1. Privatbloggen
  2. Så påverkas ekonomin av regeringskrisen

Så påverkas ekonomin av regeringskrisen

Statsminister Stefan Löfven har lämnat besked om att han avgår.

Stefan Löfven

2021-06-28

Nu väntar talmansrundor för att hitta en regering som riksdagen kan acceptera. Den politiska oron kan påverka din privatekonomi, men mest på sikt. – Frånvaron av långsiktighet och förutsägbarhet i den ekonomiska politiken kan på sikt ta ut sitt pris genom sämre tillväxt, lägre investeringar och högre arbetslöshet, skriver SEB:s ekonom Robert Bergkvist i en analys. 

Efter att ha funderat under en vecka gav statsminister Stefan Löfven sitt besked på måndagen. Han kommer att lämna in sin avgångsansökan till riksdagens talman. 

– Jag har begärt att bli entledigad. Med ett år kvar till ordinarie val, med hänsyn till pandemin är ett extraval inte vad som är bäst för Sverige, sade Stefan Löfven vid presskonferensen. 

Något extra val är alltså inte aktuellt. Nu väntar så kallade talmansrundor där riksdagens talman ska försöka hitta en ny regering som riksdagen kan acceptera. Under tiden sitter Stefan Löfven och den nuvarande regeringen kvar som en så kallad övergångsregering. 

Trots pandemin är den svenska samhällsekonomin relativt stark. Men flera experter bedömer ändå att den politiska oron kan få ekonomiska konsekvenser för svenska folket, åtminstone på sikt. 

Politisk oro kan påverka privatekonomin längre fram

– Ökad politisk osäkerhet påverkar inte våra ekonomiska prognoser i närtid. Återhämtningen efter pandemin fortsätter med hjälp av stödpolitik, steg mot normalisering och ökad omvärldsefterfrågan. En kombination av en fjärde virusvåg och politisk handlingsförlamning är en källa till oro men riksdagen har under pandemin visat på välkommen handlingskraft när läget så kräver. Att ”AB Sverige” ekonomiskt sett står sig starkt – låg offentlig skuldsättning och stora överskott i de löpande affärerna med omvärlden – ger motståndskraft mot politisk osäkerhet. Likväl kan frånvaron av långsiktighet och förutsägbarhet i den ekonomiska politiken – ett resultat av det nya komplicerade inrikespolitiska landskapet – på sikt ta ut sitt pris genom sämre tillväxt, lägre investeringar och högre arbetslöshet, skriver SEB:s ekonom Robert Bergqvist i en analys. 

Stockholmsbörsen och marknadsräntorna har än så länge varit stabila trots den politiska oron. Under börsöppningen på måndagen noterades en marginell nedgång. Experterna tror att regeringskrisens påverkan på både ränte- och aktiemarknaden är marginell. 

– Börsens, kronans och räntans utveckling styrs just nu mer av vad som händer i Washington och amerikansk penningpolitik än vad som pågår på Helgeandsholmen i Stockholm, anser Robert Bergqvist. 

– Börsen gillar generellt sett inte politisk osäkerhet, men det är många andra faktorer som påverkar aktiemarknaden mycket mer än den svenska regeringens politik, oavsett färg. Centralbankerna är numera de som nästan helt styr humöret, och då den amerikanska snarare än den svenska. Det är den amerikanska centralbankens signaler om en tidigarelagd räntehöjning som ligger bakom det lite dystrare stämningsläget just nu, till exempel, säger Nordnets Frida Bratt till Privata Affärer. 

A-kassa och sjukpenning - svårt att sia om vad som händer

Något som kan påverkas mera, beroende på vilken regering som tillträder, är privatekonomiska frågor som ränteavdrag, A-kassa och sjukpenning. 

– Hur blir det med nivån på A-kassan exempelvis. Höjningen har ju förlängts till 2022, men beroende på utfall i krisen kan det påverkas, även om de flesta krisstöd generellt lär rulla på. En stor oförutsägbarhet gör det förstås svårare och osäkrare för människor att ta långsiktiga beslut kring sin ekonomi. En fråga som hänger lite extra i luften är ju ränteavdraget, där alla partier är för en nedtrappning förutom Moderaterna, säger Frida Bratt.

Även Danske Bank tror att regeringskrisen får begränsade ekonomiska konsekvenser. På kort sikt kan dock kronan försvagas mot andra valutor. 

– Den politiska osäkerheten som råder just nu bedömer vi inte kommer få några stora konsekvenser, vare sig för ekonomin eller räntorna. Kronan kan däremot påverkas kortsiktigt. Riksbanken står därmed inför sitt sedvanliga problem att inflationen är för låg. Räntorna kommer därför bli låga under en lång tid trots att Riksbanken inlett en nedtrappning av sina obligationsköp, skriver Danske Banks chefsekonom Michael Grahn i en kommentar.

Taggar:

LÅN