1. Privatbloggen
  2. Pessimismen på bomarknaden som bortblåst

Pessimismen på bomarknaden som bortblåst

Bostadspriserna trotsar coronakrisen och fortsätter uppåt. Nu spår flera experter att prisracet uppåt ska fortsätta på både i höst, på ett till tre års sikt.

robert boije - bopriserna fortsätter uppåt trots Corona

2020-09-04

Pessimismen från i våras verkar vara som bortblåst. 

– Det är en dramatisk förändring i synen på bostadspriserna som vi ser på bara några månader. Den mycket stora pessimism som präglade boprisförväntningarna under den mest akuta fasen av coronakrisen under senvåren är som bortblåst, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB.

Under våren och försommaren var det många experter som trodde att bostadsmarknaden skulle få det motigt och att priserna skulle falla på grund av coronakrisen. Men i stället har det blivit precis tvärt om och till och med mäklarna har varit förvånande över den starka prisutvecklingen. Även hittills under augusti tyder de första rapporterna på att priserna har gått upp. 

Nu kommer flera analyser av bostadsmarknaden som spår att priserna ska fortsätta uppåt, både på kort och lång sikt. En stor skillnad mot den pessimism som rådde i våras. 

SBAB gick emot strömmen - trodde på positiv utveckling

Banken SBAB har frågat över tusen bostadsägare om vad de tror om boprisernas utveckling på ett respektive tre års sikt. En majoritet (57 procent) tror att bostadspriserna stiger på ett års sikt. 30 procent tror att de kommer att stå stilla medan endast 4 procent tror att de kommer att sjunka. Motsvarande siffror på tre års sikt är 65 procent (öka), 14 procent (stå stilla) respektive 3 procent (sjunka). 

- Under våren varnade flera stora prognosmakare - till skillnad från oss - för stora boprisfall. Flera ekonomer, bland annat en tidigare finansminister, talade också om att arbetslösheten riskerade nå upp till 15–20 procent. Dessa mycket pessimistiska bedömningar, tillsammans med det allmänt osäkra läget, bidrog sannolikt till den dramatiska nedgången i hushållens förväntningar under senvåren. Sett till den förhållandevis stabila boprisutvecklingen under året kan man konstatera att det är väldigt mycket psykologi i hushållens förväntningar som inte nödvändigtvis påverkar den faktiska prisutvecklingen, säger Robert Boije.

Förklaringen till prisstegringen tros vara att efterfrågetrycket har ökat. När vi är mer hemma på grund av hemarbete och karantän vill fler satsa på att köpa en finare bostad. 

Även SEB som tidigare trodde på tvåsiffrigt fall på bostadsmarknaden har reviderat sin prognos. Nu tror även SEB att priserna ska fortsätta uppåt.  Det finns dock analytiker som varnar för bakslag kan påverka uppgången och att det är för tidigt att blåsa faran över nu när pandemin kan komma igen i höst med en andra våg. 

– Med hänsyn till senaste data, ser vi det som troligt att den stabila prisutvecklingen vi sett under de senaste månaderna kommer att fortsätta på kort sikt, så länge vi inte ser ett större bakslag i den ekonomiska återhämtningen”, skriver Handelsbankens ekonom Helena Bornevall.

Swedbanks analytiker Maria Wallin Fredholm påminner också om att man inte glömma bort att många svenskar blivit varslade och permitterade, och att det kan påverka bostadspriserna.

– Det är dock viktigt att hålla ett vakande öga på arbetsmarknaden och det stora antalet permitterade människor, eftersom ett betydligt sämre utfall än väntat på arbetsmarknaden skulle tynga priserna”, skriver hon i en marknadsanalys.

Taggar:

LÅN