1. Privatbloggen
  2. Här är kvinnor vinnare på räntemarknaden

Här är kvinnor vinnare på räntemarknaden

- och får lägre räntor än männen

här är kvinnor vinnare på räntemarknaden

2020-06-09

Nu får kvinnor lägre låneräntor än män i de svenska storstadslänen, visar ny statistik från Lendo. Men Gotland släpar efter - där får männen fortfarande betydligt lägre ränta.

– Kvinnor börjar komma ikapp män när det gäller inkomster, och börjar bli vinnare på räntemarknaden, säger Johanna Björnbäck, PR-chef på Lendo.

Historiskt sett har det varit så att kvinnor får högre räntor än män när de ska låna. När Lendo började mäta ränteskillnaderna mellan män och kvinnor på privatlån år 2017 så fick männen lägre räntor i alla Sveriges 20 län. I vissa län skiljde det över en procentenhet i ränta till männens favör och i genomsnitt var skillnaden 0,63 procentenheter.

Men de senaste åren har någonting hänt och skillnaderna har jämnats ut. Under 2019 skiljde det bara 0,03 procentenheter till männens fördel på riksnivå, visar vår nya statistik på Lendo.

I alla storstadsområden, Stockholm, Malmö och Göteborg, har kvinnorna sprungit förbi männen och får nu lägre räntor på sina privatlån. Allra mest gynnade av långivarna är de värmländska kvinnorna, de får 0,37 procentenheter lägre ränta än männen.

tabell räntor år

– Fortfarande är det så att männen har lägre räntor om man ser över hela Sverige, men skillnaden är nu väldigt marginell. Fler kvinnor börjar få bättre inkomster och kommer ikapp männen och förhoppningsvis börjar det synas på räntorna, säger Johanna Björnbäck.

Trots att kvinnor generellt lånar mindre belopp får de nu ofta lägre räntor. Mindre lån innebär annars vanligtvis något högre ränta än större lån. En förklaring kan vara att kvinnor i dessa län anses innebära lägre en risk som låntagare utifrån centrala faktorer såsom lön utifrån utbildningsnivå.

Skillnad mellan män och kvinnors räntor

Ett län släpar dock efter rejält, på Gotland får kvinnor 0,85 procentenheter högre ränta än männen. Men det verkar som att skillnaderna i räntor fortsätter att jämnas ut och om utvecklingen fortsätter kan kvinnorna snart vara förbi i hela Sverige.

– Gissningsvis kommer det bli ännu jämnare framöver om utvecklingen fortsätter i samma takt som de senaste åren. Sedan om det slår över så att kvinnorna får lägre ränta överallt återstår att se.

Allra lägst ränta blir det dock oftast när män och kvinnor söker lån tillsammans. Med en medsökande på ditt lån ökar också möjligheten att få ansökan beviljad.

Taggar:

PRIVATLÅN