1. Privatbloggen
  2. Just nu kan det löna sig att omförhandla lånen

Just nu kan det löna sig att omförhandla lånen

Just nu kan det löna sig för många svenskar att slå ihop eller förhandla om sina lån.

bra tid omförhandla lån Lendo

2020-10-16

I somras uppdaterades många svenskars inkomstuppgifter hos UC - det kan i förlängningen leda till att du får lägre ränta på dina lån. 

– För de som förbättrat sina inkomster kan en förändrad kreditvärdighet ge anledning att se över möjligheten att förhandla fram bättre villkor på sina lån, säger Carl Brynielsson, VD på Lendo.

Ny statistik från Lendo och UC visar att låntagare nu kan ha bättre möjligheter att omförhandla sina lån på grund av uppdaterad taxering för 2019. Inkomst är en viktig parameter när en privatpersons kreditvärdighet bedöms och kreditvärdigheten är viktig när långivare och banker sätter räntor. 

Vi på Lendo har undersökt hur räntor för ansökta privatlån skiljde sig 30 dagar före att UC uppdaterade sina inkomstregister för privatpersoner (inkomståret 2019) den 11 juni i år och 30 dagar efter. Resultatet visar att räntan på en sammanslagen nationell nivå inte har rört sig i någon märkbar riktning - en förändring på +0,10 procentenheter (genomsnitt, lägsta effektiva räntan). 

Tittar man istället närmare på hur räntor skilde sig för invånare i olika län så fick invånarna i Västerbottens län, som ansökte om lån efter uppdateringen, en genomsnittlig räntesänkning om -0,51 procentenheter. Det kan innebära ett något förbättrat förhandlingsläge för fler invånare i Västerbotten vid omförhandling av räntor med bank och långivare. Även flera åldersgrupper har sänkt sina räntor. Bland annat har 50-54-åringar sänkt räntan med 0,10 procentenheter.

– För de som förbättrat sina inkomster kan en förändrad kreditvärdighet ge anledning att se över möjligheten att förhandla fram bättre villkor på sina lån. Höjd inkomst är ingen garanti för att kreditvärdigheten förändras till den grad att man får lägre ränta men det är definitivt värdefullt att alltid undersöka och konkurrensutsätta sin långivare säger Carl Brynielsson, VD på Lendo.

Enligt Lendo har invånare i Jämtlands län bäst chanser att förhandla fram störst räntesänkningar. Detta eftersom deras inkomster har ökat mest i genomsnitt, hela 6,9 procent. Jämfört med 2018 blev svenskarnas samlade inkomst för 2019 totalt ungefär 3 procent högre enligt affärs- och kreditupplysningsföretaget UC. Mätt i årsinkomster går siffran upp från 324 637 kronor 2018 till 334 026 kronor 2019.

- Med uppdaterad taxering blir det lättare för konsumenter att visa sig kreditvärdiga, särskilt när allt fler långivare behandlar ansökningar helt maskinellt. Att medelinkomsten i landet har ökat i ungefär samma takt som tidigare år visar på en styrka när vi nu går in i en ekonomiskt osäker period, säger Olle Engdegård, chef för UCs enhet för prediktiv modellering.

Statistik

De tre åldersgrupper som sänkte sin ränta (genomsnitt) mest hos Lendo efter UC:s uppdatering av inkomstuppgifter 2019.
Åldersgrupp (År)Ränteskillnad (procentenheter) genomsnittlig effektiv ränta
60-65- 0,12
50-54- 0,10
25-29- 0,10
Tabellen nedan visar topp tio län där förändringen i ränta 30 dagar innan och efter 11 juni inneburit störst räntesänkningar i procentenheter för invånarna.
Län: Medel, lägsta effektiv räntaFörändring i procentenheter
Västerbottens län- 0,51
Västmanlands län- 0,42
Jönköpings län- 0,38
Östergötlands län- 0,38
Hallands län - 0,30
Dalarnas län- 0,25
Västra Götalands län- 0,22
Uppsala län- 0,20
Blekinge län- 0,15
Gävleborgs län-

Taggar:

PRIVATLÅN