1. Privatbloggen
  2. Prognos: Så blir elpris, boränta & inflation 2023

Prognos: Så blir elpris, boränta & inflation 2023

Hur blir ekonomin det närmaste året?

prognos elpris boränta inflation - Lendobloggen

2022-11-23

Här är experternas senaste prognos för elpris, boränta och inflation under 2023. De höga elpriserna har redan vänt nedåt i höst. Boränta och inflation kan kulminera under nästa år.

De glada ekonomiska nyheterna har lyst med sin frånvaro under 2022 och de flesta bedömare spår att vi har ett besvärligt år framför oss. Hög inflation, stigande boräntor och höga elpriser har gjort att vi fått mindre i plånboken. Men nu börjar det synas en ljusning på vissa fronter. Vi på Lendo har gått igenom prognoser för elpris, boränta och inflation. 

Elpris prognos 

I slutet av sommaren spådde många experter att elpriset skulle slå rekord under hösten och vintern. Hushållen ombads lägga undan 50 000 kronor för att klara vinterns chockräkningar. Nu har läget ljusnat betydligt när det gäller elpriserna. Priserna toppade i augusti och september, men i oktober föll det rörliga månadspriset i Sverige tillbaka kraftigt. Hittills i november ser priset ut att bli ännu lägre, under 50 öre per kWh.

Terminspriserna som indikerar marknadens förväntningar för de kommande månaderna har mer än halverats. Enligt experterna beror de kraftigt sjunkande elpriserna på flera faktorer: 

  • Gaspriserna i Europa har sjunkit betydligt, vilket gör att exportpriserna på svensk el sjunkit, det gör att vi får betala mindre i Sverige också.

  • Vi har skruvat ner temperaturerna och sparat mycket el, vilket gör att priset sjunker. 

  • Väder, vindar och nederbörd har varit gynnsamma. 

Men energiexperten Christian Holtz varnar för att ta det för givet att de låga elpriserna ska hålla i sig hela vintern.

– Snarare är det än mer osäkert än någonsin. Det kan bli en riktig vargavinter och då kan det absolut bli de elpriserna som man befarade i somras. Eller om kriget eskalerar med nya incidenter som påverkar marknaden, säger han till Aftonbladet. 

Råvaruexperten Christian Kopter på Handelsbanken spår att risken för extremhöga priser är över, men att det fortfarande kan bli väldigt dyrt om det blir vindstilla och väldigt kallt. 

– In i vinterperioden känns det som att vi kan blåsa av det allra värsta scenariot, sedan finns det fortfarande en risk för väldigt höga priser om det blir väldigt kallt och inte blåser så att vindkraften står still. Jag tror att priserna kommer att vara lägre 2023 än 2022. Lågkonjunkturen och det här hänger ihop, säger Christian Kopfer till Dagens Ekonomi.

Boränta prognos

Bostadsräntorna har ökat i historisk takt det senaste året. Så sent som i februari trodde Riksbanken att nollräntan skulle bestå hela 2022 och att inflationen skulle avta, men de hade totalt fel. Ännu ser vi inte slutet på den stora uppgången av boräntorna. 

Swedbank spår i en ny prognos att de rörliga bolåneräntorna ska toppa på fem procent i början av 2023. I februari 2023 kan Riksbankens styrränta komma att ligga på tre procent. Mot slutet av året börjar räntorna att falla tillbaka. 

– Vi räknar med att Riksbanken höjer styrräntan med 75 punkter i november och med 50 punkter i februari, för att landa på 3 procent. Därmed räknar vi med större höjningar än vad Riksbanken tidigare signalerat. Samtidigt bedömer vi att en serie räntesänkningar kommer inledas om ungefär ett år, säger Andreas Wallström, prognoschef på Swedbank. 

Enligt Swedbanks prognos kan de långa räntorna stiga mindre än den rörliga boräntan. Under det gångna året är det främst de bundna bolåneräntorna som stigit påtagligt men framöver räknar Swedbank med att de rörliga bolåneräntorna kommer i kapp och dessutom stiger ännu mer. 

Under det gångna året är det främst de bundna bolåneräntorna som stigit påtagligt men framöver räknar Swedbank med att de rörliga räntorna på bolån kommer i kapp och dessutom stiger ännu mer. 

Inflation prognos

Den svenska inflationen i september 2022 landade på 9,7 procent. Vi kan vänta oss en hög inflation även de kommande månaderna, även om de sjunkande elpriserna tros ha en viss dämpande effekt.  Samtidigt väntas centralbankerna strama åt penningpolitiken kraftigt. 

Swedbank spår dock att det finns ljusning i sikte och skäl till försiktig optimism. 

– En dämpad allmän efterfrågan kommer så småningom att minska inflationstrycket. I slutet av 2023 förväntar vi oss att inflationen har sjunkit markant både i USA och Europa, vilket leder till att centralbankerna börjar sänka styrräntorna. Detta banar väg för en gradvis återhämtning 2024, skriver banken. 

Riksbanken har tidigare haft svårt att förutse rätt inflationssiffror. Nu spår de att inflationen kommer att bli högre under en längre tid och ligga över tvåprocentsmålet de närmaste två åren. I sin senaste prognos spår Riksbanken en inflation nästa år på 5,1 procent. Under 2024 tror Riksbanken att inflationen faller tillbaka till 1,6 procent. 

– Den höga inflationen skapar problem. Den urholkar köpkraften – framför allt för dem som har det sämst ställt – och gör det svårt för både hushåll och företag att planera sin ekonomi. Därför måste Riksbanken, som har riksdagens uppdrag att hålla inflationen låg och stabil, nu agera för att få ner inflationen. En låg och stabil inflation lägger grunden för en god ekonomisk utveckling, säger riksbankschef Peter Ingves.