1. Företagsbloggen
  2. Stor ökning av företag som lånar till likviditet

Stor ökning av företag som lånar till likviditet

Lendostatistik: Andelen småföretag som lånar till likviditet har ökat drastiskt senaste två veckorna

småföretagare lånar till likviditet

2020-03-23

Vår senaste undersökning visar att andelen småföretag som ansökt om lån till likviditet har ökat drastiskt de senaste två veckorna. Nästan varannan anger nu att de vill låna till likviditetsfinansiering. Statistiken visar även att behovet är utbrett inom alla branscher.

– Corona-krisen har försatt många småföretagare med liten eller ingen buffert i en svår situation. Vi ser tydligt i vår statistik att deras behov av att ta lån för att stärka sin likviditet ökar. Det är ett tecken på att de ser den närmaste framtiden som osäker, säger Carl Brynielsson, VD för Lendo Sverige

I vår senaste undersökning har vi kartlagt de olika syften småföretagare angett vid låneansökan för företagslån de senaste två veckorna. Ökningen av de som anger att de ansöker om lån för likviditetsfinansiering är markant jämfört med föregående år. Nu anger nästan varannan att de lånar för det syftet, jämfört med var femte under 2019.

Samtidigt som det lånesyftet blir allt vanligare, sjunker andelen som lånar för expansion.

– Vi ser samtidigt att en allt mindre andel småföretag anger att de behöver låna till sådant de behöver för tillväxt, som till exempel renoveringar, expansion och köpa in till sitt varulager, menar Carl Brynielsson.

Lånesyfte, andelVecka 10Vecka 11Vecka 12
Likviditetsfinansiering19%27%46%
Expansionsrelaterade syften57%48%31%
Övrigt24%25%22%

100%100%100%

Behovet av likviditetsfinansiering går inte att härleda till specifika branscher utan är utbrett inom allihop. Vår kartläggning visar även att andelen enskilda firmor under vecka 12 ökade från 25% (två veckor innan) till 33% . Dessa firmor är ofta enmansföretag och i majoriteten av fallen har enskilda firmor en lägre omsättning än aktiebolag. Företagare med aktiebolag står fortsatt för majoriteten av ansökningarna, men att fler enskilda firmor äb vanligt ansöker om lån kan vara en indikation på att behovet har ökat hos de minsta företagen de senaste veckorna.

Vi på Lendo kommer fortsatt följa utvecklingen på veckobasis och löpande presentera siffror som ger en tydlig indikation på hur konjunkturen för småföretag förändras i spåren efter utbrottet av Covid-19.

Nästa kartläggning planeras till 2020-03-30.

För mer information kontakta:

Johanna Björnbäck, pressansvarig Lendo johanna.bjornback@schibsted.com