1. Privatbloggen
  2. Så påverkas du av det höjda prisbasbeloppet 2023

Så påverkas du av det höjda prisbasbeloppet 2023

Kraftigt höjt prisbasbelopp för andra året i rad.

höjt basbelopp 2023 uträkning Lendobloggen

2023-08-27

För andra året i rad har regeringen beslutat att kraftigt höja prisbasbeloppet på grund av den fortsatt höga inflationen. Höjningen innebär stora förändringar för dig som arbetar, studerar eller får garantipension, bland annat sänkt skatt. Lendo har därför undersökt hur höjningen påverkar din ekonomi.

– Nästa år höjs prisbasbeloppet återigen rejält, till följd av den höga inflationen. Det innebär ett välkommet tillskott i plånboken för bland annat garantipensionärer och studenter. Även inkomstskatten påverkas. Alla får lägre skatt, men mest sänks den för de med högre inkomst, säger Madelén Falkenhäll, Swedbanks hållbarhetsekonom.

Prisbasbeloppet är det referensbelopp som används för bland annat skatter och bidrag och påverkar många svenskar. Utifrån prisbasbeloppet påverkas allt från garantipension, studiemedel, sjukpenning, föräldrapenning, grundavdrag, jobbskatteavdrag  samt skiktgräns och brytpunkt för statlig inkomstskatt.

Efter många år av mindre höjningar på omkring en procent eller till och med negativa förändringar av prisbasbeloppet har regeringen de senaste två åren höjt prisbasbeloppet rejält. Från och med årsskiftet höjs prisbasbeloppet med hela 4 800 kronor till 57 300 kronor. För 2023 höjdes prisbasbeloppet med 8,7 procent och för 2024 blir den ännu högre, nämligen hela 9,3 procent, på grund av den fortsatt höga inflationen. 

Störst effekt av höjningen kommer blir det för höginkomsttagare, där brytpunkten för statlig inkomstskatt höjs från 613 900 kronor till 683 200 kronor, en höjning till 57 000 kronor per månad från 51 000 kronor per månad förra året. Det gör att den statliga skatten sänks. För studenter höjs studiemedlen med totalt 1 100 kronor per fyraveckorsperiod, en höjning som utgörs av 330 kronor i bidrag och 770 kronor i lån. Totalt får en heltidsstudent från och med årsskiftet 13 150 kronor per fyraveckorsperiod i studiemedel.

Även inkomsttaket för ersättning för dig som föräldraledig eller som får sjukpenning höjs från och med årsskiftet. Inkomsttaket höjs med 102 kronor per dag, och innebär att inkomsttaket går från drygt 44 000 kronor till närmare 47 000 kronor i månaden. För garantipensionärer höjs garantipensionen vid årsskiftet med 972 kronor per månad för den som är ogift, och för den som är gift blir det en höjning på 880 kronor per månad.

Höjningen kännbar för många grupper

Höjningen av prisbasbeloppet påverkar även dig som arbetstagare, då även jobbskatteavdraget och grundavdraget påverkas av prisbasbeloppet. För en inkomst på 25 000 kronor i månaden innebär det drygt 150 kronor mindre i skatt per månad, och för en inkomst på 40 000 kronor blir det en skattelättnad på ungefär 300 kronor per månad.

Men trots de rekordstora höjningarna menar Madelén Falkenhäll på Swedbank att de knappt kompenserar för inflationen, och säger att många svenskar kommer att fortsätta ha det tufft under nästa år. 

– Trots höjningen nästa år kommer en pensionär med enbart garantipension ha mindre kvar att leva på jämfört med januari 2023. De nödvändiga levnadskostnaderna kommer ha ökat mer, vilket innebär att det blir mindre kvar i plånboken. Det återstår att se om det kommer något ytterligare tillskott till de med sämst ekonomiska marginaler i regeringens budget i höst, säger Madelén Falkenhäll.

Tabell – så påverkar det höjda prisbasbeloppet

Effekter av höjda prisbasbelopp 202420232024Förändring
Prisbasbelopp, kronor52 50057 3004 800
Förhöjt prisbasbelopp, kronor53 50058 5005 000
Garantipension, kronor per månad


född 1938 eller senare, ogift10 63211 604972
född 1938 eller senare, gift9 62510 505880
Studiemedel, kronor per fyra veckor, heltidsstudier


Grundbidrag3 6543 988334
Grundlån8 4009 168768
Totala studiemedel12 05413 1561 102
Sjukpenning, kronor per dag


Lägsta27292
Högsta1 1161 218102
Föräldrapenning, kronor per dag


Grundnivå2502500
Lägsta nivå1801800
Högsta nivå1 1161 218102
Grundavdrag (GA), kronor per år


GA vid inkomst på 300 000 kr26 80032 0005 200
GA vid inkomst på 360 000 kr20 80026 0005 200
GA vid inkomst på 480 000 kr15 40016 8001 400
GA vid inkomst på 720 000 kr15 40016 8001 400
GA vid pension på 120 000 kr76 70079 4002 700
GA vid pension på 180 000 kr97 800103 1005 300
GA vid pension på 240 000 kr105 800112 5006 700
Jobbskatteavdrag (JSA), kronor per år 2


JSA vid inkomst på 300 000 kr27 400 27 900500
JSA vid inkomst på 360 000 kr31 80032 300500
JSA vid inkomst på 480 000 kr36 20039 5003 300
JSA vid inkomst på 720 000 kr35 90039 5003 600
Skiktgräns och brytpunkt, för statlig inomstskatt, kronor per år 3


Skitkgräns598 500666 40067 900
Brytpunkt613 900683 20069 300
Inkomstskatt, kronor per månad


Arbetsinkomst 25 000 kr per mån5 3005 150-150
Arbetsinkomst 30 000 kr per mån
6 8006 600-200
Arbetsinkomst 40 000 kr per mån
9 9009 600-300
Arbetsinkomst 60 000 kr per mån
18 40016 950-1 450
Arbetsinkomst 80 000 kr per mån
29 70028 100-1 600
Pension 10 000 kr per mån
1 2001 100-100
Pension 15 000 kr per mån
2 3002 150-150
Pension 20 000 kr per mån
3 7503 550-200

Källa: Swedbank.