1. Privatbloggen
  2. Sex tips till dig som har betalningssvårigheter

Sex tips till dig som har betalningssvårigheter

Lendo och Schibsteds sparekonom Sharon Lavie tipsar om vad du som har betalningssvårigheter kan göra för att underlätta din vardag och förbättra din privatekonomi.

Sharon Lavie - Lendo & Schibsted

2021-02-03

402 205 privatpersoner (+ 5 044 st /2019) och 54 333 juridiska personer (+492 st/2019) hade vid årsskiftet skulder hos Kronofogden. En marginell ökning av antal skuldsatta under corona-året 2020 samtidigt som skuldsumman ökade med nästan 10 miljarder kr, för att landa på en total skuldsumma av 110 miljarder kronor.

Även om statistiken kan tolkas positivt eftersom antalet skuldsatta privatpersoner är det näst lägsta på 29 år, så är detta långt ifrån hela bilden och jag återkommer till det strax. För företagarna ser det mörkare ut, även om antalet konkurser endast ökade med 79 st under 2020 i jämförelse med 2019, så ökade skulderna markant. Kronofogden kunde registrera nästan 5 miljarder kronor mer i skulder för juridiska personer, en skuldökning med hela 28% från året innan.

Skuldsättningsstatistiken ger inte hela bilden

Statistiken som Kronofogden presenterar ger inte en fulländad bild av skuldsättningen i Sverige. Den visar inte hur många som har upplevt betalningssvårigheter under året, inte heller de skulder som finns hos inkassobolag eller hos enskilda företag som bevakar och driver in sina egna skulder. Svensk Inkassos branschstatistik ger oss en fingervisning. Tyvärr får vi titta på statistik från 2019 (statistik för 2020 har inte publicerats än) som visar en trend och kanske en förklaring till Kronofogdens siffror. Antalet nya ärenden är de högsta någonsin och likaså ökade antalet obetalda skulder under 2018 och 2019. 

En sannolik förklaring till att antalet ansökningar till Kronofogden samtidigt minskar, är enligt branschorganisationen själv, att inkassobolagen i större utsträckning gör bedömningen att skuldsatta helt saknade betalningsförmåga i motsats till att det är färre med ekonomiska problem. Varje företag och inkassobolag väljer själv om och när skulden ska överlämnas till Kronofogden. Att skicka in ett ärende till Kronofogden i ett läge där kunden inte har förmåga att betala kostar bara pengar för inkassobolaget, som då oftast väljer att lägga skulden på bevakning med möjlighet att driva in skulden senare.

Ser vi närmare på statistiken från Svensk Inkasso ser vi också att antalet personer som finns registrerade hos inkassobolagen är över 3 gånger så många som i Kronofogdens statistik, totalt cirka 1,3 miljoner fysiska och juridiska personer fanns vid årsskiftet 2019/2020 i inkassobolagens register i Sverige. Detta är en ökning med 50% de senaste fem åren. Sammanlagt strömmade det in 8,87 miljoner nya ärenden till inkassobolagen under 2019. 87% gick aldrig vidare till Kronofogden. Detta visar att betalningssvårigheter är mycket mer vanligt än vad vi vid första anblick kan tro.

Tips till dig som har betalningssvårigheter:

1. Skaffa dig koll över din ekonomi: Skriv ner vilka inkomster du vet att du kommer få, gör en egen kolumn för löpande räkningar och ytterligare en för skulder som du ligger efter med.

2. Prioritera: Det är viktigt att du inte kommer efter med räkningar som rör din bostad (hyra eller bostadslån), el, hemförsäkring, barnomsorg. Dessa ska du betala först.

3. Bedöm din situation: Är det här en kortvarig svårighet som kommer lösa sig vid nästa löneutbetalning eller ser situationen ut att bestå över en längre period? Var ärlig mot dig själv, det hjälper dig att ta rätt beslut kring vad som krävs för att få ordning på din ekonomi.

4. Gör vad du kan för att frigöra kapital: Samla lånen för att sänka kreditkostnader, avsluta onödiga abonnemang, försök förhandla om och sänka kostnader för lån, el, försäkringar, mobilabonnemang.

5. Kontakta fordringsägare: Fordringsägare är de företag som du har en skuld till eller som har skickat ut en faktura som du vet att du inte kan betala i tid. Berätta kort om din situation och försök att komma överens. Är situationen kortvarig kan det räcka med att förfallodatumet skjuts fram men är situationen mer bestående är det mer rimligt med en avbetalningsplan. Här gäller det att inte lova för mycket, du måste ha råd med mat också.

6. Ta hjälp: Har du hamnat i en situation där du inte längre har grepp om dina skulder är det viktigt att du tar hjälp av exempelvis en budget och skuldrådgivare. En gratis tjänst som alla kommuner har skyldighet att erbjuda. De kan hjälpa dig att sortera upp ekonomin, göra en avbetalningsplan som tar hänsyn till att skulder eller göra en ansökan om skuldsanering om det krävs.

Sharon Lavie, sparekonom Lendo & Schibsted

Taggar:

SAMLA LÅN