1. Privatbloggen
  2. Bör alla ansöka om amorteringsfrihet?

Bör alla ansöka om amorteringsfrihet?

Gästinlägg från Hypoteket: Är det en bra idé för alla att pausa sin amortering? - Se över din ekonomi i 3 steg

2020-04-22

I april meddelade Finansinspektionen att det amorteringskrav som införts de senaste åren kan pausas fram till och med 31 augusti 2021. Det innebär att du som omfattas av amorteringskravet idag kan avstå att amortera under ett drygt år. Bolånekunder hos de flesta långivare har tidigare kunnat ansöka om att pausa sin amortering om livssituationen plötsligt förändrats, om man till exempel blivit av med jobbet. Skillnaden är nu att ingen specifik anledning krävs. Dag Wardaeus, medgrundare på Hypoteket, reder ut begreppen och hur man som bolånetagare bör resonera i stundande kris. 

Bör alla pausa sin amortering, även om man inte blivit av med jobbet? 

Frågan är svår att ge ett generellt svar på men flera aspekter bör beaktas. Det finns många fördelar med att amortera, du kan se det som ett sparande i sin bostad. Den tydligaste fördelen med att, genom amortering, löpande minska storleken på sitt bolån är att du då också minskar den räntekostnaden du betalar varje månad, vilket ju blir en ren besparing. Den andra fördelen är att du genom en amortering minskar risken att du inte kan återbetala hela ditt bostadslån, om värdet på din bostad skulle sjunka och du av någon anledning tvingas sälja den. Att amortera sänker med andra ord din risk och ger dig mer frihet och flexibilitet i ditt boende.

Men att bara använda amortering som en sparmetod är inte att rekommendera. Det kan nämligen vara svårt att “ta ut” amorterade pengar igen snabbt, något som ju är enklare om du har ett buffertsparande på ett konto. Och ibland är det just det du behöver, att kunna få tillgång till sparade pengar relativt snabbt för att det har uppstått oförberedda utgifter eller ett oförberedd bortfall av inkomst, t.ex. arbetslöshet. 

Amorteringen bör alltså kombineras med en mer likvid sparform, ett buffertsparande, och det bör vara startpunkten för frågan om paus av amortering.

Men hur stor buffert bör jag ha?

Det finns olika riktlinjer för hur stor en buffert bör vara och det väsentliga är att du tänkt till. Låt oss tillsammans följa tre enkla steg för att se över just ditt behov. 

Steg 1: Börja se över dina löpande utgifter, alltså liknande kostnader som uppkommer varje månad. Summera dessa, allts från ränta på bolånet till mobilräkning och toapapper. Det kan vara svårt att uppskatta hur mycket man lägger på mat och förbrukningsvaror varje månad, enklast är att gå igenom gamla kontoutdrag eller att utgå från konsumentverkets riktlinjer "Koll på pengar" (https://publikationer.konsumentverket.se/privatekonomi/koll-pa-pengarna) och göra en uppskattning.

Steg 2: Vilka kostnader kan du minska eller helt ta bort? Gå igenom kostnad för kostnad och gör en plan för vad du kan påverka själv. Vad är egentligen nödvändigt? Främst handlar det om att förhandla priser eller byta leverantörer. Hos Hypoteket kan du till exempel se hur mycket du kan spara varje månad genom att flytta ditt bolån till oss (https://hypoteket.com/passion). Du bör också se över dina rörliga kostnader, dels för att spara ihop till din buffert men också om ett inkomstbortfall skulle äga rum - kanske börja göra mer storkok och lunchlådor? Definitivt billigare och i många fall också nyttigare och godare. 

Steg 3: Fundera på hur länge du skulle behöva klara dig utan inkomst? Om du skulle förlora ditt jobb idag på grund av Covid-19 - hur lång tid skulle det rimligtvis ta innan du får ett nytt? Ingen vet med säkerhet och det är såklart en mycket svår fråga. När du gör denna bedömning är det viktigt att ha god marginal så ta i ordentligt. Att kunna sova gott om natten även i kristider är få förunnat, men genom att planera för din privatekonomi och säkra en buffert så har du i alla fall gjort vad du kan.

Se dessa tre steg som vägledning till ditt buffertsparande och försök ta första steget redan idag. Vetskapen om att du klarar dig en period utan inkomst ger trygghet och skapar lugn för både dig och ditt hushåll, både i dessa speciella tider med också under normala omständigheter. 

Bör jag då ansöka om amorteringsfrihet - hur ska man resonera? 

Ett av Finansinspektionens syften med amorteringsfrihet var att just erbjuda möjligheten för hushåll att spara ihop till en buffert. Det korta svaret är alltså att det beror på din situation idag. Har du tillgängliga pengar om det oförutsedda skulle inträffa? I så fall gör du rätt i att fortsätta amortera precis som förut. Om du följt de tre stegen ovan och tycker att din buffert är för liten så är det ett bra tillfälle att börja- eller höja ditt buffertsparande. När du sedan kommit upp till önskvärd buffert bör du återgå till din ursprungliga amorteringsplan. 

Ett slutligt råd från oss på Hypoteket är att alltid försöka tänka igenom möjliga framtida scenarier och vara proaktiv, och det är så vi resonerar, "hoppas på det bästa, förbered dig för det värsta". Om du vill sänka dina räntekostnader är du välkommen att höra av dig till oss på Hypoteket.com. Våra licensierade bolånespecialister hjälper dig längst vägen. Ta hand om varandra i dessa svåra tider. 

Bästa hälsningar, 

Dag Wardaeus, medgrundare på Hypoteket 

Dag Wardeus Hypoteket