1. Företagsbloggen
  2. Fler småföretag från byggindustrin ansöker om lån.

Fler småföretag från byggindustrin ansöker om lån.

Lendostatistik: V.14 Andelen småföretag från byggindustrin som ansöker om lån ökar. Fortsatt ovanligt många som ansöker för likviditetsfinansiering.

Tabell likviditetslån småföretag v 14 - Lendostatistik

2020-04-06

Vår uppdaterade statistik för vecka 14 visar att andelen ansökta lån ämnade att finansiera likviditet fortsätter vara ovanligt högt. Den nya höga nivån om runt 40 % i andel håller i sig efter tre veckor. Ett trendbrott under veckan är att företag inom byggverksamhet stått för en större andel av de ansökande företagen än under de senaste veckorna.

Vi fortsätter att uppdatera vår kartläggning över vilka branscher som vecka för vecka ansöker om finansiering. Vecka 13 var andelen ansökningar från hotell- och restaurangbranschen ovanligt hög, vecka 14 ökade andelen från företag inom byggverksamhet från 14 % vecka 8 till 20 % vecka 14. 

– Vecka 13 var det hotell- och restaurangbranschen som stack ut i statistiken, vecka 14 ser vi en ökning i andelen ansökningar från byggbranschen. Det kan indikera att krisen slår olika för olika branscher vecka för vecka. Just nu påverkas företag inom byggverksamhet av krisen och därav att en större andel företag inom byggverksamhet vänder sig till långivarna för stöd, säger Carl Brynielsson, VD på Lendo.

Vi har tagit en närmare titt på vilket syfte småföretagare angivit under de senaste veckorna när de ansökt om företagslån. Vecka 14 stod andelen lån ämnade likviditetsfinansiering för 37 % jämfört med 19 % veckorna innan krisen.

Vår statistik visa på att andelen ansökta likviditetslån från småföretag ligger fortsatt på en historiskt hög nivå. Enligt VD Carl Brynielsson är det möjligt att detta kan bero på hur småföretagare reagerat på de senaste veckornas finansiella stödpaket.

LånesyfteVecka 10Vecka 11Vecka 12Vecka 13Vecka 14
Likviditetsfinansiering19%27%46%39%37%
Expansionsrelaterade syften57%48%31%31%43%
Övrigt24%25%22%30%20%

Vår nästa kartläggning planeras till 2020-04-14

För mer information, kontakta pressansvarig Johanna Björnbäck, 072-8552295