1. Privatbloggen
  2. Rekord på bomarknaden under juni trots corona

Rekord på bomarknaden under juni trots corona

Bostadsmarknaden i Sverige var fortsatt stabil under sommaren trots coronapandemin.

bostdsmarknaden juni - Lendostatistik

2020-08-14

Villapriserna ökade och i juni såldes rekordmånga bostadsrätter, över 10 000 stycken. 

– Överlag har corona påverkat marknaden förvånansvärt lite men det har blivit en mer splittrad och ryckig marknad, säger Fastighetsbyråns vd Johan Engström.

Under inledningen av coronapandemin var det många som fruktade en större nedgång på bostadsmarknaden i Sverige i spåren av ökade varsel och permitteringar. Men hittills har påverkan på bostadsmarknaden varit ganska liten. Villor och fritidshus har till och med gått upp i pris. 

Uppgång i villapriser & bostadsrätter

Nya siffror över bostadspriserna från Mäklarstatistik visar att den stabila utvecklingen fortsatte under juni. Under månaden såldes det rekordmånga bostadsrätter, över 10 000 kr. Priserna var i stort sett oförändrade sett över hela Sverige och på årsbasis har bostadsrätter ökat med två procent. 

– Årstakterna ligger mellan -1% och +4%. Priserna i centrala Stockholm och Stor-Göteborg har ökat mest med +4% de senaste 12 månaderna, säger Hans Flink affärsutvecklingschef på Svensk Mäklarstatistik.

Villapriserna steg i juni i hela landet. Medelpriset för en villa i Sverige är nu 3,4 miljoner kr, i Stockholm kostar ett normalhus 6,1 miljoner kr. 

– Årstakten ligger nu på mellan +4% och +7% där det sistnämnda gäller Stor-Malmö, säger Hans Flink. 

Semester på hemmaplan en faktor

De flesta svenskar firar semestern hemma i Sverige i år och det har gjort att efterfrågan på sommarhus har ökat kraftigt. På ett år har priserna gått upp med 9 procent, och 14 procent fler fritidshus såldes i juni jämfört med ifjol. 

– Nu efter fyra månader med Corona kan vi konstatera att bostadsmarknaden inte påverkats så dramatiskt som många befarade. Antal affärer ligger på ungefär samma nivå som förra året priserna har varit relativt stabila. Samtidigt har både utbud och efterfrågan svängt fram och tillbaka under våren och vi kan se helt olika tendenser för olika bostadstyper, säger Johan Engström, vd på Fastighetsbyrån.

Mäklarna räknar nu med att bostadsmarknaden går in i en lugnare fas under semesterperioden, men i och med att många är hemma i Sverige under sommaren kan det bli mer aktivitet än vanligt på bostadsmarknden. 

Prisstatistik bostadsrätter, juni 2020

Bostadsrätter1 mån3 mån12 månmedelpris (kr/kvm)
Riket+- 0 %- 3 %+ 2 %39 295 kr
Centrala Stockholm- 1 %- 4 % + 4 % 92 533 kr
Stor-Stockholm- 1 %- 5 % + 2 %58 224 kr
Centrala Göteborg+ 1 %+ - 0 %+ 2 %62 404 kr
Stor-Göteborg+ 1 % - 1 % + 4 %45 858 kr
Centrala Malmö+- 0 %- 4 %+ 1 % 33 013 kr
Stor-Malmö+- 0 %- 3 % - 1 %30 101 kr
Statistiken baseras på försäljningen av 28 888 bostadsrätter under april 2020 - juni 2020. Tremånaderssiffran är en jämförelse med januari 2020 - mars 2020, tolvmånaderssiffran med april 2019 - juni 2019 och i enmånadssiffran jämförs mars 2020 - maj 2020 med aktuell period. Medelpriset baseras enbart på den senaste månadens försäljningar.

Prisstatistik villor, juni 2020

VILLOR1 mån3 mån12 månmedelpris
Riket+ 2 %+ 4 % + 5 %3 392 000 kr
Stor-Stockholm+ 1 % + 1 %+ 4 %6 137 000 kr
Stor-Göteborg+ 1 % + 3 %+ 5 %4 954 000 kr
Stor-Malmö+ 1 % + 3 %+ 7 % 4 502 000 kr
Statistiken baseras på försäljningen av 16 735 villor under april 2020 - juni 2020. Tremånaderssiffran är en jämförelse med januari 2020 - mars 2020, tolvmånaderssiffran med april 2019 - juni 2019 och i enmånadssiffran jämförs mars 2020 - maj 2020 med aktuell period. Medelpriset baseras enbart på den senaste månadens försäljningar. Rikssiffrorna för villor och bostadsrätter beräknas som ett vägt genomsnitt för de underliggande storstadsområdena och övriga riket.

Prisutvecklingen för villor baseras på K/T-talet (Köpesumman/Taxeringsvärdet). Medelpriset baseras på den senaste månadens försäljningar.

Prisstatistik Fritidshus, juni 2020

Fritidshus12 mån Medelpris
Riket+ 9 % 1 849 000 kr
Statistiken baseras på försäljningen av 6 067 fritidshus mellan juli 2019 och juni 2020. Utvecklingen jämförs med föregående 12-månadersperiod.

Källa: Mäklarstatistik

Taggar:

LÅN