1. Privatbloggen
  2. Tuffa tider: Var tredje har fått stötta någon

Tuffa tider: Var tredje har fått stötta någon

Tufft ekonomiskt läge har gjort att många vänt sig till närstående

tom plånbok Lendobloggen

2023-11-17

Det ekonomiska läget har försämrat privatekonomin för många hushåll i Sverige, och allt fler tvingas nu vända sig till nära och kära för att klara av ekonomin. Det senaste halvåret har uppemot var tredje person stöttat någon annan ekonomiskt, samtidigt som ett ökande antal svenskar säger att de inte skulle klara av att betala en oväntad utgift.

– Många hushåll har det tufft och då är det fint att se att så pass många hjälper andra som har det ännu tuffare, säger Linda Hasselvik på SBAB.

Konjunkturen i Sverige har förändrats kraftigt på bara några år. Från ett läge med låga räntor och låg inflation har det på bara några år förändrats till ett läge med höga räntor och kostnader som skenar iväg i pris. De stora svängningarna i ekonomin har nu gjort att många söker sig till familj och vänner för att få ekonomiskt stöd.

En ny undersökning från SBAB och Kantar visar att en tredjedel har stöttat någon annan ekonomiskt de senaste halvåret. Bland de som har gett ekonomisk hjälp till någon har 17 procent stöttat sina barn, 8 procent en vän, 5 procent sina föräldrar och 6 procent en annan släkting än barn och föräldrar.

Särskilt tufft är läget för vuxna i åldrarna 32-41 år, där undersökningen visar att närmare hälften av vuxna i åldersgruppen 32-41 år fått ekonomisk hjälp av sina föräldrar som är mellan 60 och 69 år. Det finns förklarliga skäl till att åldersgruppen 32-41 år sticker ut, menar Linda Hasselvik, privat- och boendeekonom på SBAB.

– Det är på sätt och vis förvånande att vuxna, nästan medelålders, barn fått ekonomiskt stöd i större utsträckning än de barn som precis flyttat hemifrån. Samtidigt vet vi att det är en grupp som drabbats väldigt hårt ekonomiskt. Många av dem har små barn och har kanske köpt en villa de senaste åren. De som köpte en villa under 2021 har till exempel i genomsnitt fått se sina räntekostnader öka med nästan 9 000 kronor i månaden. Att få pengar från sina föräldrar uppskattas säkert men kan kanske samtidigt känns lite skamligt och det är nog inget man skryter om på kafferasten, säger Linda Hasselvik. 

Det svaga konjunkturläget syns också på sparandet bland svenskar, där många hushåll inte har förmågan att betala en oförutsedd utgift. Enligt statistik från Statistiska centralbyrån kan var femte person inte betala en oförutsedd utgift på 13 000 kronor. För hushåll som består av en ensamstående vuxen med barn är situationen ännu sämre, där nästan hälften av hushållen inte har möjligheten att betala en oförutsedd utgift.

– Det motsvarar 20 procent av Sveriges befolkning. Av dessa är uppskattningsvis 187 000 ensamstående vuxna med barn, säger Helena Månsson, utredare på SCB.

Det minskade sparandet är även något som återspeglas i SBABs undersökning Spartempen. Där svarade 25 procent av de tillfrågade att de sparar mindre idag än för ett år sedan, och 8 procent svarade att de inte sparade något alls förra månaden. Undersökningen visar även att 22 procent av de tillfrågade inte har en buffert som är stor nog att klara en oväntad kostnad. Det är i linje med statistiken från Statistiska centralbyrån som visar att 20 procent av hushållen inte skulle klara en oförutsedd utgift.

– Det är oroväckande att sparandet minskar i vissa hushållsgrupper. Särskilt oroväckande är det att mer än var femte person i vår undersökning anger att de inte har tillräckligt med pengar för att kunna hantera en oförutsedd utgift, säger Linda Hasselvik, SBAB:s privat- och boendeekonom.

Taggar:

LÅN