1. Privatbloggen
  2. Vårbudgeten: 45 miljarder satsas mot krisen

Vårbudgeten: 45 miljarder satsas mot krisen

Så här påverkas din ekonomi

Finansminister Magdalena Andersson - Lendobloggen privat

2021-04-15

Bättre sjukersättning, högre bostadsbidrag – och nya miljarder mot arbetslösheten. Regeringen satsar 45 miljarder i vårbudgeten för att ta Sverige ur coronakrisen. De flesta privatpersoner är  vinnare på nya budgeten. Även företagare får förlängda stöd. 

I dag överlämnade regeringen vårbudgeten till riksdagen.  Den innehåller ytterligare åtgärder för att jobba Sverige ur coronakrisen. Totalt handlar det om satsningar på 45 miljarder kronor. Förslagen bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

En viktig del för att bromsa pandemin är att satsa hårt på vaccinering. Regeringen har därför föreslagit att ytterligare 1,7 miljarder kronor avsätts för vaccininköp och vaccinering och att ytterligare 2 miljarder kronor tillförs till regionerna.

För privatpersoner förlängs karensersättningen på 810 kronor för första sjukdagen och undantaget om krav på läkarintyg de första 14 dagarna. En klar lättnad för de som drabbas av corona och inte behöver uppsöka vården för att få ett läkarintyg.  

Hushåll som har bostadsbidrag får 25 procent extra i bidrag efter 1 juli. Har du redan bostadsbidrag behöver inte ansöka om de extra pengarna.För studenter som arbetar tas taket i fribeloppet bort i sommar, det gäller från 30 juni. 

Enligt regeringen är satsning på jobb och minskad arbetslöshet det viktigaste av allt.  För att fler ska komma i arbete sker en bred utbyggnad av utbildningsplatser samtidigt som medel föreslås för fler sommarkurser vid universitet och högskolor. Regeringen föreslår även riktade utbildningssatsningar för grupper med en utsatt situation på arbetsmarknaden och fler extratjänster, introduktionsjobb och matchningstjänster. 

– Det finns tre frågor som genomsyrar regeringens politik, det är jobben, jobben och jobben. Att ha ett arbete är grundläggande för varje människa, säger finansminister Magdalena Andersson (S). 

Under inledningen av 2021 har den ekonomiska tillväxten minskat, men efter sommaren vänder det. Svensk BNP bedöms öka med 3,2 och 3,8 procent 2021 och 2022. Svensk ekonomi bedöms befinna sig i en fortsatt lågkonjunktur under perioden. Sysselsättningsgraden bedöms öka och arbetslösheten minska något under andra halvåret 2021. Arbetslösheten riskerar dock att vara högre i slutet av 2022 än vad den var före pandemin.

Stödåtgärder företagare

För företagare förlängs flera av stödåtgärderna, bland annat ersättning för korttidsarbete och omsättningsstöd. Totalt satsas 3,2 miljarder kronor extra på korttidsarbete. 

Så påverkas du av vårbudgeten. 

Ersättning för karensavdrag och slopad läkarintyg. Är du hemma från jobbet på grund av sjukdom får du 810 kronor i ersättning för karensdagen, fram till 30 juni. Du kan också få sjuklön i upp till 14 dagar utan läkarintyg. Även den extra ersättningen till riskgrupper förlängs. 

Extra bostadsbidrag. Den som har bidrag för att kunna betala hyran får ett extra påslag på 25 procent av summan som normalt betalas ut från och med juli. Har du redan bostadsbidrag behöver inte ansöka om de extra pengarna.