1. Privatbloggen
  2. Så här mycker lägger Lendos kunder på julklappar

Så här mycker lägger Lendos kunder på julklappar

Hur mycket spenderar du på julklappar i år?

jultomten och julklappar

2023-12-06

I en enkät som vi på Lendo gjort bland våra användare uppger 54% av svaranden att de kommer spendera lika mycket pengar på julklappar som förra året, detta trots det stramare ekonomiska läget. 35% anger att de kommer spendera mindre pengar än förra året och endast 8% anger att de kommer spendera mer pengar.

Lendos användare och julklappar

52% av de svarande kommer spendera över 2000 kronor på julklappar i år

21% lägger mellan 1000 -2000 kr

13% lägger mellan 500-1000 kr

14% lägger 0-500 kr.

När vi frågade vem man köper julklappar till dominerar svaret: hushållets medlemmar, med 76% medan endast 3% köper julklappar till kollegor. 63% köper julklappar till släkten och 15% till vänner. 3% anger att de köper julklappar till andra - kanske till en pälskling?

Av de svarande bor 12% i singelhushåll, 27% i ett hushåll med två personer, 11% med 3 personer i hushållet, 2% med fyra personer i hushållet och 3% har 5 eller fler personer i hushållet.

Hur gör du i år?