1. Privatbloggen
  2. Så kan privatekonomin påverkas av stödåtgärderna

Så kan privatekonomin påverkas av stödåtgärderna

Coronakrisen har inneburit att många svenskar känner sig mindre trygga i sin vardagsekonomi.

Så kan din privatekonomi påverkas av stödåtgärderna

2020-04-24

I vårbudgeten lade regeringen fram flera åtgärder som ska hjälpa till att fortsätta ha ekonomin under kontroll. Så här kan du påverkas av de nya reglerna runt a-kassa, föräldrapenning, karensdagar och korttidspermitteringar.

– Vi vill kunna rivstarta ekonomin efter krisen, säger finansminister Magdalena Andersson till Aftonbladet.

Den svenska ekonomin har klarat sig lite bättre än i många andra europeiska länder tack vare att Sverige inte har gjort en total nedstängning av samhället. Flera andra länder börjar nu försiktigt öppna upp butiker och restauranger då smittspridningen planat ut något.

100 000 svenskar har ändå blivit arbetslösa sedan 1 mars, och 10 000-tals har blivit varslade under coronakrisen. Arbetslösheten uppgår nu till åtta procent. I vårbudgeten som nu lagts fram av regeringen så finns ett antal åtgärder som ska underlätta för svenska folkets ekonomi i en otrygg situation.

Här är några av åtgärderna och en kort genomgång hur de kan påverka dig - efter krisen utlovas nya åtgärder.

Korttidspermittering

Nästan 210 000 svenskar har blivit korttidspermitterade under coronakrisen.  Det innebär att arbetstiden har blivit förkortad under en eller flera månader, och att staten, arbetsgivaren och den anställde delar på kostnaden. För dig som anställd så finns det ett lönetak där staten täcker upp till en månadslön på 44 000 kr. För dig som arbetstagare är lönesänkningen mellan 1-8 procent av bruttolönen, beroende på omfattningen av permitteringen. Är du permitterad till 20 procent gäller 1 procent, är du permitterad till maximala 80 procent är din kostnad 8 procent av bruttolönen. Du behöver inte söka arbete eller jobba på den del du är arbetsbefriad, det är tillåtet att vara på golfbanan eller snickra på villan under de timmar du är korttidspermitterad.

Nya mer generösa regler i a-kassan

Det har blivit lättare att kvalificera sig för att få a-kassa, det räcker nu med att ha varit med i tre månader, i stället för tolv månader som tidigare. Golvet för den lägsta dagersättningen höjs från 365 kr per dag till 510 kr per dag fram till 2021. Även taket i a-kassan höjs från 900 kr per dag till 1200 kr per dag. Det innebär att du vid en månadsinkomst på 33 000 kr får drygt 26 000 kr i a-kassa, i stället för 20 000 kr som tidigare. Höjningen gäller under de första 100 dagarna, sedan faller ersättningen till 17 000 kr per månad.

Slopad karensdag

I normala fall får du ingen sjuklön den första dagen du är sjuk, men regeringen ändrar temporärt reglerna och betalar 700 kr före skatt till alla den första dagen du är sjuk.

Höjt fribelopp för studenter.

Tidigare fick heltidsstudenter tjäna max 91 624 kr per år för att CSN inte skulle minska studiemedlet. Nu tas taket bort för att vårdstudenter ska kunna jobba under coronakrisen utan att straffas med minskat studiemedel.

Fler åtgärder kommer

Finansminister Magdalena Andersson har i en ny intervju också lovat att det ska komma fler stimulerande åtgärder när Sverige börjar komma ut ur coronakrisen. Det kan handla investeringar i miljö och omsorg men också efterfrågestimulerande åtgärder för att få människor att våga handla igen.

– Håll ut. Håll ut! Det är viktigt att komma ihåg att det här kan vara ganska långvarigt, det måste man räkna med även om det finns ljusglimtar på himlen och en ljusning längre fram, så måste vi hålla ut här och nu. Fortsätta med de försiktighetsåtgärder vi har, hålla distansen, tvätta händerna och jobba hemifrån om man kan, säger Magdalena Andersson till Aftonbladet.

Taggar:

PRIVATLÅN