1. Privatbloggen
  2. Lendorapport: 1,4 miljoner svenskar har privatlån

Lendorapport: 1,4 miljoner svenskar har privatlån

Lendo har kartlagt kreditresan

Lendorapport kreditresan

2022-05-13

1,4 miljoner svenskar har ett privatlån, ungefär var fjärde vuxen person. Många yngre tar sitt första lån för att köpa en fordon, visar en ny rapport över kreditresan som Lendo gjort. Bland de som är mellan 30 och 44 år tar en stor andel privatlån för att samla ihop smålån och krediter.

Hittills har det varit svårt att få en övergripande bild över hur svenskarna tecknar privatlån och vad som påverkar skuldsättningen.  Finansinspektionen släpper varje år rapporter om privatlån, det framgår dock relativt lite om varför vi lånar och hur vår kreditresa genom livet ser ut. Hushållens privatlån har de senaste 11 åren ökat från 150 miljarder kr 2010 till 237 miljarder kronor 2021, så frågan kan vara viktig att belysa. 

Lendo värnar om transparens på lånemarknaden och har därför tagit fram en ny rapport över svenskarnas kreditresa. Syftet är att ge ökad kunskap om när, hur och varför konsumenter tar lån utan säkerhet, samt hur kreditresan förändras genom livet. Kartläggningen är baserad på statistik från 2021 och innefattar verklig anonymiserad data från ca 100 000 privatpersoner som fått lån utbetalade via Lendo. Dessutom har en enkätundersökning mot cirka 1 000 kunder genomförts, kompletterat med insikter från långivare och banker.

Var fjärde vuxen har ett privatlån

De tre viktigaste insikterna är att ungefär var fjärde vuxen, 1,4 miljoner svenskar, har ett privatlån, att mindre lån till höga räntor tidigt i livet kan öka risken för att fastna i skuld samt att många strukturerar upp sin ekonomi mitt i livet och fortsätter att låna. 

Av de som har privatlån är det 65 procent som börjar sin kreditresa när de är under 30 år. Bland konsumenter mellan 20-29 år lånar en tredjedel till bil, en tredjedel lånar till konsumtion via kreditkort, delbetalning och faktura medan ytterligare en tredjedel lånar till konsumtion och till att lösa småkrediter genom privatlån. 

Andelen som lånar för första gången ökar snabbast mellan 20-29 år och belåningen är generellt högst under den andra fasen i livet, 30-44 år. För de allra flesta som påbörjar en kreditresa följer lånen med genom livet, visar Lendos undersökning. 

I åldrarna 30-44 år har 50 procent av låntagarna lån genom delbetalningar via fakturor och kontokrediter. I denna ålderskategorin tenderar viljan att samla sina lån till ett och strukturera upp sin ekonomi vara störst. 60 procent av lånen tas för att samla andra krediter. Andelen som lånar för att samla sina lån minskar till 50 procent under den tredje fasen i livet, 45-65 år. Samma minskning märks inte av gällande belåningen vilket indikerar på att man i den tredje fasen i livet lånar mer till framförallt till renovering. 

Lånesyften varier med ålder

Anledningen till varför man lånar varierar genom livet, en tredjedel i åldersgruppen 20-29 år lånar för att köpa fordon, framförallt bil. Bland de som är 30-44 år lånar var femte till ett fordon. Samlingslånen är klart populärast bland de som är 30-44 år, medan renoveringslån är populärast bland de som är 45-65 år gamla. 

Bland de som lånar för att samla ihop andra mindre lån och krediter gör 60 procent det med syftet att sänka månadskostnaden, 30 procent vill ha en och samma långivare medan 10 procent vill få en bättre överblick över ekonomin. 

Lendos nya kartläggning ger en övergripande bild över kreditresan för de som har blancolån. Ett intressant perspektiv som behöver kartläggas ytterligare är hur kreditresan ser ut kopplat till bolån, som idag utgör en övervägande majoritet av utlåningen i Sverige.

Genom att kombinera resan för bolån med privatlån kan det ge en än mer heltäckande bild av hur lån generellt påverkar de som lånar, genom livet. 

Här kan du läsa hela rapporten.