1. Företagsbloggen
  2. Än fler småföretag lånar till likviditet pga kris

Än fler småföretag lånar till likviditet pga kris

Lendostatistik: Småföretagen som ansöker om lån till likvidtet ligger även denna vecka på ovanligt höga nivåer. Hotell- och restaurangbranschen utgör en allt större andel av ansökningarna.

Lendostatistik vecka 13 lån till likviditet ökar fortsatt

2020-03-30

Vår uppdaterade statistik visar förändringar i de förfrågningar småföretag gör om företagslån. De senaste veckornas andel småföretag som lånar för likviditet är oöverträffad sen vi påbörjat mätningarna. Trenden från förra veckan håller i sig och likviditetsbrist utgör en stor del av andelen låneansökningar på företagssidan. Det som sticker ut sedan förra veckans mätning är hotell- och restaurangbranschen där vi sett en stor ökning.

Vi följer upp förra veckans kartläggning över vilket syfte småföretagare har angivit under de senaste veckorna när de ansökt om företagslån. Vecka 13 angav 39 % att de ville låna till likviditetsfinansiering jämfört med var femte under 2019. Vecka 12 var andelen något högre, 46 %.

- Vi ser i statistiken att andelen ansökta likviditetslån från småföretag planar ut på en ny historiskt hög nivå med den stora skillnaden att andelen ansökningar från hotell- och restaurangbranschen har ökat markant från förra veckan. Det bekräftar att branschen har det så tufft som det beskrivits under den senaste tiden, säger Amir Omed, produktägare Företagslån Lendo.

LånesyfteVecka 10Vecka 11Vecka 12Vecka 13
Likviditetsfinansiering19%27%46%39%
Expansionsrelaterade syften57%48%31%31%
Övrigt24%25%23%30%

Vecka 12 indikerade siffror på att behovet att låna till likviditet inte gick att härleda till någon specifik bransch. Vecka 13 ser läget något annorlunda ut och andelen ansökningar från hotell- och restaurangbranschen, relativt alla branscher, har ökat från 11 % vecka 12 till 18 % vecka 13. Det ger en ökning med 63% i relativ andel under vecka 13 jämfört med vecka 12. 

Andelen enskilda firmor som förra veckan ansökte om lån stod för 33 %. Denna vecka ser vi att den är tillbaka på samma nivå som för fyra veckor sedan, dvs 25 %.

Vi kommer fortsatt följa utvecklingen på veckobasis och löpande presentera siffror som ger en tydlig indikation på hur konjunkturen för småföretag förändras i spåren efter utbrottet av Covid-19.

Nästa kartläggning planeras till 2020-04-06

För mer information, kontakta pressansvarig Johanna Björnbäck, 072-8552295