1. Privatbloggen
  2. Rekordmånga svenskar har bundit sina bolån

Rekordmånga svenskar har bundit sina bolån

Mer än varannan binder bolånen nu

bundna bolån Lendobloggen

2022-01-27

Rekordmånga hushåll väljer att ha bundna bolån, mer än varannan har nu bundit lånen. SEB:s boprisindikator visar att ännu fler är på väg att gå över till bunden ränta de närmaste månaderna. Enligt SBAB kommer den rörliga boräntan att ha ökat till 2,3 procent om tre år. – Den senaste tidens inflationsuppgångar och Riksbankens signaler om en mer åtstramande räntepolitik verkar få hushållen att ta höjd för stigande räntor, säger SEB:s privatekonom Américo Fernández.

Många svenskar har valt att binda sina rörliga bolån under det senaste åren. Siffror från Statistiska Centralbyrån (SCB) visar att andelen har ökat från 30 procent år 2018 till 54 procent i slutet av 2021. Bindningstider på två och tre år står för den största ökningen.

Enligt SEB:s boprisindikator i januari är det ytterligare sju procent av svenskarna som planerar att binda sina rörliga räntor den kommande tremånadersperioden. 

De långa räntorna har stigit något, men det kan fortfarande vara tryggare att gå över från rörlig ränta till bunden. Tidigare var den långa räntan lägre än de rörliga, men de sista månaderna har de långa räntorna blivit högre än den rörliga. 

Vilken ränta som blir mest fördelaktig att välja vet man först i efterhand. För den som har små marginaler kan det ändå vara skönt att gå över till bunden ränta, för att gardera sig mot eventuella kommande räntehöjningar. 

Vissa experter spekulerar i att räntorna ska gå upp på grund av inflationen och rekommenderar därmed bundna räntor. Historiskt sett har rörliga räntor varit billigare än bundna räntor på lång sikt, men skulle ränteläget gå upp kan det ändå fortfarande vara en god affär att binda räntan. 

Skulle centralbankerna i världen höja styrräntorna på grund av inflationen kan de räntenivån vi har i dag på bundna lån uppfattas som låg.

SEB mäter vad hushållen själva tror i sin boprisindikator. I januari trodde hushållen att reporäntan om ett år ska ha ökat till 0,61 procent, jämfört med dagens nollränta. 

– Drygt var tredje hushåll uppger att de endast har bunden ränta på sina bolån. Det är den högsta nivån sedan mätningen startades 2003. Den senaste tidens inflationsuppgångar och Riksbankens signaler om en mer åtstramande räntepolitik verkar få hushållen att ta höjd för stigande räntor, säger SEB:s privatekonom Américo Fernández.

SBAB ser räntehöjning som trolig under 2022

SBAB bedömer att sannolikhet ökat för en reporäntehöjning redan i år. Det kan driva upp de rörliga räntorna.

SBAB:s prognos är att den rörliga tremånaders bostadsräntan i snitt går upp från 1,4 procent i februari i år till 1,7 procent i januari nästa år. I januari 2025 väntas den rörliga boräntan vara uppe i 2,3 procent. Den femåriga bundna bostadsräntan väntas ligga på 3,0 procent i januari 2025.

- Det har under de allra senaste åren kostat väldigt lite att binda sin ränta på längre tid än tre månader. Det är en anledning till att en klar majoritet av alla nya bolånetagare idag binder räntan. Får vi rätt i vår prognos håller dock fönstret att binda räntan billigt på längre tid än 2 år snart på att stängas och i synnerhet gällande de längsta bindningstiderna, säger SBAB:s chefsekonom Robert Boije.