1. Privatbloggen
  2. Svalare på bostadsmarknaden:

Svalare på bostadsmarknaden:

”Förväntningarna kraftigt ned”

bomarknad april 2022 Lendobloggen

2022-06-03

Svenskarnas förväntningar på bostadspriserna sjunker till den lägsta nivån på två år. Vart fjärde hushåll tror nu på sjunkande prisnivåer.

– Den senaste tidens allt hetare räntedebatt i kombination med ett fortsatt ansträngt privatekonomiskt läge får hushållens boprisförväntningar att vända ner kraftigt den här månaden, säger SEB:s privatekonom Américo Fernández.

En ny undersökning från SEB under april 2022 visar att hushållen har blivit mer pessimistiska när det gäller priserna på bostäder. Men fortfarande tror 42 procent på stigande priser, även om det är en kraftigt nedgång från 52 procent i mars. 

Andelen hushåll som tror på sjunkande priser har nästan fördubblats. Nu tror 24 procent att bostadspriserna ska gå ner, jämfört med bara 13 procent för en månad sedan. 

Det tycks vara den höjda räntan som lägger sordin på stämningen. I genomsnitt tror svenskarna att reporäntan kommer att öka till 1,36 procent om ett år. Det är en ökning med 0,23 procentenheter från föregående månad.

- Hushållen siktar tydligt in sig på ett högre ränteklimat det kommande året. Även om Riksbankens senaste höjning kom i början av undersökningsperioden har hushållen justerat sin förväntansbild i nästan samma utsträckning som Riksbankens senaste räntehöjning, säger Américo Fernández.

Mäklarna har ännu inte känt av så mycket av det svalare klimatet på bostadsmarknaden, även fast vissa experter varnar för en större nedgång i priserna. Prisutvecklingen i april var försiktigt positiv, men mäklare flaggar för tuffare tider. 

– Det största hotet mot bostadspriserna just nu är ränteutvecklingen och inflationen. Bundna räntor har stigit markant och många tror även att rörliga räntor nu också kommer följa efter. Om så blir fallet kommer detta har stor påverkan på hushållens kostnader vilket i sin tur kan dra ner bostadsköpares betalningsvilja, säger Erik Wikander, vice-vd för Svensk Fastighetsförmedling.

Enligt Svensk Fastighetsförmedling får säljarna räkna med att det tar längre tid att sälja och att det inte blir lika intensiva och höga budgivningar som vi sett de senaste två åren. Dagarna där fyra, fem, eller sex budgivare öppet budar mot varandra är förbi. Nu gäller det att vara en bra förhandlare och ha is i magen. 

– Att prisutvecklingen var stabil i april är nästan förvånande givet de många händelser som indirekt påverkar bostadsmarknaden. Finansinspektionen har målat upp en skuldsättningsproblematik där diskussionen fastnat i worst-case scenariot, styrräntan och ränteprognosen höjdes, inflationen ökade och vi såg ett förslag om statligt startlån för unga. Trots allt detta står efterfrågan från köpare stabilt vilket talar emot ett prisfall, säger Erik Wikander, vice-vd för Svensk Fastighetsförmedling.

Den situation vi nu går mot är mer normal, senaste åren har marknaden gått på högvarv på ett sätt som inte är normalt, enligt Skandiamäklarna.

– Köpare och säljare har sprungit väldigt snabbt på senare tid och troligen vant sig vid ett tempo som faktiskt inte är normalt. Nu närmar vi oss en mycket mer normal situation där hem för många miljoner inte säljs på två timmar, utan snarare två veckor. Det finns ingen anledning till överdriven oro och vi ser ingenting som tyder på vare sig ett stort ras eller ett nytt race uppåt, säger Andreas Moritz, VD på Skandiamäklarna.

Bostadsrätter1 mån3 mån12 månMedelpris (kr/kvm)
Riket+- 0%+ 3%+ 7%47 069
Villor1 mån3 mån12 månMedelpris
Riket+ 1%+ 3%+ 8%4 351 000
Fritidshus12 månMedelpris
Riket+ 15%2 437 000