1. Privatbloggen
  2. Så får du elstöd snabbare

Så får du elstöd snabbare

– frågor om svar om utbetalningen

elprisstöd utbetalning. Frågor och svar Lendobloggen

2023-02-06

Snart börjar elstödet utbetalas till flera miljoner svenska hushåll. Den 20:e februari drar utbetalningen av 55 miljarder kronor igång. Om du vill ha pengarna snabbt gäller det att anmäla in ditt bankkonto senast den 13:e februari. Här är frågor och svar om elstödet. 

Vilka får det första elstödet?

De första pengarna som betalas ut med start den 20:e februari är elstöd till privatpersoner i elområde 3 och 4. Totalt är det 55 miljarder kronor som betalas ut. Du får elstöd om ditt namn stod på elnätsavtalet den 17 november 2022. Hur mycket du får beror på elförbrukningen under perioden 1 oktober 2021–30 september 2022. Alla konsumenter som använt el i hushållet under perioden 1 oktober 2021–30 september 2022 och har elnätsavtal för konsumentändamål i elområde 3 (mellersta Sverige) och 4 (södra Sverige) har rätt till ersättning. Det är den person som stod på elnätsavtalet den 17 november 2022 som har rätt till ersättning.

Hur stort blir mitt elstöd?

För elkonsumenter i elområde 3 (mellersta Sverige) är ersättningen 50 öre/kWh och i elområde 4 (södra Sverige) är ersättningen 79 öre/kWh. Stödet beräknas genom att multiplicera elförbrukningen i en uttagspunkt under perioden 1 oktober 2021–30 september 2022 med ersättningen i det elområde som uttagspunkten finns.

Hur får jag pengarna?

Endera kommer pengarna in på ditt bankonto eller så får du en utbetalningsavi. Anmäl och kontrollera ditt bankkonto i Swedbanks kontoregister senast den 13 februari för att få pengarna snabbare. Du loggar enkelt in på Swedbank med bank-ID för att anmäla eller kontrollera ditt konto, det gäller oavsett om du är kund eller inte i Swedbank. Om du inte anmäler ditt konto får du pengarna ändå, men då tar det längre tid. På Swedbanks webbplats finns utförlig information om anmälan till kontoregistret, om du får en avi kan du även lösa in den digitalt.

Till vissa personer bosatta utomlands kommer Försäkringskassan i undantagsfall att behöva skicka ett brev med begäran om kontouppgifter för utbetalning av elstödet.

När betalas elstödet ut? 

Utbetalningarna påbörjas av Försäkringskassan den 20 februari och pågår i några dagar. Det kommer att dröja några bankdagar innan pengarna kommer in på kontot om du anmält konto. Har du inte anmält konto kan det ta längre tid.

Får jag någon bekräftelse på elstödet?

Ja, du kommer att få ett beslutsbrev, antingen med posten eller till din digitala brevlåda. Det kan hända att du får brevet innan pengarna finns på kontot. Om du har flera elanläggningar får du ett beslutsbrev per anläggning.

Se upp för bedragare

Varken Försäkringskassan, banken, Svenska kraftnät eller någon annan kommer att kontakta dig för att be dig logga in någonstans eller lämna ut personliga koder, i samband med utbetalningen av elstöd. Om någon kontaktar dig på det sättet kan det handla om ett bedrägeriförsök. 

När kommer det andra elstödet?

Senare kommer ett elstöd för november och december som gäller alla elprisområden. Det andra stödet är på 10 miljarder kronor. Ersättningen begränsas till 80 procent av den uppmätta elförbrukningen. Regeringen arbetar för närvarande med att ta fram en förordning som bland annat kommer att reglerar hur utbetalningarna av detta elstöd kommer att ske. Försäkringskassan och Svenska kraftnät redan fått ett nytt förberedande uppdrag att vidta de åtgärder som behövs för att möjliggöra utbetalningar av elstöd till hushåll i hela landet för höga elkostnader under november och december 2022. 

Hur högt är det andra elstödet?

Hushållen kommer att få elstöd för 80 procent av elförbrukningen under november och december, det vill säga att avdraget sker mot förbrukningen inte ersättningen.

  • 129 öre per kilowattimme för en uttagspunkt som finns i elområde 4,

  • 126 öre per kilowattimme för uttagspunkt som finns i  elområde 3, och

  • 90 öre per kilowattimme för en uttags som finns i elområdena 1 och 2.