1. Privatbloggen
  2. Svagare krona hotar tidig räntesänkning

Svagare krona hotar tidig räntesänkning

Många väntar på räntesänkningar - som kan dröja

Erik Thedéen och Riksbankshuset

2024-04-29

Många svenska hushåll väntar ivrigt på att Riksbanken ska börja sänka styrräntan och att därmed boräntorna ska börja komma ned. Men den fortsatt svaga svenska kronan kan sätta käppar i hjulen för en eventuell räntesänkning innan sommaren.

– Om antingen kronan försvagas eller hushållens efterfrågan ökar snabbt redan på förväntningar om en tidig räntesänkning så blir en tidig räntesänkning inte lämplig, sade vice riksbankschef Martin Flodén i samband med det senaste räntebeskedet.

Den svenska kronan fortsätter att försvagas gentemot andra valutor under 2024. Efter att ha stärks tillfälligt under vintern så har den svenska kronan nu åter börjat närma sig bottenmarkeringarna förra hösten. Sedan årsskiftet är fallet rejält. 

En dollar kostade vid årsskiftet precis över 10 kronor, men kostar nu 10,86 kronor, ett brant fall på närmare åtta procent. Euron har också stigit rejält, och gått från 11,11 vid årsskiftet till 11,67 kronor för en euro i slutet av april. 

Vid tidigare räntebeslut har Riksbanken flaggat för att den volatila kronan kan komma att försvåra en eventuell räntesänkning, något som nu kan försvåra en räntesänkning så tidigt som i maj.

– Skulle kronan bli svagare eller vi får tecken på att genomslaget från den svaga kronan är större, då har det betydelse för räntebeslutet, sa riksbankschef Erik Thedéen under en presskonferens i samband med det senaste räntebeslutet i mars.

Trots att den svaga kronkursen sätter påfrestningar på Riksbanken menar storbankerna att det inte är så illa som det kan framstå. De fyra storbankerna tror alla fortfarande på en första räntesänkning från Riksbanken i maj. I en prognos av Nordea menar man att en räntesänkning i maj skulle vara i fara först om eurokursen överstiger 11,80 kronor.

– Kronan lider i riskaverta miljöer, men Nordeas bedömning är att kronkursen inte blir så pass svag att Riksbanken avstår från att sänka styrräntan i maj, säger Nordeas chefekonom Annika Winsth.

Swedbank har en liknande syn som Nordea och tror fortsatt på en räntesänkning i maj. I en prognos säger banken att de fortfarande tror att Riksbanken kommer att sänka styrräntan i maj, men att den svenska kronans försvagning kan påverka beslutet. Det är möjligt att Riksbanken väljer att avvakta och ser hur den europeiska centralbanken ECB och den amerikanska centralbanken Federal Reserve agerar innan de väljer att sänka räntan, menar Swedbank.

Även SEB säger sig tror på en räntesänkning i maj, men att den svenska kronan istället gör att Riksbanken kan vänta med att göra flera räntesänkningar. 

– Vi tror inte att kronan är så svag att den förhindrar en majsänkning men vi tror att direktionen kommer sända en signal att räntesänkningarna kommer att ske gradvis där effekten på ekonomin, inflationen och växelkursen löpande utvärderas, skriver SEBs ränteexpert Olle Holmgren.

Likt de andra bankerna delar även Handelsbanken synen på en första räntesänkning från Riksbanken redan i maj. Banken reviderade till och med sin prognos nyligen, från att tidigare ha trott på en första räntesänkning först i juni. Handelsbanken menar att den lägre än förväntade inflationen har gjort Riksbanken mer benägna att sänka i maj, och att den låga inflationen kan göra att Riksbanken är mer överseende med en svag kronkurs. Dock säger man att en sänkning i maj inte är klart på förhand, och en fortsatt försvagning av kronan skulle kunna stoppa Riksbanken från att sänka styrräntan i maj.

Du vet väl att Lendo är Sveriges största jämförelsetjänst för lån? På Lendo kan du se aktuella bolåneräntor men även ansöka om bolån, privatlån och företagslån.