1. Privatbloggen
  2. Riksbanken höjer reporäntan:

Riksbanken höjer reporäntan:

”Bättre att göra det nu än senare”

Stefan Ingves om räntehöjningen - Lendobloggen

2022-04-28

Riksbanken höjer styrräntan till 0,25 procent. Det är första gången sedan 2014 som Sverige har en reporänta över nollan. Orsaken är att inflationen har stigit till den högsta nivån sedan 1990-talet. Fler höjningar är att vänta. – Det var bättre att göra det här nu, än att vänta och se, säger riksbankschef Peter Ingves.

För att motverka att den höga inflationen stannar kvar har Riksbankens ledning beslutat att höja reporäntan från noll till 0,25 procent. Dessutom spår Riksbanken att fler höjningar följer. Prognosen är att styrräntan kommer att ligga strax under två procent om två år. Den som ska låna pengar får därmed räkna med högre räntor. Dagens höjning väntas främst påverka de rörliga boräntorna, men även privatlån kan bli lite dyrare. Ett rörligt bolån på tre miljoner kronor blir cirka 600 kronor dyrare per månad, före ränteavdrag.

Orsaken till att inflationen stigit till den högsta nivån på många år, I mars var inflationen 6,1 procent. är enligt Riksbanken både pandemin i Kina och kriget i Ukraina. Bland annat störs produktionskedjorna, förvärrade leveransproblem och osäker tillgång på flera viktiga råvaror. Alltsammans leder till högre priser på både mat och energi, och då rusar inflationen.

Detta leder till högre priser på energi och livsmedel, vilket pressar upp inflationen ytterligare i ett läge där den redan är hög i flera länder. Inflationen har varit högre än Riksbankens prognos, därför höjs nu räntan. 

– Det är inte bara utbudet som spelar roll, många länder inklusive Sverige har haft en expansiv penningpolitik. Den verkar som en signal när det blir dyrare att låna. Man kan vänta sig en penningpolitik av det här slaget, istället för att sitta med armarna med kors. Drar inflationen iväg blir det ännu högre höjning, det är bättre att höja nu än att sitta med armarna i kors, säger Peter Ingves. 

Dagens höjning på 0,25 procent kommer att följas av fler, enligt Riksbanken. Prognosen är att  räntan kommer att höjas ytterligare två till tre gånger i år och att den ligger något under två procent inom tre år. Det kan göra att ett rörligt bolån på tre miljoner kronor blir 5000 kronor dyrare per månad före ränteavdraget.  Först nästa år väntas inflationen sjunka tillbaka för att 2024 närma sig två procent,  men osäkerheten är stor. 

– Det är svårt att räkna fram en ny räntenivå, det är en stor osäkerhet, det ändrar sig hela tiden. Vi kommer ändå att ha en negativ realränta, säger Peter Ingves. 

Tabell 1. Prognos för svensk inflation, BNP, arbetslöshet och reporänta*


20212022202320242025 kv 2**
KPI2,2
(2,2)

6,0
(2,9)

5,0
(2,0)
2,8
(2,4)
2,3
KPIF2,4
(2,4)
5,5
(2,9)
3,3
(1,9)
2,0
(2,2)
2,1
BNP4,8
(5,2)
2,8
(3,6)
1,4
(2,0)
1,4
(1,7)
1,5
Arbetslöshet, procent8,8
(8,8)
7,6
(7,7)
7,4
(7,2)
7,4
(7,0)
7,4
Reporänta, procent0,0
(0,0)
0,4
(0,0)
1,2
(0,0)
1,6
(0,2)
1,8
* Årlig procentuell förändring, års- respektive kvartalsmedelvärde

Anm. Bedömningen i den penningpolitiska rapporten i februari 2022 inom parentes. ** Kalenderkorrigerad BNP-tillväxt respektive säsongsrensad AKU-arbetslöshet kvartal 2 2025.

Källor: SCB och Riksbanken Tabell 2. Prognos för reporäntan*


2022 kv 12022 kv 22023 kv 22024 kv 22025 kv 2
Reporänta0,0
(0,00)
0,16
(0,00)
1,18
(0,00)
1,57
(0,13)
1,81
* Procent, kvartalsmedelvärden

Anm. Bedömningen i den penningpolitiska rapporten i februari 2022 inom parentes. Källa: Riksbanken