1. Privatbloggen
  2. Män äger dubbelt så mycket mark som kvinnor

Män äger dubbelt så mycket mark som kvinnor

Löneskillnaderna mellan kvinnor och män minskar – men fortfarande finns det mycket att göra.

ägande kvinnor och män - Lendo privatbloggen

2021-03-08

En ny rapport visar att män äger mer än dubbelt så mycket mark i Sverige som kvinnor. – Ekonomisk ojämlikhet i breda termer är relaterat till frågor som makt, demokrati och autonomi. Det gäller inte minst ägandet, säger forskarna Evelina Bonnier och Emma Heikensten i sin nya rapport.

Den 8 mars uppmärksammar vi Internationella kvinnodagen. Dagen har firats i över 100 år, och blev antagen av FN 1977. 

Sverige lyfts ofta fram som ett jämställt föredöme, men fortfarande finns det orättvisor som behöver uppmärksammas och lyftas fram. 

Den senast tillgängliga statistiken från Medlingsinstitutet visar att löneskillnaden mellan kvinnor och män har minskat varje år sedan 2007. Men stora skillnader finns ändå kvar. 

Löneskillnader kvarstår

År 2019 var kvinnors lön i genomsnitt 90,1 procent av mäns. Sedan år 2005 har kvinnors löner ökat med i genomsnitt 3,7 procent per år. Motsvarande ökning för männen är 2,9 procent.

En orsak som ofta lyfts fram är att löneskillnaden beror på att kvinnor och män i stor utsträckning arbetar i olika yrken med olika löneläge. Men det kan inte förklara hela skillnaden. Störst skillnad är det i regionerna och minst i kommunerna.

Med en statistisk metod som kallas standardvägning kan man se hur skillnader i till exempel yrke, ålder, utbildning och sektor påverkar lönen. Det visar sig att en löneskillnad mellan könen på 4,2 procent inte kan förklaras med den tillgängliga statistiken. 

Även när det gäller jämställt fastighetsägande är det långt kvar i Sverige. Sett till Sveriges yta så äger männen mer än dubbelt så mycket, 154 procent mer, än kvinnorna. Siffrorna kommer från en ny rapport som den partipolitiskt oberoende tankesmedjan Ownershift tagit fram.

– Det är relevant att kartlägga ägande av Sveriges fastigheter, och viktigt att belysa nuvarande könsskillnader, av flera anledningar. Ekonomisk ojämlikhet i breda termer är relaterat till frågor som makt, demokrati och autonomi. Det gäller inte minst ägandet, säger forskarna Evelina Bonnier och Emma Heikiensten i sin nya rapport. Båda har doktorsexamen i nationalekonomi.

– Ägande och tillgång till kapital kan påverka allt från möjligheterna att lämna en dålig relation till möjligheten att byta bana eller starta ett bolag, fortsätter forskarna.

När det gäller låneräntor har skillnaderna mellan kvinnor och män börjat jämnas ut. Tidigare fick kvinnor högre räntor än män. Nu skiljer det endast tre promille och i sex av Sveriges län får kvinnor lägre snittränta än män, enligt Lendos senaste mätning 2019. En anledning tros vara att fler jämför sina räntor innan de ansöker om lån

Genomsnittslöner 2019
SektorKvinnorMänSamtligaSkillnad i %
Totalt33 50037 20035 0009,9
Privat sektor33 80037 30035 9009,4
Arbetare 27 10030 00029 0009,7
Tjänstemän39 50046 70043 50015,5
Offentlig sektor33 10036 50034 0009,3
Kommuner31 20032 00031 4002,4
Regioner36 40044 80038 30018,8
Staten37 70040 20038 9006,3
Källa: Medlingsinstitutet

Landets kommuner rankade efter jämställt husägande.

Ownershift har i sin rapport rankat landets kommuner utifrån hur jämställt privat husägande är baserat på måttet taxeringsvärde.

Utefter de kriterier man har satt upp är det enbart 17 av landets 290 kommuner som får godkänt. För att anses som godkänd måste kommunen ha ett ägandegap som ligger inom 5 procent från en ägandefördelning om 50/50, män och kvinnor emellan.

Godkända kommuner

1. Båstad, Skåne

2. Höganäs, Skåne

3. Vellinge, Skåne

4. Malmö, Skåne

5. Borgholm, Kalmar

6. Lund, Skåne

7. Partille, Västra Götaland

8. Lidingö, Stockholm

9. Göteborg, Västra Götaland

10. Täby, Stockholm

11. Mörbylånga, Kalmar

12. Sotenäs, Västra Götaland

13. Simrishamn, Skåne

14. Kungsbacka, Halland

15. Stockholm, Stockholm

16. Lomma, Skåne

17. Gotland, Gotland

Källa: Lantmäteriet

Tabellen visar snittränta (nominell).
2019KvinnaManDiff
Värmlands län9,169,53-0,37
Blekinge län9,169,33-0,17
Gävleborgs län9,369,44-0,08
Västra Götalands län9,479,57-0,04
Stockholms län9,159,19-0,04
Skåne län9,539,56-0,03
Jönköpings län9,519,500,01
Kronobergs län9,649,640,00
Västerbottens län8,058,920,03
Dalarnas län9,199,140,05
Västmanlands län9,559,450,10
Uppsala län9,169,060,10
Västernorrlands län9,289,160,12
Örebro län9,429,270,15
Södermanlands län9,359,190,15
Östergötlands län9,329,080,23
Norrbottens län9,349,100,24
Jämtlands län9,409,110,29
Kalmar län9,789,350,43
Hallands län9,268,820,44
Gotlands län9,418,560,85
Totalsumma9,349,310,03
Källa: Lendo