1. Privatbloggen
  2. Få dina pensionspengar att räcka längre

Få dina pensionspengar att räcka längre

I takt med att livslängden ökar minskar vår pension i förhållande till lönen.

Sharon Lavie - Lendo & Schibsted

2021-05-03

En trist verklighet då de flesta ser fram emot många år av aktivt liv som pensionär. I snitt får dagens pensionärer ut strax under 60 procent av sin lön i pension. Skulle framtida generationer gå i pension vid 65 års ålder skulle kompensationen snabbt sjunka till strax över 50 procent. Vill du stärka din pension finns det olika åtgärder du bör känna till och överväga: 

  • Skaffa dig koll – Gå in på minpension.se och titta över din pensionsprognos. Vad händer med prognosen om du väljer att gå i pension tidigare eller senare än 65? Jämför din prognos med en budget, hur mycket pengar behöver du som pensionär? En normal pension ligger idag på runt 17 000 kr före skatt.

  • Välj bort skydd för dina närstående – Det finns valbara delar i tjänstepensionen som Återbetalningsskydd och Familjeskydd.  Det kan till exempel vara bra att ha återbetalningsskydd om du har familj och barn som är beroende av din inkomst. Men om dina barn flyttat hemifrån, huset är avbetalat och din make/maka har en stabil pension eller om du har skilt dig kanske du inte behöver de skydden längre. Då är det läge att säga upp dessa och på så sätt få mer pension till dig själv.

  • Privatsparande – Att komplettera pensionen med ett privat sparande kan ge dig en helt annan ekonomi som pensionär. Ju tidigare du börjar spara desto mindre pengar behöver du lägga undan för att få samma effekt. Hemligheten heter ränta på ränta effekten, vilket innebär att dina pengar växer exponentiellt och tiden är den viktigaste faktorn. 10 år extra sparande mer än fördubblar dina pengar! 

Exempel: Börjar du spara i 25 års åldern och sparar endast 100 kr i månaden kan du vid pensionsåldern ha med en genomsnittlig utveckling på börsen ha över 320 000 kronor. Lägger du undan samma summa vid 35 års åldern får du ut 140 000 kronor.

Exempel: Sparar du 1000 kr i månaden från 25 års åldern kan du se fram emot över 3 220 000 kr. Av dessa pengar har du själv lagt undan 480 000 kr och resterande 2 740 000kr är ränta på ränta effekten! Börjar du spara när du är 40 behöver du lägga undan 3 550 kr/mån för att nå samma sparande när du är 65.

  • Var kritisk till avgifter – Vill du spara på egen hand tycker jag att ett investeringssparkonto kan passa bra för placeringar i aktiefonder eller aktier. Schablonskatten kräver att sparandet har en avkastning vilket ibland kan vara en utmaning för räntepapper. Tänk på att likvärdiga fonder kan har väldigt olika avgifter. Om du diskuterar ditt sparande med din bankman kan det vara klokt att be om olika alternativ för samma typ av fond. Ju längre tid du sparar desto större skada gör en högre avgift.

Exempel 1 (räknat på en genomsnittlig årlig avkastning på 8%):

Evelina sparar 1000 kr i 10 år med en avgift på 1,4 % efter 10 år får hon ut 172 342 kr. Hade hon sparat i en fond med an avgift på 0,4% hade hon fått ut 183 202 kr. Det innebär en skillnad i vinst på 10 861 kr. Skillnaden i vinst är 20,7%

Om Evelina hade sparat samma summa i 40 år hade hon med en avgift på 1,4% fått ut

2 237 477 kr. Hade hon sparat med en avgift på 0,4 % hade hon fått ut 2 985 946 kr. Det betyder att du har betalat 748 470 kr av sin vinst i avgifter. Skillnaden i vinst är 42,6%.

Exempel 2 (räknat på en genomsnittlig årlig avkastning på 8%):

Amir sparar 5 000 kr/månaden i en aktivt förvaltad fond med en avgift på 2,4% - Efter 10 år har han 810 800 kr på sitt konto. Hade han valt en lägre avgift på 1,4% hade han haft 861 709 kr – en skillnad på 50 909 kr. Skillnaden i vinst är  24,2%

Amir sparar samma summa i 20 år. Med en avgift på 2,4% har han 2 183 734 kr. hade han valt en billigare fond som kostar 1,4% hade han haft 2 477 434 kr. Han har betalat 293 701 kr mer i avgifter. Skillnaden i vinst är 29,9%

  • Amortera – Har du möjlighet att amortera av mycket av ditt bostadslån innan du går i pension kan du vara en klok strategi om du vill bo kvar i samma bostad. Det är inte ovanligt att bostadskostnaden uppgår till en tredjedel av hela hushållets kostnader. Ju lägre dina lån blir, desto mer kan du ha kvar att leva för. Amorteringsreglerna möjliggör också att du kan ha ett amorteringsfritt lån om din belåningsgrad är under 50%.

  • Jobba längre – Har du möjlighet kan ett eller ett par extra arbetsår ge dig flera fördelar. 

1.     Du fortsätter att spara till din pension som därmed blir högre. Du tjänar helt enkelt in nya pensionsrätter när du fortsätter att jobba. Dessutom kommer summan du tjänat in under åren fördelas på färre pensionsår, vilket ger mer kronor per månad. Det kan ge dig mellan 7-8 procent mer i pension för varje extra år du jobbar.

2.     Du betalar mindre skatt på din lön från och med det år du fyller 66. Du har ett förhöjt jobbskatteavdrag och ett förhöjt grundavdrag från och med det år du fyller 66 år vilket innebär att din skattesats blir mycket lägre. Det förhöjda jobbskatteavdraget och det förhöjda grundavdraget innebär tillsammans att du endast behöver betala cirka åtta procent i skatt på en lön upp till 233 000 kr. Alla med lön betalar i snitt 10 procentenheter lägre skatt på arbete från det året de fyller 66 än yngre arbetstagare.

Exempel: Din lön är 28 100 kr/månad. Till och med året du fyller 65 blir din lön efter skatt 21 700 kr/månad. Från och med året du fyller 66 blir din lön efter skatt 24 200 kronor/månad. En ökning med 2 500 kr per månad.

Exempel: Din lön är 45 200 kr/månad. Till och med året du fyller 65 blir din lön efter skatt 33 000 kr/månad. Från och med året du fyller 66 blir din lön efter skatt 35 800 kronor/månad. En ökning med 2 800 kr per månad. 

3.       Du betalar mindre skatt på din pension – Avvaktar du med att ta ut hela eller delar av din pension tills det år du fyller 66 kan du få mer i plånboken. Skatteavdraget på pension är nämligen olika beroende på hur gammal du är. Tar du ut din pension det år du fyller 66 år, blir din skatt cirka 9 procentenheter lägre på din pension än en yngre pensionär. Det beror på att du som är mellan 62 och 65 år inte får tillgodoräkna dig det förhöjda grundavdraget, som gäller för pensioner från det 66:e levnadsåret.

  • Välj livslång utbetalning av din pension – Kan du vänta med att ta ut en del av den allmänna pensionen så har du mer i potten de resterande åren. Samma gäller för tjänstepensionen som ofta betalas ut på fem år om man inte meddelar något annat. Men du ska ju leva länge! Välj därför en utbetalning på livstid. Annars kan det bli väldigt fattigt under många år.

  • Flytta utomlands – Även om de förmånliga skatteavtal som Sverige haft med Portugal har ändrats kan det vara extra förmånligt som pensionär att bo utomlands. Du behöver oftast endast betala SINK skatt som är 25%  och levnadskostnaderna är billigare i många länder.

Sharon Lavie, sparekonom Lendo & Schibsted

Taggar:

LÅN