1. Företagsbloggen
  2. Nytt stödpaket - A-kassa ett alternativ för alla?

Nytt stödpaket - A-kassa ett alternativ för alla?

Dags att gå med i A-kassan? Lendo reder ut senaste stödpaketet från regeringen.

presskonferens regeringen - finansministern förklarar vad de nya reglerna om a-kassa innebär

2020-03-31

Många småföretagare har länge valt att stå utanför a-kassan, men i och med rådande kris har regeringen i det nya stödpaketet satt in åtgärder som kan göra det till ett bra alternativ att gå med så fort som möjligt. Om du som småföretagare går med i dag 31 mars kan du få arbetslöshetskassa redan från 1 juni.

– Fler kommer att omfattas av a-kassan än tidigare. Det handlar om tusentals människor som annars hade stått utan a-kassa som nu får en a-kassa, sade finansminister Magdalena Andersson under regeringens presskonferens.

Många företagare har sett en snabb nedgång under coronakrisen och när många kunder håller sig hemma för att följa direktiven från Folkhälsomyndigheten kan det vara svårt att få verksamheten att rulla trots snabba sparåtgärder. Regeringen har presenterat flera stödpaket med bland annat permitteringslöner och möjlighet att få uppskov med moms och skatter. Under måndagen kom ytterligare ett paket som innebär att det blir lättare att få a-kassa samt att taket för ersättning höjs.

Få rätt till ersättning efter 3 månader istället för 12

Många småföretagare har valt att stå utanför a-kassan, men i tider av kris kan det vara ett tryggt beslut att gå med. Det senaste paketet innebär också att du kvalificerar dig för a-kassa efter bara tre månader i stället för tolv månader som tidigare var fallet. Dessutom räknas det från den månad du anmäler dig, så om du gör det i dag ska du vara kvalificerad till 1 juni. Det ska också gå bra att lägga sitt bolag vilande i stället för att behöva avveckla det helt när du går på a-kassa.

Den maximala dagersättningen höjs också till 1200 kr per dag de första 100 dagarna i stället för 910 kr som var det tidigare taket. Höjningen gäller fram till årsskiftet i första hand. Den största a-kassan för småföretagare är Småföretagarnas a-kassa. Du kan ansluta dig online direkt på deras hemsida och avgiften är 128 kr per månad. Det finns även andra alternativ, som till exempel Unionen.

Finansminister Magdalena Andersson flaggade under presskonferensen för att det kommer att komma en rad stimulansåtgärder när coronakrisen börjar klinga av.

– När den här krisen är över vill vi komma med åtgärder för att stimulera ekonomin, så att hjulen åter börjar snurra, säger finansministern.

Dyster prognos för BNP & arbetslöshet under 2020

Under tisdagen presenterade regeringen även en ny prognos för den svenska ekonomin under och efter coronakrisen. Världsekonomin liksom den svenska ekonomin bedöms gå in i en lågkonjunktur med en kraftigt negativ BNP-tillväxt 2020. Svensk BNP bedöms minska med 4 procent 2020, vilket är i paritet med fallet under finanskrisen. Sysselsättningsgraden väntas falla tydligt till strax under 67 procent, jämfört med 68,3 procent 2019, och arbetslösheten stiga till 9 procent 2020. Återhämtningen efter krisen förväntas pågå under flera år.