1. Privatbloggen
 2. Sparekonomen: Tips för ensamstående föräldrar

Sparekonomen: Tips för ensamstående föräldrar

Vår sparekonom Sharon Lavie delar med sig av användbara tips för ensamstående föräldrar.

samla lån, ett större lån gör att du bör kunna spara pengar

2020-10-07

Att ensam försörja barn är riktigt tufft. Enligt SCB lever 44 000 barn i familjer med varaktigt låg inkomst och 41 procent av dem var barn till ensamstående föräldrar. I en familj med låg inkomststandard räcker inte inkomsterna efter skatt och bidrag till vad som räknas som nödvändiga levnadskostnader. Där inluderas kostnader för bland annat mat, kläder, lek och fritid, försäkringar, dagstidning och boende.

I en familj med ensamstående förälder blir ekonomin skörare. Endast en inkomst ska täcka alla utgifter, vilket innebär att en förälder ensam står kostnader för Vab och för alla aktiviteter i och utanför skolan samt oplanerade utgifter som man som förälder knappt kan undvika. Det finns några sätt att underlätta bördan.

Tips till dig som är ensamstående förälder

 • Få koll på dina inkomster och utgifter. Använd gärna Budgetkalkylen för att få koll på din ekonomi

 • Se över om du har rätt till bostadsbidrag och ansök.

 • Kan du hitta billigare avtal på el, hemförsäkring, tv, telefoni, bredband?

 • Avsluta krediter - att handla på kredit är ofta dyrt, du kan skapa lite mer utrymme i din ekonomi genom att lösa dina krediter med ett samlingslån och på så sätt få ner både räntor och avgifter.

 • Storhandla och laga mat hemma i den utsträckning det går. 

 • Sälj gamla barncyklar, kläder och leksaker på Blocket eller på lokala säljsidor på tex Facebook.

 • Minska transportkostnaderna – Kan du cykla eller resa kommunalt till jobbet? Finns det möjlighet samåka på ett säkert sätt?

 • Börja låna prylar istället för att köpa – fritidsutrustning kan du låna gratis på Fritidsbanken, verktyg och trädgårdsmaskiner finns ofta liggandes hos vänner och bekanta, böcker kan du beställa och låna på bibliotek och många föräldrar ger gärna bort sina urväxta barnkläder till andra familjer som kan ha nytta av dem. Jag vet också om att Svenska kyrkan i många fall kan vara behjälplig med tex kläder och mat.

 • Hitta aktiviteter som är gratis – Under Corona-pandemin kan man tro att mycket är inställt, men uppfinningsrikedomen är stor och många arrangemang för barn ser till att anpassa verksamheten efter rekommendationerna. Surfa in på kommunens hemsida och se vad som är på gång.

 • Vårda dina relationer – Bjud hem vänner på fika istället för att fika på stan eller turas om att laga middagar. Gör det enkelt. Fokusera på att ha trevligt ihop.

Underhållsbidraget - barnens rätt men källa till konflikt

Underhållsbidrag är pengar som föräldern som inte bor med barnet ska betala till den förälder där barnet bor för att täcka en del av barnets kostnader. Det är exempelvis kostnader för  barnets boende, mat och fritidsintressen. Hur stort underhållsbidraget ska vara kan lätt bli en konfliktyta för separerade föräldrar men i grunden beror det på barnets ekonomiska behov och vilka inkomster båda föräldrarna har och därmed kan bidra med. Många föräldrar tycker att det är svårt att komma överens om ett skäligt underhållsbidrag för gemensamma barn vid en separation. Underhållsstödet som Försäkringskassan betalar ut motsvarar inte barnets faktiska kostnader och ska därför inte användas som en utgångspunkt i dessa diskussioner.

För att underlätta för föräldrar att komma överens kan man ta hjälp av Försäkringskassans beräkningsverktyg och avtalsmallar. Här kan du enkelt räkna ut hur stort underhållsbidraget bör vara. Du kan tex få hjälp med förifyllda summor för vad barn kostar om du fyller i ålder och kön på barnet. Summorna baseras på Konsumentverkets beräkningar för vad barn kostar. Det finns även möjlighet att boka in samarbetssamtal med fokus på frågor om umgänge, vårdnad, boende och barnets försörjning genom att vända sig till kommunen. Dessa samtal är gratis.

Sharon Lavie - sparekonom Lendo

Taggar:

SAMLA LÅN