1. Privatbloggen
  2. Så kan valet 11 september påverka privatekonomin

Så kan valet 11 september påverka privatekonomin

Hur kan din ekonomi påverkas av det stundande valet?

val privatekonomi 2022 Foto: Fialotta Bratt/Valmyndigheten

2022-09-01

Valet den 11 september kommer att få inverkan på privatekonomin och har kallats ett plånboksval. Här är en genomgång av några av förslagen från de olika partierna som kan påverka din ekonomi. 

Året har varit ovanligt händelserikt på ekonomins område. Ökande inflation, stigande räntor och skenande elpriser – sällan har det varit så många saker samtidigt som påverkat privatekonomin. 

I många frågor tycker de politiska partierna i höstens val likadant, men det finns också stora skillnader. Lendobloggen har gått igenom några av förslagen och ståndpunkterna som kan få påverkan på din privatekonomi. 

Vänsterpartiet

Några av förslagen från vänsterpartiet är att inkomstpensionen ska höjas med i genomsnitt 2000 kronor per månad, försörjningsstödet ska höjas för 500 kronor för barnhushåll och ytterligare 200 kronor per barn och månad. 

Vänsterpartiet vill ha höjda skatter på högre inkomster samtidigt som skatten ska sänkas för de som är arbetslösa och sjuka. Karensdagens ska slopas.

De vill också införa en statlig fastighetsskatt på 1,5 procentenheter på villor med ett marknadsvärde över 9 miljoner kronor. Ett annat förslag är att ta bort bolånetaket på 85 procent, under förutsättning att amorteringskravet finns kvar. 

Socialdemokraterna

Partiet har i regeringsställning lagt fram ett förslag om att ändra reseavdraget så att även de som reser med kollektivtrafik ska kunna få skattenedsättning. För de som reser med bil kan det bli något högre avdrag. 

Det har sagts att partiet vill införa fastighetsskatt och förändra ränteavdraget, men det tillbakavisas av Socialdemokraterna. 

Partiet har i nuvarande regeringsställning också gått ut med att det ska införas ett elprisstöd på 30 miljarder kronor till konsumenterna. 

Ett mål är att stötta hushåll som har det svårast, som barnfamiljer och pensionärer, men de har inte sagt exakt hur. En sak de nyligen preciserat är att pensionstillägget ska byggas ut för 600 000 svenskar.

Miljöpartiet

Miljöpartiet vill inte sänka bränsleskatterna eller ändra reduktionsplikten, istället vill de halvera matmomsen och ge en skattesänkning på 4000 kronor för alla som bor på landsbygden. De vill ge högre stöd till kollektivtrafik och införa en skrotningspremie för bilar. Miljöpartiet vill också öka stödet till den som investerar i solkraft och energieffektivisering av bostaden. 

Den som studerar ska få ytterligare 300 kronor i studiestöd, enligt Miljöpartiet. 

Centerpartiet

För Centerpartiet är den viktigaste frågan att ytterligare sänka skatten på arbete och försöka sänka skatten på el. De vill också ha ett högre rotavdrag för den som gör investeringar i energiteknik. 

De vill att den svenska mat- och gröna energiproduktionen ska ökas, vilket enligt partiet kan leda till minskad inflation.

Liberalerna

Partiet arbetar för att sänka skatten för den som arbetar, till exempel för stora grupper som sjuksköterskor, poliser och lärare. Liberalerna vill införa en möjlighet att pausa avbetalningen på CSN-lån. De vill sänka kostnaden för ränteskillnadsersättning för den som tvingas lösa ett bostadslån i förtid. 

Partiet arbetar för en reformerad A-kassa med omställningspeng som ska göra jobbyten enklare. I nuläget vill inte Liberalerna ändra på ränteavdragen, men de vill däremot halvera elskatten. 

Kristdemokraterna

Även Kristdemokraterna vill försöka sänka skatten för de som arbetar eller är pensionärer. För att gynna barnfamiljer vill de ha ett jobbskatteavdrag på 500 kronor per månad för föräldrar samt högre barnbidrag för barnfamiljer. 

De vill ta bort det förstärkta amorteringskravet och göra en varsam nedtrappning av ränteavdrag. När det gäller bensin och diesel vill de både sänka skatten och ta bort den så kallade reduktionsplikten. 

Moderaterna

Precis som andra borgerliga partier förespråkar Moderaterna sänkt skatt för de som arbetar, även pensionärer ska få lägre skatt med cirka 200 kronor per månad. De vill ha tryggare och billigare el, genom att kärnkraften byggs ut igen. 

Moderaterna vill inte ändra på ränteavdragen. När det gäller drivmedel vill Moderaterna sänka reduktionsplikten till EU:s miniminivå vilket skulle kunna sänka skatten på diesel med cirka fyra kronor. 

Sverigedemokraterna

Lägre skatter på bensin, diesel och el är den viktigaste ekonomiska frågan för Sverigedemokraterna. Det ska ske genom permanenta skattesänkningar och kraftigt minskad reduktionsplikt. Även elskatterna bör sänkas, anser SD. Andra miljöskatter som partiet vill ta bort är flygskatt och plastpåseskatt.

De vill sänka skatten för de som arbetar och är pensionärer i form av ett jobbskatteavdrag som ska kunna ge 1300 kronor mer i plånboken per år för en medelinkomsttagare. Sverigedemokraterna vill sänka ränteavdragen med en procentenhet per år under fem år. 

Källor: Partiprogram, Expressen och SVT

Foto: Fialotta Bratt/Valmyndigheten