1. Privatbloggen
  2. Sparekonomens skattetips inför årsskiftet!

Sparekonomens skattetips inför årsskiftet!

Nyår närmar sig, då är det hög tid att se över privatekonomin!

Sharon Lavie - sparekonom på Lendo och Schibsted

2020-12-21

Inför varje årsskifte är det viktigt att se över sin ekonomi, speciellt om du vill göra vissa avdrag, om du har placerat ditt kapital och har gjort vinster eller förluster eller om du vill fördela utgiftsräntor. Inför detta årsskifte kan det dessutom vara bra att ha koll på ytterligare fyra nyheter som påverkar din skatt.

Nyheter

Få tillbaka inbetald vinstskatt och utnyttja slopad uppskovsränta

Uppskovsräntan slopas från 1 januari 2021, vilket innebär att uppskovet blir helt kostnadsfritt från årsskiftet. Ångrar du inbetald vinstskatt efter en bostadsförsäljning har du möjlighet att begära att få din deklaration omprövad i efterhand och på så sätt få din vinstskatt återbetalad. Detta går att göra för de sex senaste deklarationerna. I år har du har möjlighet att begära omprövning av inkomstår 2014 och senare, på samma sätt har du nästa år (2021) möjlighet att begära omprövning av inkomstår 2015 och senare. När beslutet är omprövat kommer du få betala uppskovsränta för de åren som du korrigerar men slipper betala någon ränta alls från och med deklarationsåret 2021, samt att du får tillbaka den vinstskatt du har betalat in. Har vinstskatten betalats in innan 2014, finns det dessvärre inget man kan göra åt detta nu. Har inbetalningen skett 2014 är det viktigt att ansökan om omprövning sker i år.

Förmånsbil

Regeringen aviserade i sin höstbudget ett par förslag som kan påverka bilägaren. En av dessa är en justerad beräkning av bilförmån som presenterades nyligen. Syftet med förslaget är att förmånsvärdet ska motsvara kostnaderna för en motsvarande privatägd bil, exklusive drivmedel.

  • Den nya beräkningsmodellen som gäller alla nyregistrerade bilar från 1 juli 2021, innebär att de flesta förmånsvärdena ökar med mellan 20 - 34 procent. Högst skillnad blir det för en bil vars förmånsgrundande pris uppgår till 350 000 kronor som med nuvarande regelverk har ett förmånsvärde på ca 51 500 kronor och som efter 1 juli 2021 ökar till 68 900 kronor, vilket innebär en ökning med ca 34 procent. I praktiken kan det leda till en höjd skatt med 757 kronor i månaden. Detta påverkar inte bara förmånstagaren genom högre skatt utan även förmånsgivarna, dvs företagen som behöver betala högre sociala avgifter även på förmånen.

  • Bonus-Malus reglerna ändras från och med den 1 april nästa år, med en kraftigt höjd skatt för bilar med höga CO2-värden. Även utsläppsnivåerna för när man ska betala skatt har sänkts, så fler fordon betalar skatten. Fordonsskatten är en av fyra faktorer som ligger till grund för förmånsvärdet kommer det också att bidra till att pressa upp förmånsvärdet. Den så kallade nedsättningen av förmånsvärdet på upp till 10 000 kronor om året för elbilar och laddhybrider försvinner. Det innebär att många av de laddbara förmånsbilar som redan är i bruk får över 800 kr högre förmånsvärde per månad över en natt.

  • Här gäller det att tänka till, även om vissa lagar börjar gälla först till våren och sommaren nästa år, kan det bli en stor efterfrågan tjänstebilar innan lagarna börjar träda ikraft så det är smart att ta tag i detta i god tid, kanske redan i mellandagarna.

Installering av grönteknik

Från och med årsskiftet ska du kunna göra avdrag med 50 procent för gröna investeringar så som för lagring av egenproducerad elenergi och laddboxar till elfordon.  Vill du installera solceller får du göra avdrag med 15%. Stödet kommer vara högst 50 000 kronor per person och år och likna systemet för RUT- och ROT-avdrag på så sätt att avdraget syns direkt på fakturan från företaget som utfört installationen. Avdraget får göras både för arbete och material. Har du planer på att installera något av ovan kan det alltså vara en bra idé att avvakta till årsskiftet.

ROT och RUT

Har du anlitat hantverkare eller betalat för husarbeten kan du ha rätt till Rot- eller Rutavdrag. Rot-och rutavdraget räknas ihop och får sammanlagt uppgå till max 50 000 kronor per person och år.

ROT-avdrag ger dig skattereduktion för husarbeten med 30 % av arbetskostnaden men maximalt 50 000 kr per person och år.

Rutavdrag ger dig skattereduktion för husarbeten med halva arbetskostnaden men maximalt 50 000 kronor per person och år.

  • Nyhet! Från och med januari kommer taket i Rut-avdraget att höjas med 25 000 kronor till 75 000 kronor per år. Har du ett stort arbete på gång tex installation av IT-utrustning eller reparation av vitvaror, kan det därför vara värt att dela upp den del av kostnaden för arbetet som överskrider maxbeloppet till efter årsskiftet.

  • Har du ett pågående arbete får du bara skattereduktion för de fakturor som är betalda före årsskiftet. Har du betalat i förskott ska arbetet vara slutfört före 31 januari nästa år.

  • Tänk på att skattereduktionen för Rot- och Rutavdrag görs allra sist efter alla andra avdrag så det måste ”finnas kvar” tillräckligt mycket skatt för att du ska få full skattereduktion. Är ni två personer i hushållet där den ene betalar lite skatt kan ni fördela om så att den andre kan utnyttja skattereduktionen. Det gör ni genom att kontakta Skatteverket.

Varje år

Kvitta vinster mot förluster

Har du vinst av kapital i år?

Vinst av kapital kan till exempel vara vinst vid försäljning av fonder eller aktier, inkomsträntor, inkomster av uthyrning av bostad. Om du har vinst så ska den beskattas med 30 % om du inte kan kvitta vinsten mot en förlust. Fundera på om du vill sälja av fonder eller aktier som gått med förlust.

Har du förluster på fonder eller aktier

Då ska du fundera på att sälja värdepapper som gått med vinst. Säljer du till exempel förlustaktier och vinstaktier under samma år, så får du kvitta vinsten mot förlusten till 100 procent. Förluster på värdepapper ger normalt en skattesänkning på 21 procent av förlusten, eftersom du bara får göra avdrag med 70 procent av dina förluster.  Men kvittar du förlusten mot vinster på värdepapper som du sålt samma år blir sänkningen 30 procent. För att maximera avdragseffekten kan du alltså sälja aktier med vinst före årsskiftet.

Har du underskott av kapital i år? Kvitta bort gamla vinstuppskov från bostadsförsäljning

Har du ränteutgifter från lån, förvaltningsutgifter eller annat underskott av kapital, kan du kvitta det mot vinstuppskovet från en bostadsförsäljning. På så sätt minskar du vinstskatten. Det minsta uppskovsbeloppet som kan tas framtill beskattning är 20 000 kronor vilket motsvarar en vinstskatt på 4 400 kr som du skulle kunna kvitta bort.

Vänd aktierna

Har du aktier eller fonder som gått ned under året kan du "vända" dem, vilket innebär att sälja dem ett par dagar innan nyår och köpa tillbaka dem på andra sidan nyår. På så sätt utnyttjar du förlusten till att kvitta vinster och köper tillbaka dem billigt nästa år om du vill ha kvar dem.

ISK -konto

Har du sparandet på ISK-konto kan du inte använda kvittning inom ISK. Eftersom ISK är en sparform som schablonbeskattas så kan du inte dra av aktievinster mot aktieförluster eller fondvinster mot fondförluster inom själva kontot. Men till skillnad från en kapitalförsäkring kan du använda det kapitalunderlag som tas upp som en schablonintäkt i deklarationen till att kvitta mot förluster på annat håll än i en ISK.

Pengar på ISK – beskattas 31 dec

Har du fått in pengar från en försäljning på ditt ISK-konto ska inte de pengarna ligga och skvalpa på kontot, utan plockas ut eller återinvesteras eftersom schablonskatten på kontot beräknas på allt du har på kontot den 31 december.

Flytta vanligt fondsparande till ISK eller kapitalförsäkring

Vill du flytta vanligt fondsparande till ett ISK eller en Kapitalförsäkring bör du sälja fonderna före årsskiftet och köpa tillbaka dem till ditt ISK – konto eller kapitalförsäkring efter årsskiftet. Dinårliga schablonskatt på fondkontot är 0,12 % av fondernas värde den 1 januari. Gör du bytet fel så får du skatta för fonderna två gånger.

Fördela om utgiftsräntor

Räntor på lån dras av mot inkomster under inkomstslaget ”kapital”. Har du ett underskott av kapital får du en skattereduktion. Skattereduktionen är 30 procent på underskottet upp till 100 000 kronor. På belopp över 100 000 kronor är skattereduktionen 21 procent.

Är ni två låntagare där den ene betalar lite skatt och inte kan utnyttja skattereduktionen kan ni fördela om utgiftsräntorna. Ni kan också fördela om räntorna om den ene har underskott av kapital på mer än 100 000 kronor. Meddela banken före årsskiftet så slipper ni ändra i deklarationen. Tänk också på att räntor på lån ska vara betalda och registrerade före årsskiftet.

Skicka in ansökan om skattejämkning om du vill skattejämka nästa år

Har du stora ränteutgifter eller resor till och från arbetet kan arbetsgivaren dra mindre skatt varje månad. Tänk bara på att inte jämka så hårt att du får oväntad restskatt. 

Skänk pengar till välgörenhet och få skattereduktion

Har du skänkt gåvor till godkänd välgörenhetsorganisation kan du göra en skattereduktion på 25 procent av gåvobeloppet. För att avdraget ska kunna utnyttjas ska du minst ha skänkt 2 000 kronor under året och du ska ha skänkt minst 200 kronor per gång. Maximal skattereduktion är 1500 kronor per år vilket motsvarar gåvor för 6 000 kronor. 

Sharon Lavie, sparekonom Lendo & Schibsted