1. Privatbloggen
  2. Prognos elpriser – så tror experterna om vintern

Prognos elpriser – så tror experterna om vintern

Hur blir elpriserna vintern 2023/2024?

prognos elpris 2024

2023-10-20

Efter två år med skyhöga elräkningar och rekorddyra vintrar har vi istället haft negativa elpriser i år. Många hushåll undrar nu hur den kommande vintern kommer att bli. Men enligt experterna finns det goda chanser till låga priser i vinter enligt de senaste prognoserna över elpriserna

– Vi kan konstatera att vi nu befinner oss på helt andra sidan av prisspannet än ifjol, då elpriserna istället var rekordhöga, säger Johan Sigvardsson, elmarknadsanalytiker på Bixia.

En mix av orsaker gjorde att elpriset var extremt högt under förra hösten och vintern. Kriget i Ukraina i kombination med låg kärnkraftsproduktion och låga vattenstånd drog upp priserna kraftigt till rekordnivåer. Det ledde till enorma elräkningar som damp ner i brevlådan hos många svenska hushåll under förra året. Men i år har istället elpriset tagit en dramatisk vändning och tidvis legat på negativa nivåer i alla Sveriges elprisområden.

Regnig sommar kan ge lägre elpriser

Det har betytt att elproducenterna istället har tvingats att betala för att bli av med sin el. Experter menar nu att det finns goda förutsättningar att elpriset kan fortsätta ligga på en låg nivå jämfört med förra vintern.

– Sommarens enorma nederbörd har gett betydligt bättre förutsättningar för resten av året. Att vattenkraften har möjlighet att producera betydligt mer el än i fjol, när förbrukningen ökar i höst, lugnar marknaden. Prognosen visar på hela 60 procent lägre elpris än i fjol för det fjärde kvartalet, säger Johan Sigvardsson, elprisanalytiker på Bixia.

En stor bidragande faktor till de goda förutsättningarna för prognosen över elpriset vintern 2023/2024 är att kärnkraften har ökat sin produktionskapacitet jämfört med förra året. I Frankrike har flera kärnkraftverk återupptagit sin normala drift, samtidigt som det nya kärnkraftverket Olkiluoto 3 i Finland startat sin elproduktion efter många års förseningar.

Dessutom har de nordiska länderna haft gynnsamma väderförhållanden, som fyllt på vattenmagasinen och ökat vattenkraftsproduktionen. 

Europa har i samma veva utnyttjat chansen att fylla på sina gaslager, som nu är välfyllda och förberedda inför vintern. Förra året var gaspriset och gasleveranserna kraftigt påverkade av utbrottet av kriget i Ukraina, samt sabotaget av Nordstream.

Men trots de välfyllda lagrena kan nu gaspriset påverkas av andra omvärldsfaktorer, bland annat har sabotaget av gasledningen mellan Finland och Estland, och hotet om strejk från australiensiska naturgasanläggningar har skapat oro på gasmarknaden.

– Europeiska gaslager är välfyllda nu men de är inte dimensionerade för att täcka hela behovet för en hel vinter. Vi har nyligen sett hur hotande strejker på stora LNG-anläggningar i Australien tillfälligt tryckte upp gaspriset, trots välfyllda lager. Nu när vi inte har samma tillförsel från Ryssland som vi haft tidigare är balansen skörare, förklarar Kaj Forsberg, marknadsanalytiker på Energimyndigheten, till tidningen Näringslivet.

Trots de potentiella problemen för gaspriset ser prognoserna gynnsamma ut inför vintern. Enligt Björn Björnson, affärsutvecklingschef och elmarknadsexpert på GodEl, så är prognosen att priserna kommer att bli mycket lägre än förra vintern.

– För perioden november till mars tror marknaden just nu på elpriser (utan avgifter och skatter) på 50 öre/kWh i elområde 1-2, 75 öre i elområde 3, och 90 öre i elområde 4. Det är ungefär halva priset mot vad vi såg under motsvarande period 2022–2023, säger han till Ellevio.

Även Johan Sigvardsson, elmarknadsanalytiker på Bixia, menar att elprisprognosen inför vintern ser god ut, men betonar att oroligheterna i Mellanöstern kan få en negativ påverkan på världens energimarknader med högre elpriser som följd.

Trots att prognosen pekar på låga priser är det alltid bra att spara in på din elkonsumtion, oavsett om elpriserna är höga eller låga. Vi på Lendo har därför listat några råd för att hålla nere din elkonsumtion.

De tre mest effektiva spartipsen

Sänk temperaturen

Genom att sänka temperaturen inomhus kan du minska din energiförbrukning kraftigt. För varje grad du sänker med minskar energianvändningen med 5 procent. En sänkning på tre grader kan motsvara drygt 2000 kWh på ett år. 

Duscha kortare

Att duscha kortare och mindre ofta är ett effektivt sätt att spara in på både el och vatten. Det är inte nödvändigt eller bra att duscha en eller två gånger varje dag, eftersom det kan torka ut både huden och håret.

Stäng av handdukstorken och golvvärmen

Genom att slå av golvvärmen och handdukstorken kan du spara stora mängder el. De ger endast lite extra bekvämlighet, men båda är riktiga eltjuvar. Använd istället ett par varma tofflor och låt handduken lufttorka.