1. Privatbloggen
  2. Regeringens budget 2023: Så påverkas din ekonomi

Regeringens budget 2023: Så påverkas din ekonomi

Regeringen presenterar en stram budget där många av vallöftena har skjutits på framtiden.

Finansminister Elisabeth Svantesson

2022-11-08

Totalt blir det nya satsningar för omkring 35 miljarder. Finansminister Elisabeth Svantesson vill ha en budget med överskott för att kunna göra satsningar om något oförutsett inträffar.  – Prognosen för svensk ekonomi är dyster och det finns betydande risker att utvecklingen blir sämre, säger finansministern.

Inför valet utlovades många satsningar vid ett maktskifte. Men i den första budgeten som nya regeringen lägger har mycket av löftena skjutits på framtiden på grund av det allvarliga ekonomiska läget. 

– Prognosen för svensk ekonomi är dyster och det finns betydande risker att utvecklingen blir sämre. Svensk ekonomi bedöms vara i en lågkonjunktur 2023. BNP utvecklades relativt starkt under första halvåret 2022, men utvecklingen väntas försvagas framöver och tillväxten bedöms bli negativ 2023. Hög inflation, stigande räntekostnader och osäkerhet tynger hushållens konsumtion och företagens investeringar, sade finansminister Elisabeth Svantesson när hon presenterade höstbudgeten inför 2023. 

Så här kommer pengarna i budgeten 2023 att fördelas: 

A-kassan

Den högre nivån som gällt efter pandemin fortsätter. Det kostar 5,8 miljarder kronor per år. 

Skatter

Vallöftet med Jobbskatteavdrag och sänkt skatt på pensioner för 30 miljarder kommer inte att infrias 2023. Inte heller den sänkta skatten på ISK-konton infrias.

Slopad klimatbonus

Alla som köper ny elbil eller laddhybrid går miste om klimatbonusen på upp till 70 000 kronor. Besparingen blir omkring tre miljarder kronor per år. 

Skolan

Det ska satsas ytterligare 1,6 miljarder kronor framförallt på speciallärare och läromedel. Dessutom satsas 450 miljoner kronor på yrkesvux och praktikplatser. 

Rättsväsendet

Polisen får ytterligare 938 miljoner kronor nästa år, det ska anställas 10 000 nya poliser till och med 2024. Dessutom får åklagarmyndigheten och Säpo ytterligare 300 miljoner. Andra brottsbekämpande myndigheter får 150 miljoner kronor. 

Försvaret

Försvarsanslaget ska höjas med över 5 miljarder kronor nästa år.

Vården

Ytterligare 2,1 miljarder satsas på vård och omsorg nästa år. Bland annat till fler vårdplatser och stärkt förlossningsvård. 

Infrastruktur

Det ska satsas 2,6 miljarder på att bygga laddstolpar i Sverige fram till 2025.

Klimat

Regeringen gör en satsning på 200 miljoner på våtmarker under 2023. Klimatklivet kommer att kosta 600 miljoner kronor. 

Kultur

Kulturbudgeten bantas med 1,1 miljarder till nio miljarder kronor. Fri entré på muséer försvinner. 

Energi och drivmedel 

Energiskatten på bensin och diesel sänks. Bensinpriset blir 14 öre lägre nästa år och dieseln sänks med 41 öre vid pumpen. Elintensiva företag får ett stöd på 2,4 miljarder kronor. 

Bistånd

Sveriges bistånd till andra länder sänks med 7,3 miljarder kronor. 

Lendos sparekonom Sharon Lavie om vinnarna och förlorarna i höstbudgeten:

Denna budget är något ovanlig från en högerregering med få konkreta reformer eller skattesänkningar, där det stora bidraget till hushållen, elpriskompensationen ligger utanför budgeten. Detta motiveras av att budgeten ska hållas neutral för att inte spä på inflationen. Det finns två vinnare i denna budget: De som fortsätter jobba efter 65 och de som använder sin bil för att ta sig till och från jobbet. De sistnämnda får en höjning av reseavdraget med 35%. Förlorarna är också två – spararna som inte får den utlovade skattesänkningen på ISK och där den kommande statslåneräntan kommer höja skatten kraftigt. Samt de som planerat att köpa elbil inom närmaste tiden där klimatbonusen försvinner helt.

De finns många grupper som inte får något extra stöd – vanliga arbetstagare får inget extra i denna budget trots löften om starkare arbetslinje.  

Inte heller övriga svaga grupper som exempelvis garantipensionärer och studenter kompenseras genom att deras ersättningar räknas upp i takt med inflationen, men detta är inget som budgeten i sig bidrar till.

Prognos för BNP och inflation

Nyckeltal2022202320242025
BNP2,6-0,42,03,2
Sysselsättning, 15-74 år3,00,20,70,8
Arbetslöshet, % av arbetskraften 15-74 år7,47,77,57,2
KPIF7,95,22,02,0
Offentliga sektorns finansiella sparande, % av BNP0,60,20,41,4
Offentliga sektorns skuld, % av BNP31,829,428,626,2
Anm: Baserad på publicerad statistik t.o.m 2022-10-20. Försörjningsbalansen avser fasta priser. Källor: SCB, Macrobond och egna beräkningar.