1. Privatbloggen
  2. Nu får kvinnor lägre ränta än män i genomsnitt

Nu får kvinnor lägre ränta än män i genomsnitt

För första gången får kvinnor lägre låneräntor än män i genomsnitt, visar ny statistik från Lendo.

Internationella kvinnodagen 2022 Lendo

2022-03-08

Kvinnors ränta har sjunkit kraftigt de senaste fem åren.I vissa län är skillnaden flera tiondelar till kvinnornas favör, men Gotland släpar efter – där får männen fortfarande lägre ränta. 

Kvinnor har tidigare fått högre genomsnittliga räntor än män när de ska låna. En anledning har varit att kvinnor haft lägre snittinkomst och tagit en större del av föräldraledigheten. Men de senaste åren har det hänt något, och för första gången sedan Lendo började mäta som kvinnor i genomsnitt har lägre räntor än män. 

I den första mätningen som gjordes 2017 hade männen betydligt lägre ränta än kvinnor och i genomsnitt fick män 0,63 procentenheter i männens favör. Inte i något län i Sverige hade kvinnor lägre ränta än män. 2018 började utvecklingen vända och kvinnor hade lägre ränta i både Stockholms och Örebro län. Under 2019 skiljde det bara 0,03 procentenheter, och kvinnor hade lägre ränta i alla storstadslän. 

I årets mätning, som avser 2021, har kvinnor för första gången en lägre genomsnittlig låneränta än männen. 

Internationella kvinnodagen 2022 kvinnor ränteskillnader Lendo

Historiskt sett har det varit så att kvinnor får högre räntor än män när de ska låna. När Lendo började mäta ränteskillnaderna mellan män och kvinnor på privatlån år 2017 så fick männen lägre räntor i alla Sveriges 20 län. I vissa län skiljde det över en procentenhet i ränta till männens favör.

Men de senaste åren har någonting hänt och skillnaderna har jämnats ut. Under 2019 skiljde det bara 0,03 procentenheter till männens fördel på riksnivå, visar vår nya statistik på Lendo.

I alla storstadsområden, Stockholm, Malmö och Göteborg, har kvinnorna sprungit förbi männen och får nu lägre räntor på sina privatlån. Allra mest gynnade av långivarna är kvinnorna i Kronobergs län.

I genomsnitt får kvinnor 7,78 procent i ränta på ett privatlån från Lendo, medan männen ligger på 7,83 procent. En liten men ändå historisk skillnad. Bara i några svenska län är räntan i genomsnitt högre för kvinnor, skillnaden är fortfarande störst i Gotlands län. Allra lägst är kvinnornas ränta i Västerbotten. 

Kvinnor ansöker i genomsnitt lägre lån än män, 148 780 kronor, jämfört med männens genomsnitt 170 130 kronor. De vanligaste lånesyftena för kvinnor är fordonslån som bil och båt, samla sina lån samt renovering.  Allra lägst ränta blir det dock oftast när män och kvinnor söker lån tillsammans. Med en medsökande på ditt lån ökar också möjligheten att få ansökan beviljad.