1. Privatbloggen
  2. FI: ”Räkna med tre gånger högre räntekostnader"

FI: ”Räkna med tre gånger högre räntekostnader"

Hushållen kan behöva göra sig beredda på nästan tre gånger högre rörliga boräntor.

finansiella stabilitetsrådet

2022-06-05

– Hushållen får räkna med att de rörliga bolåneräntorna går från 1,5 procent till uppåt drygt 4 procent, säger generaldirektör Erik Thedéen på Finansiella stabilitetsrådet pressbriefing. 

Den som har höga bolån och små marginaler gör klokt i att se över sin ekonomi inför de kommande året. Efter att Riksbanken, Finansinspektionen och regeringen sammanträtt i Finansiella stabilitetsrådet manade de hushållen att göra sig beredda på högre räntekostnader den kommande åren.

– Det är ganska låga räntor, men en kraftig ökning av räntekostnaderna. De som har 5 000 kronor i dag får kanske tre gånger så hög räntekostnad om ett antal år och det kommer att påverka hushållens möjligheter att konsumera, säger Erik Thedéen.

Enligt Finansiella stabilitetsrådet finns det flera faktorer som kan påverka hushållen och den finansiella stabiliteten. Kriget i Ukraina har fört med sig en ökad risk för cyberangrepp som kan påverka stabiliteten negativt. Ännu större utmaningar är den den ökade inflationen och stigande räntor. De tidigare låga räntorna har gjort det billigt att låna pengar och under lång tid har det bidragit till att bygga upp skulder. Hushållen och den kommersiella fastighetssektorn är de som kan påverkas mest.

– Räntorna stiger och de sårbarheter som byggts upp under en lång period med låga räntor och ett högt risktagande blottläggs nu. Även om stabiliteten kan stärkas på lång sikt av en normalisering, så pressas nu högt skuldsatta hushåll och företag, säger generaldirektör Erik Thedéen.

Finansmarknadsminister Max Elger uppmanar alla att vara vaksamma, även om stabiliteten än så länge är god. 

– Vi ser flera nya orosmoln och ökade risker för den finansiella stabiliteten, men de finansiella marknaderna fungerar för närvarande väl. I denna situation är det viktigt att vara vaksam – det är alltid svårt att veta exakt vad som kommer att orsaka nästa kris, säger finansmarknadsminister Max Elger.

Även riksbankschef Stefan Ingves varnar för stigande räntor framöver. Han manar alla företag och hushåll att vänja sig vid högre räntor tänka igenom vad inflationen och de stigande räntorna kan innebära för dem

– Inflationsmålet har aldrig testats i en höginflationsmiljö. Erfarenheterna från 1970-talet är att det kan vara mycket kostsamt att få ned inflationen om den väl bitit sig fast på höga nivåer. En annan lärdom är att penningpolitiken inte kan vara passiv om inflationen väl har börjat stiga. Penningpolitiken behöver vara proaktiv och fokusera på att motverka prisökningarna för att inte förlora sin trovärdighet, sade han under ett tal tidigare i veckan.