1. Privatbloggen
  2. Mäklarproffsen förvånade över bostadspriserna

Mäklarproffsen förvånade över bostadspriserna

Många hade förväntat sig en nedgång - så är inte fallet. I alla fall inte för villor som ökar i pris.

bostadspriser privatbloggen Lendo - foto Fastighetsbyrån

2020-05-28

Bostadsrättspriserna har minskat något - medan villapriserna har gått upp. 

– Det är förvånansvärt små förändringar, men vi ser förändrade konsumentbeteenden som kan bli tydligare framåt, säger Johan Engström, VD på Fastighetsbyrån.

Nya siffror från Svensk Mäklarstatistik visar att det hittills inte skett någon större prisnedgång under coronakrisen. Den senaste månaden minskade priserna på bostadsrätter med -1% i riket som helhet. Villapriserna ökade med +1%. Räknat från årsskiftet har priserna gått upp, +7% på bostadsrätter och +5% på villor. 

I Malmöregionen har utvecklingen varit lite svagare och där är nedgången -2%. I Stor-Stockholm, centrala Stockholm och Stor-Göteborg sjönk priserna med -1% medan de var oförändrade i centrala Göteborg. Räknat från årsskiftet är priserna i Stockholm +8%.

Trots kristiderna har antalet affärer på marknaden ökat och det såldes 14 100 bostäder under april i år, vilket är mer än både 2018 och 2019. 

– Villor stod för den största delen av ökningen medan antalet sålda bostadsrätter var nära oförändrat mot fjolåret, säger Per-Arne Sandegren, analyschef på Svensk Mäklarstatistik.

Många svenskar hade nog väntat sig att coronapandemin skulle avspeglas tydligare i bostadspriserna. Även rutinerade mäklarproffs är överraskade. 

– Vi är nog alla lite förvånade över att vi hittills inte sett större effekter av coronakrisen på bostadsmarknaden. Både antal affärer och priser ligger stabilt. Bakom siffrorna kan vi ändå se en del förändrade konsumentbeteenden som kan bli tydligare framåt. Vi tror på lägre utbud och omsättning framåt men inte någon dramatisk påverkan på priserna de närmaste månaderna, säger Johan Engström, VD på Fastighetsbyrån.

Fastighetsbyråns analys är att det än så länge är svårt att dra några tydliga slutsatser på en övergripande nivå. Utvecklingen skiljer sig mycket mellan olika orter och olika typer av bostäder. 

– Förutsättningarna skiljer sig mycket från ort till ort, från vecka till vecka och från en bostadstyp till en annan. För de som funderar på att sälja och köpa gäller det att få bra koll på läget för just deras bostad och hela tiden hålla sig uppdaterade, säger Johan Engström.

I Stockholm är prisbilden än så länge stabil, men fastighetsmäklarna har märkt av att köparna är lite mer avvaktande. Den som ska sälja får räkna med att affären kommer ta längre tid.

Stockholm – Stabil prisbild men viss avvaktan.

– På Södermalm ser vi att utbudet av lägenheter har minskat de senaste veckorna och är nu på en låg nivå vilket leder till en fortsatt relativt stabil prisnivå. Vi har fortsatt stark efterfrågan på attraktiva bostäder och dessa säljs för höga slutpriser. Vi ser dock en viss justering på priserna för en del av våra lägenheter och generellt sätt så tar det lite längre tid att sälja en bostad nu i jämförelse med första kvartalet, säger Pia-Lotta Svensson, mäklare på Fastighetsbyrån Södermalm.

bostadspriser privatbloggen Lendo - bild Fastighetsbyrån.

När det gäller villorna i Stockholm vittnar mäklarna på Fastighetsbyrån om att intresset är fortsatt starkt, men att köparna är något mer avvaktande. Men än så länge ligger priserna kvar på en stabil nivå. Även i Göteborg har priserna än så länge legat stabilt, villapriserna har till och med ökat något. 

I Malmö är utbudet av bostadsrätter rekordstort och där ser mäklarna en viss prispress och i april sjönk prisnivån med 2%. Främst är det mindre lägenheter som tagit stryk. Villapriserna i Skånemetropolen är dock stabila med en fortsatt stark efterfrågan. 

Svenskar tror på fallande bopriser

Enligt SEB:s senaste boprisindikator som publicerades den 6 april är det många svenskar som tror att bostadspriserna ska falla det närmaste året. 42 procent av svenskarna tror på fallande priser, medan 22 procent tror att priserna ska stiga. Indikatorn föll kraftigt från plus 47 till minus 20.  Boprisindikatorn är ett mått på vad svenska folket tror om bostadsprisernas utveckling det närmaste året. SEB får fram måttet genom att ta andelen som tror på stigande priser minus andelen som tror på sjunkande priser. Om indikatorn är positiv betyder det att fler tror på stigande än på sjunkande priser och är den negativ är det tvärtom. 

– Nedgången är jättestor. Vi har genomfört Boprisindikatorn varje månad de senaste 17 åren och har aldrig sett en så stor nedgång under en enskild månad. Men att nedgången är stor betyder inte att nivån på minus 20 är den lägsta vi sett. Under finanskrisen boprisindikatorn nere på minus 62 som lägst. Men nedgången skedde över längre tid och vi såg inte en enskild månad som var lika dramatisk som den här, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson.

Det är dock för tidigt att säga om raset i boprisindikatorn också kommer att avspeglas i verkliga bostadspriser. 

– Nej, det är för tidigt att säga. Vi har ännu inte sett att bostadspriserna gått ner alls. Däremot visar den senaste statistiken att antalet gjorda affärer, framförallt i Stockholmsområdet, har minskat. Utbudet verkar just nu vara större än efterfrågan och det kan förstås leda till en prispress framöver. 

Enligt privatekonom Jens Magnussons analys har vi fortfarande både bostadsbrist och låga räntor vilket motverkar en nedgång. Det viktigaste för bostadsmarknaden i det här läget är vad som händer med ekonomin i stort och över tid. SEB spår att bostadspriserna kommer att gå ner, men att nedgången inte blir alltför dramatisk. 

– I vårt huvudscenario har vi en nedgång i bostadspriserna under året, men inget ras. Från att i början av året ha trott på runt 5 procents uppgång så tror vi nu snarare på 5–10 procent nedgång. Stannar det där så är det ingen större fara. Sådana nedgångar har vi haft då och då de senaste 10–15 åren och det har inte vållat några stora problem, säger Jens Magnusson. 

Prisstatistik Bostadsrätter, april 2020
Bostadsrätter1 mån3 mån12 månMedelpris (kr/kvm)
Riket- 1%+- 0%+ 7%37810
Centrala Stockholm- 1%+ 1%+ 8%89437
Stor-Stockholm- 1%+ 1%+ 8%56743
Centrala Göteborg+- 0%+ 1%+ 4%60724
Stor-Göteborg- 1%+- 0%+ 5%44998
Centrala Malmö- 2%- 1%+ 4%31896
Stor-Malmö- 2%- 1%+ 5%29719
Prisstatistik Villor, april 2020
Villor1 mån3 mån12 månMedelpris
Riket+ 1%+ 2%+ 5%3 353 000
Stor-Stockholm+- 0%+ 2%+ 4%6 032 000
Stor-Göteborg+ 1%+- 0%+ 3%4 671 000
Stor-Malmö+- 0%+ 1%+ 5%4 072 000