1. Privatbloggen
  2. Svenskarna ser optimistiskt på sin ekonomi för -22

Svenskarna ser optimistiskt på sin ekonomi för -22

Den flesta tror på en bättre eller oförändrad ekonomi för oss i år.

skidåkning

2022-01-31

Svenskarna ser optimistiskt på sin ekonomi för 2022. 85 procent tror på en bättre eller oförändrad ekonomi i år. Hälften av hushållen planerar att öka sin konsumtion av vissa tjänster. Det gäller främst nöjesresor, hotellvistelser, restaurangbesök samt hobby och fritid. 

Trots höga priser på el och drivmedel och en corona-pandemi som tog ny fart under vintern är svenskarna optimistiska när det gäller privatekonomin i år, visar en undersökning som Kantar Sifo gjort på uppdrag av Swedbank och sparbankerna.

Så stor andel som 85 procent tror att de kommer att få en oförändrad eller bättre ekonomi 2022. 

-Det är positivt att hushållen är optimistiska om sin ekonomi. Det ökar sannolikheten för en högre konsumtion och en fortsatt god tillväxt. Samtidigt är det många som också tänker passa på att se över sitt sparande och sina utgifter och det är alltid klokt ur ett privatekonomiskt perspektiv, säger Arturo Arques, Swedbank och sparbankernas privatekonom.

Närmare 60 procent planerar att göra någon förändring av sin privatekonomi i år. 30 procent uppger att de kommer att spara mer och 24 procent kommer att minska sina utgifter. Vartannat hushållen planerar att öka sin konsumtion av vissa tjänster, främst nöjesresor, hotellvistelser, restaurangbesök samt hobby och fritid. När det gäller kläder och skor, abonnemang, streamingtjänster, prenumerationer och småköp planerar däremot nästan hälften av hushållen att minska sin konsumtion. 

Konsumtionen i slutet av 2021 var högre än ett år tidigare, men något under nivån 2019. Inom tjänstesektorn var försäljningen 51 procent högre under förra veckan än motsvarande vecka i fjol, men samtidigt 23 procent lägre än motsvarande vecka 2019, alltså innan pandemin slog till. Det visar Swedbanks kortstatistik.

Nu när vi går in i 2022 höjs löner och pensioner, men en högre inflation riskerar att äta upp ökningarna. Swedbank bedömer därför att de flesta löntagare får försämrad köpkraft i januari 2022 jämfört med i januari 2021. Pensionärerna får däremot både mer i plånboken och en bättre köpkraft. Störst tillskott får de med sjuk- och aktivitetsersättning.

- Årets budget innebär stora satsningar på de som är sjuka eller har en funktionsnedsättning som hindrar dem från att arbeta. Det är en grupp som annars hade halkat efter ekonomiskt ännu mer, säger Arturo Arques, Swedbank och sparbankernas privatekonom.