1. Privatbloggen
  2. Fler sökte lån till bil & båt under hemestern

Fler sökte lån till bil & båt under hemestern

Ny Lendostatistik visar vad svenskarna la fokus på privatlånemässigt senaste månaderna.

Lendostatistik billån hemester

2020-09-18

Privatlånemarknaden har varit nästan oförändrad under coronapandemin, visar vår nya Lendo-undersökning. Däremot ökade andelen som ansökte om lån till bilar och båtar under ”hemestern”.

 – Trots Coronapandemin verkar svenska hushåll inte förhastat ha ansökt om fler och större privatlån trots en osäker tid, vilket är positivt, säger Carl Brynielsson, VD Lendo Sverige. 

Vår nya rapport över privatlån under under första halvan av 2020 visar att det fortfarande kan vara ränteskillnader på drygt 27 procentenheter. Så det lönar sig verkligen att jämföra olika låneerbjudanden. 

Hemester påverkade vad vi lånade till

Flera bedömare förutspådde att privatlån skulle öka mitt i krisens mest akuta skede (mars/april). Men vår rapport här på Lendo visar att det ansökta lånebeloppet endast ökade med 1,2 procent jämfört med månaderna innan. Däremot gjorde Sverige-semestern att fler svenskar ville köpa bil och båt, något som både vi på Lendo och köp- och säljsajter märkt av. Andelen som ansökte om lån för båt- och billån ökade rejält, från 14 procent 2019 till 23 procent andra kvartalet i år. 

– Trots Coronapandemin verkar svenska hushåll inte förhastat ha ansökt om fler och större privatlån trots en osäker tid, vilket är positivt. Det intressanta att följa är nu vilka kategorier av syften att låna som har ökat och minskat under pandemin, och om det mönstret kommer att bestå framöver, säger Carl Brynielsson, VD Lendo Sverige. 

Ränteskillnaden mellan olika låneerbjudanden är fortsatt stora, vilket visar på vikten att göra jämförelser. För en enskild låntagare kan ett ränteerbjudande skilja sig hela 27 procentenheter för samma låneförfrågan. Kostnaden för ett lån kan därmed öka drastiskt för den som inte gör en aktiv jämförelse. 

– Statistiken visar att det fortsatt är viktigt att aktivt jämföra låneerbjudanden från olika banker och långivare innan du tecknar ett lån. En transparent jämförelse utifrån varje individs förutsättningar bidrar till en ökad konkurrens och bättre lånevillkor för låntagarna. Vi måste gemensamt bidra till att fler konsumenter gör medvetna val om sin privatekonomi och ser att en hårdare reglering kan behövas för att oseriösa långivare inte ska få fäste på marknaden och försvåra det gemensamma arbetet mot överskuldsättning, säger Carl Brynielsson.