - september 2022.